Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı

Danıştay İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının tağyir istemini reddetti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi namına bilinen “Kadına Yönelik Güç ve Ocak İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin feshine ilişik 20 Mart 2021 tarihli Reisicumhur Kararının iptal istemini reddetti.İstanbul Sözleşmesi’nden incizap kararına cebin açılan davaları duruşmalı gören Danıştay 10. Dairesi, sözleşmenin feshine ilişik 20 Mart 2021 günlü Reisicumhur Kararının iptali istemli incelemesini tamamladı.Daire, Cumhur Reisi Kararının halel istemini düşünce çokluğuyla reddetti.Kararın iptali amacıyla bir nice sevgili açılmıştıKamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak tanıdık “Kadına Müteveccih Momentum ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dayalı Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, Reisicumhur Kararının, 20 Mart 2021’de Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti aracılığıyla feshedildi.Cumhur Reisi Kararında, “Türkiye Cumhuriyeti namına 11 Mayıs 2011’de imzalanan ve 10 Gücük Ay 2012 günlü Hükûmet kararı ile onaylanan Kadına Müteveccih Takat ve Eş İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dayalı Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti itibarıyla feshedilmesine, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesi mucibince karar verilmiştir” denildi.Feshe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, geçim hükümleri göre Avrupa Komisyonuna bildirimden 3 kamer sonraları yürürlüğe girdi ve Türkiye yöntemince sözleşmeden ayrık oldu.Bunun üstüne Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda çokça sayıda sevgili açıldı.Danıştay 10. Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetmiş, tağyir istemlerini ise duruşmalı olarak ele almıştı.Duruşmalarda, Danıştay Savcısı, “benzeri işlem hangi usule akıllıca kuruluş edilmişse tıpkı usule uyularak feshedilmesi gerekmektedir. TBMM’nin uygun bulma kanunuyla yürürlüğe giren tıpkı anlaşmanın feshi ancak TBMM’nin makul bulma kanunuyla kaldırılması kararı ve cumhurbaşkanının uygun bulmasıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Yalnız cumhur reisi kararıyla feshedilemez” görüşünü dile getirerek, işlemin iptaline değişmeyen verilmesini istemişti.Türkiye’nin Avrupa Konseyi Devir Başkanlığı sırasında İstanbul’da imzaya açılan uyuşma, “İstanbul Sözleşmesi” namına anılıyor.Türkiye, ittifak 11 Mayıs 2011’de imzaya açıldığında evvel imzayı atmış, 24 Son Teşrin 2011’de parlamentosunda özge ülkelerden önce onaylamış ve icazet sürecini sonuçlandıran Kabine Kararının 8 Mart 2012’de, Dünya Kadınlar Gününde Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben, 14 Mart 2012’de onay belgesini Avrupa Konseyi Sekreteryası’na sunan önce mutluluk olmuştu.

Share: