11 ilde ara sıra alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te gâh alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara bakarak, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’ün gâh ilçelerinde krokileri ile temel ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından beş altı olmamak üzere devletin buyruk ve tasarrufu altında yahut Hazine’nin özel mülkiyetinde kâin taşınmazlardan, Kasaba, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Gayrimenkul Umumi Müdürlüğü) yoluyla Orman Umumi Müdürlüğüne orman tesis etmek için tahsis yapılacağı belirtildi.

Share: