Çiftçilere bu yıl amacıyla ödenecek zirai destekler belirlendi (2)

Dikici Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet üreticilere bu sene için ödenecek zirai destekler mahsus oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve beden yaştaki buzağı üzere 500 lira destek sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar için ilave 200 lira destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Basma ve Sertifikalı Sulp Tasarruf Desteklerine İlişkin Reisicumhur Kararı”, Resmi Gazete’üstelik yayımlandı.

Buna bakarak, Ekincilik Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yem bitkileri desteğinde ÇKS’ye kayıtlı arazileri üzerinde sert yemleme hatırlamak üzere çok almanak ve biricik almanak yem bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla bindi sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına kalkmak üzere korunga için 90 liralık, bir tane yıllık yem bitkileri amacıyla 60 lira, silajlık ekilişler (bulaşık/kuru) üzere 60 lira, bireşimli çayır otlak için 150 lira, çok almanak yem bitkilerinde kirli olanlar amacıyla 90 teklik, sıska olanlar üzere üstelik 40 lira ve silajlık ekilişler için 100 liralık olacak.

Yer altı sularının mahdut seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığınca belirleme edildiği havzalarda bu sene ekilen yemleme bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine arttırma yüzdelik 50 bindi verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları bitmiş, 4 ay ve üst yaşta, ilkine buzağılama yaşı sunu aşkın 960 zaman yahut serencam iki buzağılama arası en fazla 600 dönem olan ineklerin doğan buzağıları için efsanevi başına 500 liralık bindi sağlanacak.

Balkı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’dahi doğan buzağılar amacıyla arttırma 200 teklik ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların arttırma desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim kıymet ve şerait doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, takma tohumlama sonucu doğan buzağılara arttırma 100 liralık destek ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ifa ünite miktarlarının 20 başa büyüklüğünde hep, 21-100 başa büyüklüğünde yüzdelik 75’i, 101-500 baş amacıyla yüzdelik 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin lira bindi

Dişi mandalar üzere 500 liralık, cins kütüğüne mukayyet cerrar mandalar üzere arttırma 300 liralık, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve üst malaklar üzere 500 teklik, kaynak kütüğüne mukayyet malaklar için dahi ilave 300 lira, takma tohumlamadan doğan malaklara antrparantez ilave 500 lira destek ödenecek.

Islah amaçlı süt muhteva analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzin nitelik kriterlerini sağlayan suni tohumlamadan doğan saf sütçü yahut kombine ırk her bir hırtapoz için 100 liraya büyüklüğünde bindi verilecek.

En beş altı 1 saksı, sunma fazla 50 ser düve (camız karışma) alımına üstelik Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı az zarfında doğma ve düve merkezlerinden gerçekleştirme edilen düvelere ise yüzde 50’si kadar terviç ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan apaçık işletme desteği damızlık boğalar dışındaki 6 ay üzeri yaştaki koca hayvanlar aut, bütün sığırlar amacıyla hayvan sahiplerine 600 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa vahit miktarları 500 başa büyüklüğünde tekmil, 501 temel ve beden üzere yüzde 50’sine fiyat gelen tutarın ödenmesi vasıtasıyla uygulanacak. Antrparantez Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na cemaat işletmelerdeki dal pres desteği kayran mecmu sığırlar üzere ilave 100 teklik destek verilecek.

Bakanlık araç sistemlerine kayıtlı, ev zarfında zade ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda karışma) mevzuatına akla yatkın kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve nev bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 kelle amacıyla (200 kafa dahil) efsanevi başına ahit ve vahit karşılık üzerinden 500 teklik bindi ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, güdücü istihdam desteği, 100 kelle ve üzeri iri koyun aksi varlığına ehil işletmelere yahut çobanlara 12 bin teklik adına ödenecek.

Maya kucak-gâvur yetiştiricileri birliklerine organ yetiştiricilerin, Vekâlet kayıt sistemlerine mukayyet bilgili koyun başına 50 liralık, deneyli keçi başına 50 teklik, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerine anaç koyun gâvur başına arttırma 2 teklik bindi ödemesi yapılacak.

Bir önceki yılın bilgili kucak-muannit desteğini düz ve terviç yılında deneyli kucak gâvur sayısını artıran işletmelere, benzeri eski yılın kuzu ve oğlaklarının, sübvansiyon yılında anaç kucak, muannit vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen çoğalma oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 teklik destek ödenecek.

İpek böceği ve tiftik yetiştiricilerine bindi

Moher ve Yapak Ekincilik Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) sadık kooperatiflere, Maya Koyun Inat Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa mukayyet yün el işi tesislerine üretici makbuzu karşılığında satan ve Moher Araç Sistemi (TKS) Bili Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 70 teklik, anamal tiftiğin kilogramına 60 lira, ikincil tiftiğin kilogramına 25 liralık, kontratlı üretim kapsamında üretilen tiftiğe da ilave 10 liralık ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz çocuk sağlayan Kozalak Ekincilik As Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 teklik, ürettiği yaş ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya cümbüş alanı kozadan flatürle harir çekimi ve işleme olan hükmi şahsiyet vasıflarına taşıyan işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kilogramına 160 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Vekillik Arıcılık Taşıt Sistemi’ne kayıtlı, eşkâl birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici birlikleri ve/veya müstahsil birliklerine üye üreticilerine birlikte arılı kapçık başına 30, örgen olmayanlara 20 liralık, Bakanlıktan istihsal izni almış damızlık arı beyi üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 liralık destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşılama uygulamaları sonrasında oluşan atıklar üzere hayvan sahiplerine, büyükbaş efsanevi atıkları için 1400 teklik, küçükbaş efsanevi atıkları için 250 liralık atık desteği, efsanevi hastalıkları ile savaş çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hızma uygulamaları amacıyla uygulayıcılara kocabaş hayvan başına 2 liralık, küçükbaş efsanevi başına ise 1,5 teklik bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo karışma, alabalık için kilogram başına 1 lira, eskimemiş türlere 3 teklik, sınırlı bütün üretime 2 teklik, kilo üstü ala yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar teklik, midye için kilogram başına 50 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede büyüklüğünde kuluçkahane maya alabalık desteği balık başına 60 liralık, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo karışma kilogram başına 2 lira verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça makbul projeler için yetiştiricilere, büyükbaş koruması amacıyla hayvan başına 1000 lira, küçükbaş korumaya efsanevi başına 150 teklik, sığır pedigrili korumaya 1200 teklik, temiz korumaya kapçık başına 80 teklik, ibrişim kurdu korumaya kilogramda 170 lira, reform programındaki kucak, inatçı ve yavrularına ahali elinde düzelti seçkin sürüde hayvan başına 150 liralık, aya sürüde 100 lira, ahali elinde manda ıslahı (kart manda), boğa ve sene içre doğuran bilgili mandaya efsanevi başına 2000 liralık, yıl zarfında doğurmayan deneyli mandaya efsanevi başına 1200 lira, damızlığa kalkmak üzere seçilen evcil sığır (düve/boğa) hayvan başına 1500 liralık, damızlığa ayrılmayan amacıyla 1300 teklik, maya erkek materyale (belletici-teke) hayvan başına seçkin sürüde 350 lira, taban sürüde 250 lira tutma yapılacak.

Sertifikalı patates tohumu kullanana 200 teklik destek

Yurt içi sertifikalı nesil tasarruf desteği çerçevesinde dekara aspir amacıyla 10 liralık, kanola amacıyla 30 liralık, süsen üzere 8 teklik, rüşvet, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik üzere 50 liralık, ark fasulye, mercimek ve yonca amacıyla 60 lira, nohut üzere 50 teklik, kumpir için 200 teklik, fiğ, yemleme bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi üzere 45 liralık, yer fıstığı amacıyla 34 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/dikme tasarruf desteği, antep fıstığı, koz, badem, mavi yemiş ve aronya üzere 400 lira, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, kayısı, vişne, zeytin, gayrı kâr türleri ve asılı (nar ve muz dış) üzere 280 teklik, sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi amacıyla dahi dekar başına 400 liralık olacak.

Yurt içinde sertifikalı soy sop üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, mahdut içinde satışını gerçekleştiren, Nezaret aracılığıyla izinli tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu yıl ürettikleri mütenevvi sertifikalı tohumluklarla özgün/esas ve üstü tohumluklara de türüne bakarak kilo başına 0,1-5 liralık güçlükle içi sertifikalı nesil istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 liralık, aşısız ağaç başına ise 0,25 teklik bindi sağlanacak.

Çiftlik Muhasebe Veri Zehir Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve sabık yıl vasıta altına alınan 6 bin işletmeye, pres başına 600 liralık ödenecek.

Zirai yayım ve müşavirlik desteği namına, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai neşir ve danışmanlık hizmeti sunan azade ekincilik danışmanları ile kültür odası ve üretici örgütlerinde bildirme aşkın 5 tarım danışmanı almak üzere istihdam edilen beher ekincilik danışmanı üzere 72 bin lira ödenecek. Ödemeler 12 aylık bakım sunumuna merbut kendisine eşit iki şerha halinde yapılacak.

Söz konusu karar, 1 Eş 2022’den laflamak üzere zaman bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Ekincilik ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: