Çağa Uygun Özel Bir Eğitim

Teknoloji çağı, bilimsel bilginin ve teknolojik gelişmenin hızlı büyümesiyle sonuçlanmıştır. Bu da çağımıza uygun özel bir eğitim ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaca çözüm olarak tasarlanan Kerem Aygün Koleji öncü kurumlardan biridir.

Okul, teknoloji çağının gereklerine ve ihtiyaçlarına göre eğitim modelleri uygular. Öğrencilerin modern teknolojileri kullanabilecekleri ve deney yapabilecekleri sınıfları vardır. Bu sınıflarda, ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılandırılmış deneyleri bizzat izleyerek ve deneyler yaparak işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenebilirler.

Kerem Aygün Koleji, proje tabanlı öğrenme süreci, aktif öğrenci-öğretmen ilişkisi ve bir çocuğun bilim sevgisini geliştirmek gibi yenilikçi eğitim kavramlarını uygulayarak dünya çapında eğitim standartlarını değiştirmeyi görev edinmiştir.

Kerem Aygün Koleji, ister ilkokul, ister lise eğitimi isteyin, tüm öğrencilerine uygun fiyata kaliteli bir eğitim sunar.

KAK, Ankara Özel ilkokullar ve özel anaokulları Ankara gibi kategoriler içerisinde yer almakta ve burada düşünme ve analiz etme eğitimi verilmektedir.

Bu yazı teknoloji çağının gereklerine uygun olarak yazılmıştır. Çağın gereksinimleri doğrultusunda yapılandırılmış, sınıflarda ve laboratuvar çalışmalarında neler olup bittiğini ortaya çıkarmaya yönelik deney ve proje çalışması araştırmasıdır.

Deney: Bu deneyin amacı, sınıf çalışmasının uygulamaya konulabilmesi için öğretim görevlerinin öğrenci ihtiyaçlarına göre nasıl düzenleneceğini araştırmaktı.

Proje çalışması: Bu proje çalışmasının amacı, ilkokullarda hangi eğitim sorunlarının olduğunu ve bunların anaokulu öğretmenleri tarafından nasıl çözülebileceğini bulmaktı.

Amaç, boşlukların doldurulabilmesi için nerede olduğunu bulmaktı.

Öğrenmek ve Geliştirmek

Kerem Aygün Koleji’nde öğrenmek, geliştirmek ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla deney laboratuvarı kurduk.

Bu deney araştırma ve proje çalışmasında sınıflarımızı teknoloji çağının gerekliliklerine göre yapılandırdık. Müfredat olarak öğretmenlerimiz ilköğretim için Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği yeni bir yaklaşımı uygulamışlardır.

Uygulama, öğrenme için dört dijital cihazdan oluşur: okuma için tabletler, dinleme ve konuşma aktiviteleri için akıllı telefonlar, yazma aktiviteleri için interaktif beyaz tahtalar ve dijital defterler.

Kerem Aygün Koleji (KAK), dijital çıraklar için özel bir kolejdir. Teknoloji çağında mesleki eğitim odaklı bilgisayar bilimleri programları sunan Türkiye’nin ilk ve en prestijli okullarından biridir.

Kendimiz kullanmaya çalışmadığımız sürece bu yeni teknolojileri gerektiği gibi değerlendiremeyiz. Bunu yapmak için KAK, amacı okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde öğrenme sürecini kolaylaştırmak için yapay zeka yazma asistanları gibi yeni teknolojileri kullanmayı denemek olan bir proje oluşturdu. Her şey yolunda giderse, bu yeni teknolojileri mümkün olan en erken zamanda müfredatımıza dahil edebileceğiz.

Kerem Aygün Koleji 2010 yılında Ankara’da açılmıştır. Yenilikçi bir eğitim kurumu yaratmak için eğitim ve teknolojik gelişimi bir araya getirme fikrinden yola çıkarak kurulmuştur.

Kerem Aygün kolejinin ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç şubesi bulunmaktadır. Anaokulundan 10. sınıfa kadar müfredat, yoğun bir şekilde teknoloji uygulamasına vurgu yaparak yoğun bir şekilde öğrenmeyi temel alır. Ortaokul ve liseler, proje tabanlı öğrenmeye ve öğrenci merkezli eğitim felsefelerine odaklanmaktadır.

Kerem Aygün Koleji, çocukların daha anaokuluna ya da birinci sınıfa bile girmeden çevrimiçi olarak çok büyük miktarda bilgiye erişebildiği yeni dijital çağda eğitimin nasıl gerçekleşebileceğini anlamaya çalışan öncü bir kurumdur.

Detaylı Bilgi için: keremaygunkoleji.com

Share: