Ekonomiye ilgili “testis” yasa teklifi TBMM Umumi Kurulunda

TBMM Umumi Kurulunda ekonomiye ilgilendiren düzenlemeler içeren Dirimlik Vergisi Kanunu ile Kâh Yasa ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Fark Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’nin bir numara bölümünde meydan kayran 17 bap elan kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Toplumsal Hizmetler Kanunu’na eklenen eğreti maddeyle, gerçeğe uygun sıfır belge ve esenlik kurulu raporu kullanımı zımnında yapılan ödemeler hariç fazla, boş ödenen ve idraksiz alınması gereken evde hizmet yardımı ödemeleri ile bunlardan doğan faizler terkin olunacak.

Yürürlük tarihinden geçmiş bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar itibarıyla ait kişiler lehine hiçbir şekilde matlup hakkı doğmayacak ve yapılmış olan tahsilatlar reddetme edilmeyecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle Kovid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları cebbar amil gerekçeli güdük himmet başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin amal ile nakdi ücret desteği işlemleri karşı Iş ve Içtimai Güvenlik Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumu personeline seçkin sıkıntı yüklenemeyecek.

Bu kapsamda Kovid-19 cihetiyle ödenen kısa mesai ödeneği ile nakdi sevap desteği ödemelerinde kusurlu işlemlerden kaynaklanan çok ve boş ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin, başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene makbul yönetimsel para cezalarından, bu maddenin meriyet tarihi itibarıyla öğrenim edilmemiş olanlar terkin edilecek. Öğrenim edilenler reddetme veya mahsup edilemeyecek.

Bu alacaklarla ilgilendiren başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine bitmeme edilmeyecek, mahkeme kararı mercilerine irfan etmiş olan dosyalarda gelgel ve nezaret aleyhine müdrike giderine hükmedilmeyecek. Gelişmemiş faaliyet geçerli dönemde çalıştıran vasıtasıyla iştirakçi çıkarılmasına istinaden oluşan aşkın ve abes ödemeler ile ceza soruşturmasına yahut kovuşturmasına bahis reşit gelişmemiş mücahede ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri bu yön kapsamı dışında olacak. Ukubet soruşturması yahut kovuşturması sonucu kovuşturmaya vadi olmadığına dayalı değişmeyen veya aklanma kararı verilenler hakkında bu özellik layıkıyla terkin hükümleri uygulanacak.

Gümrük Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle arızi dış alım rejimi kapsamında ferdî kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getiren adalet sahipleri aracılığıyla gümrük idaresine bilgi verilmeden taşıtsız sınırlı dışına çıkılması durumunda yöntemsizlik cezası uygulanacak.

Yapılan bu değişiklikle taşıtın marka dublör ve yaşına bakarak değişmekle alay malay, orantısız şekilde efdal olduğu değerlendirilen cezalarda indirime gidilecek.

Bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin emin ve kesintisiz tıpkı şekilde sürdürülmesinde mefret yeri bulunan bakım sağlayıcıların uymaları müstelzim asıllar ve esasları belirleme yetkisi Bankacılık Aranjman ve Fal Kurumuna veriliyor.

Yatırım bankalarının iştirak fonu kabulü, finansal kiralama işlemleri; katılım bankalarının tevdiat kabulü; kalkınma ve envestisman bankalarının ise yatırım kabulü ve katılım fonu kabulü üzere faaliyetlerde bulunmaları ve ruh sınırlamaları veya kısıtlamalarına uymamaları halinde, benzeri milyon liradan ve yarar sağlanmış olması halinde sağlanan menfaatin iki katından bir iki olmamak amacıyla, kısıt ve sınırlamalara muhalefet yapılanma fail tutarın yüzdelik yüzüne büyüklüğünde yönetsel ceza verilecek.

Toplumsal Asayiş Kurumunun taşınmazlarının elektronik ortamda satışı de karışma olmak amacıyla seçkin nev satışı ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişik asıllar ve esaslar, Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Düzenleme, 2022 yılında maktu bedel üzerinden hizmet kurum sözleşmesi yapılmış amme darülfünun sağlık hizmeti sunucularının Toplumsal Asayiş Kurumuna 31 Meyan 2022’ye kadar verdikleri otama hizmetlerine ilgilendiren hep tahakkuk tutarının kabala fiyat uyuşma tutarından bağan olması durumunda, aradaki farkın terkin edilmesini öngörüyor. Terkin edilen hacim, Iş ve Toplumsal Düzenlilik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

Sermaye azaltımında vergileme

Sermayeye kök aktarımından itibaren beş sene boyunca anamal azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin böylecene anamal azaltılmışsa, işletmeye konulan nakdi veya ayni resülmal ile sermayeye eklenen farklı unsurların bütün sermayeye oranlanması aracılığıyla azaltıma konu edilen cirim içindeki unsurlar tayin edilerek vergilendirme yapılacak.

Beş yıldan evvel resülmal azaltımı yapan kurumlarda ise azaltılan sermayenin öncelikle sermayeye ilave dışında ayrıksı aynı hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi yahut sermaye hesabından apayrı hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kar dağıtımına sadık algı kesintisine tabi tutulacak hesaplardan, henüz bilahare hoppadak kar dağıtımına sadık tevkifata bağımlı hesaplardan, vergiye bağımlı sıfır nakdi ve ayni sermayeden oluştuğu akseptans edilerek vergilendirme yapılacak.

Yapılan anamal azaltımında sermayeye eklenen kaynakların bazılarının ilkokul almanak süreyi aşması, bazılarının ise aşmaması yerinde, söz konusu kaynaklardan öncelikli olarak sermayeye arttırma edilme tarihi ilkokul yılı geçmemiş olanların çekildiği kabul edilecek. Böylecene sermayeye ilave olunan kaynakların sunma az beş yıl süresince sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin günahsız kaynaklarının ateş parçası kalması heveslendirme edilecek.

Geçmiş sene zararlarının mahsubu aracılığıyla resülmal azaltılması yerinde, azaltıma bahis edilen sermaye unsurları bile sermaye azaltımında vergilemeyi düzenleyen bu hükümler kapsamında tayin edilecek. Fakat bu tutarlar üzerinden kar dağıtımı yahut ana merkeze aktarılan cirim kapsamında algı kesintisi yapılmayacak.

Kur Korumalı Tevdiat uygulaması 31 Çatlak 2023’e kadar uzatılıyor

Teklifle, 2022 yılı sonuna büyüklüğünde yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve iltihak hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında, transformasyon fiyatı üzerinden Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata gerçekleşme ettirilecek getiri ve kar payları ile sair kazançları istisna kapsamına alınıyor.

Düzenleme ile Türk lirasına çevrilmesi müstelzim yabancı paraların ve kızıl hesabı bakiyelerinin Türk lirası yatırım ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesi kapsamında tahavvül fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken sonuç çağ 31 Boşluk 2023 olarak belirlenecek.

Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Açıklık 2023 tarihine kadar beher eğreti vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu bakımından kurumların bilançolarında vadi düz ecnebi paralar üzere ayrı ayrı yahut alay malay uygulatma üstüne yetki veriliyor.

Kaçak akaryakıtın tasfiyesi

Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilgilendiren aksiyon ve işlemler, Hazne ve Maliye Bakanlığının dışarlık teşkilatı olan defterdarlıklar namına yatırım izlem ve eş güdüm başkanlıkları aracılığıyla namına getirilecek.

Satışı yapılarak tasfiye edilen gizlice akaryakıtın bedeli, ilgilendiren diyar hususi idaresinin yahut envestisman takip ve koordinasyon başkanlığının bütçesine sağlık kaydedilecek.

Numune çözümleme sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan ve sunu mail rafinericiye satılan habersizce akaryakıtın satış fiyatı birlikte ait yer özel idaresinin yahut yatırım izlem ve eş güdüm başkanlığının bütçesine sağlık namına kaydedilecek.

Karşılıksız çek ve protesto edilmiş borçlar

Karşılıksız sâdır üzüntü ihtarname edilmiş, senet, yüreklilik kartı ve farklı kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Riziko Merkezine bildirilen kişilerin ve yüreklilik müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Haziran 2023’e kadar tamamının ödenmesi veya baştan yapılandırılması halinde, önceki ifa performanslarına ilgili damarlı kayıtları dikkate alınmayacak. Bu borçların resülmal veya taksit ödeme tarihi 1 Teşrinievvel 2022’den önceki olacak.

Kredi kuruluşları ve mali kuruluşların kâin kredileri yeniden yapılandırması yahut kullanılmamış cesaret kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai yüklülük doğurmayacak.

Bugün kabul edilen 17 maddeyle, teklifin 27 maddeden oluşan bir numara bölümü kabul edilmiş oldu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birinci bölümde meydan alan maddelerin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, birleşime aleniyet verdi.

Adan, aranın peşi sıra komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi, 1 Son Teşrin Salı günü saat 15.00’te toplanmak için kapattı.

Share: