Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyol projelerine ilgili ihaleler ertelendi

Iblağ ve Enfrastrüktür Bakanlığına merbut Karayolları Umumi Müdürlüğü (KGM) vasıtasıyla ölçülü Antalya- Alanya ve Ankara-Kırıkkale- Sapan otoyol projelerine ilgili ihalelerin yapılacağı devir teşrinievvel ayı namına revize edildi.

KGM’nin konuya ilgilendiren ilanları Resmi Gazete’üstelik yayımlandı.

Buna göre, 15 Haziran’da ilana çıkılan “Antalya-Alanya Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi İhalesi”nde müddet uzatımına gidildi. Henüz evvel 25 Ağustos’ta yapılacağı duyurulan eksiltme, 6 Ekim 2022 tarihinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Yine 15 Haziran’da ilanı yayımlanan ve 24 Ağustos’ta yapılması planlanan “Ankara-Kırıkkale-Sapan Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi İhalesi”nin tarihi birlikte 5 Ilk Teşrin 2022 saat 10.30 olarak belirlendi.

Share: