Ekonomiye ilgili “torba” yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Umumi Kurulunda, ekonomiye ait tensikat içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Kâh Kanun ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Başkalık Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmelerine devam ediliyor.

İYİ Öğür Trabzon Mebus Hüseyin Örs, engellilerin evde bakımına yönelik yapılan yardımların, mevzuatta yapılan tadilat sebebiyle kimi vakit düşüncesiz istendiğini, bunun dahi mağduriyetlere sebebiyet verdiğini belirtti.

Yasa teklifiyle, yardım düz kişilerin kusurunun bulunmadığı haller için yapılan ödemelerin anlayışsız kâm edilmemesi amacıyla terkin yoluna gidildiğini belirten Örs, Anayasa ve kanunlar gereği devletin, sakat bireylere baktığını, bunun toplumsal ihtişam ilkesinin tıpkı gereği olduğunu anlatım etti.

Örs, “Fakat suistimallerin bile göz ardı edilmemesi gerekir. Toplumsal düzenlilik ödemeleri veya yardımlarda partizanlığa, kayırmacılığa, yandaşlığa engel olunmalıdır.” diyerek konuştu.

“Fehamet kararından artış fırka kararlarıyla sosyal güvenlik yardımlarının yapıldığı” iddiasını dile getiren Örs, bu konuda vatandaşlardan mevrut çokça sayıda şikayet olduğunu savundu.

Öte yandan bariyer mehabet tespitlerinin sürekli değiştirilmesinin özürlü vatandaşlara saygısızlık olduğunu belirten Örs bu durumun devlet ciddiyetine da yakışmadığını kaydetti.

“Yoksulluğu yönetmeyi değil sonlandırmayı vadediyoruz”

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, teklifte, ödeme güçlüğü canlı vatandaşlar üzere kısmi tıpkısı algı terkini olduğunu, bunlara müspet baktıklarını ancak vatandaşların “rüşvet affından artma ifa güçlüklerini giderecek gösterişli düzenlemeler beklediğini” söyledi.

Yüksek genç işsizliği, enflasyon, efdal cari zahir, düzey riski, kalan nema harcamaları, servet birimindeki ayar kaybı, rençper borçları, girdi maliyetlerindeki artış ve değer dalgalanmalarının elbette giderileceğine dayalı her öngörü ve çözümün bu yasa teklifinde olmadığını belirten Özdemir, “Bu kanun teklifi, siyasi iktidarın uygulamaya koyduğu hatalı hesaplı politikalar sonucu ortaya sâdır yoksullaşmayı, borçluluğu ve hesaplı dengesizlikleri bir ölçüde ötelemeyi içermektedir. Bu kanun teklifinde, yoksullaşmayı önleyecek ve vatandaşlarımızın alelade sorunlarını çözecek tedbirler tığ göremiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Içtimai yardımlara mahkum ve muhtaç aile sayısının derhâl arttığını öne süren Özdemir şunları kaydetti:

“Arkalama miktarları ve arkalama çeşitleri, ağırlaşan iktisadi koşullarda ev kalıyor. Evet, bu sorunu nasıl çözeceğiz? CHP olarak bütüncül bir çözüm önerisi sunduk. Bir Nice Avrupa devletinde geçerli fakat ülkemizde uygulanmayan, siyasal bire bir tercih olan, Uluslararası Iş Örgütünün sigorta dallarından biri olan familya destekleri sigortasını uygulamaya geçireceğimizi söyledik. Bizim amacımız, tıpkı siyasi partinin lütfu değil doğruluk büsbütün namına yoksulluğu, muhtaçlığı azaltarak bu yoksulluğu ve muhtaçlığı ortadan kaldırmaktır. Seçme mahallede içtimai hizmet destekleri, toplumsal bakım uzmanları olacak. Ailelerin çocukları kamuda işe alımlarda öncelikli olacak ve en önemlisi bakım üstlenen kadınların sigorta primleri cesamet eliyle ödenecek. Yoksulluğu yönetmeyi değil, yoksulluğu sonlandırmayı vadediyoruz.”

HDP Şırnak Mebus Hüseyin Kaçmaz, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasının “iktidarın değişik düşüncelere yönelik düşmancasına tutumunun sonucu” olduğunu öne sürerek, “Hakikati, tevkif ve gözaltı kararlarıyla karartamazsınız. Çiy Hoca’nın yanındayız, sözlerinin arkasındayız.” dedi.

Share: