7 bin 784 yaban hayvanı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Natür Siper ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce kurulan rehabilitasyon merkezlerinde, akıbet 10 yılda muhtelif nedenlerle yaralanan 38 bin 631 karışık hayvanı, otama ve rehabilite edilerek, doğal ortamına bırakıldı. 2022’de ise 12 bin 596 çandır hayvanından 7 bin 784’ü, baştan doğaya kazandırıldı. 1017’sinin tedavisi devam ederken, 453 melez hayvanı ise hayvanat bahçelerine yerleştirildi.

‘Av ve Karışık Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Istirdat Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Karşı Yönetmelik’ ve arsıulusal sözleşmeler layıkıyla natürel afetler, mekân sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma ve tedaviye muhtaç olan aşılanmamış hayvanları üzere otama ve iyileştirme merkezleri kuruluyor. 2000’li yılların başlarında üniversiteler, hayvanlar bahçeleri, uray ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan protokoller ile çandır hayvanları tedavi edilirken, 2010 yılında bakanlığın kurduğu biçim devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kurulan evvel istirdat ve rehabilitasyon merkezi olan Bursa Heybet Çevik Melez Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bakım vermeye başlaması ile tedavi ve iyileştirme daha kapsamlı yapılmaya başlandı. Nezaret yoluyla seçme bölge müdürlüğü bünyesinde çandır hayvanı istirdat ve iyileştirme merkezi kurulması hedefi kapsamında şimdiye kadar Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mersin Ağacı, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay gelmek amacıyla 11 ilde istirdat merkezi nesir edildi.

10 YILDA 38 BİN 631 MELEZ HAYVANINA TEDAVİDKMP marifetiyle akıbet 10 yılda 38 bin 631 çandır hayvanı otama ve rehabilite edilerek saf dirim ortamına bırakıldı. 2021 yılında türlü nedenlerle yaralanan, uymazlık gören 8 bin 957 aşılanmamış hayvanının 5 bin 450’si otama edilerek, gine doğaya salındı. 2022 yılında şimdiye kadar 12 bin 596 aşılanmamış hayvanı doğada gaileli evet bile güçten düşmüş olarak bulundu. Bunlardan 1017’sinin tedavi ve iyileştirme süreci bitmeme ederken, 7 bin 784 çandır hayvanı yeniden doğaya kazandırıldı. Doğaya dönemeyecek olan 453 çandır hayvanı ise hayvanlar bahçelerine yerleştirildi.Share: