Cumhurbaşkanı Kararıyla 11 İlde Bazen Alanlar Orman Sınırları Dışına Çıkartıldı

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te gâh alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 11 ilde, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından birkaç olmamak üzere devletin hâkimiyet ve tasarrufu altında yahut Hazine’nin özel mülkiyetinde kâin taşınmazlardan, Yer, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman rekzetmek amacıyla tahsis yapılacağı belirtildi.

Share: