Erzurum’dan 7 ayda 42 milyon dolarlık dış tecim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı hareket birliğiyle umumi tecim sistemi çerçevesinde üretilen arızi dış tecim verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın Sülale-Orak Ayı ayları bağlamında 11 milyon 141 bin dolarlık ihracat, 30 milyon 938 bin dolarlık ithalat adına bütün 42 milyon 80 bin dolar mesabesinde dış tecim gerçekleştirildi.

Erzurum İhracatın İthalatı Istikbal Oranı

DOSİAD analizlerinde, Erzurum’da ihracatın ithalatı gelecek oranı temmuz ayı bazında yüzdelik 24.89, Sülale – Orak Ayı ayları bütününde ise yüzde 36.0 yerine bildirildi. Dış ticaret değeri toplamında ihracatın payı Orak Ayı kocaoğlan kaydında yüzdelik 19,93, Karı – Temmuz ayları toplamında ise yüzde 26,47 olarak hesaplandı.

Erzurum İhracat Değeri Aylık Dağılım

Verilere göre Erzurum’dan Familya ayında1 milyon 426 bin, Gücük Ay ayında 1 milyon 727 bin, Mart ayında 1 milyon 343 bin, April ayında 1 milyon 677 bin, Mayıs ayında 1 milyon 806 bin, Haziran ayında 1 milyon 844 bin, Temmuz ayında 1 milyon 318 bin dolar yerine bütün 11 milyon 141 milyon dolar değerinde dış satım yapıldı.

Erzurum İthalat Değeri Maaş Dağılım

Erzurum’dan Aile ayında 3 milyon 291 bin, Gücük Ay ayında 2 milyon 6 bin, Mart ayında 5 milyon 333 bin, Nisan ayında 4 milyon 536 bin, Mayıs ayında 4 milyon 857 bin, Haziran ayında 5 milyon 621 bin, Orak Ayı ayında 5 milyon 295 bin dolar adına mecmu 30 milyon 938 milyon dolar değerinde dış alım kaydedildi.

Erzurum Aut Ticaret Değeri Aylık Dağılım

Erzurum’dan Eş ayında 4 milyon 717 bin, Gücük Ay ayında 3 milyon 733 bin, Mart ayında 6 milyon 676 bin, April ayında 6 milyon 213 bin, Mayıs ayında 6 milyon 663 bin, Haziran ayında 7 milyon 465 bin, Temmuz ayında 6.6 milyon dolarlık aut tecim yapıldı.

Temmuz Ayında İhracat Yüzdelik 13,4 Arttı

İhracat 2022 yılı Temmuz ayında, bire bir geçmiş yılın bir ayına göre yüzdelik 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, dış alım yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar kendisine gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tecim Bakanlığı iş birliğiyle umumi tecim sistemi ile üretilen eğreti dış tecim verilerine göre; dış satım 2022 yılı Temmuz ayında, bir eski yılın tıpkı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, dış alım yüzdelik 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar namına gerçekleşti.

Familya-Orak Ayı Döneminde İhracat Yüzde 19,1, İthalat Yüzdelik 40,7 Arttı

Genel ticaret sistemine bakarak dış satım 2022 yılı Aile-Temmuz döneminde tıpkısı eski yılın ayrımsız dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzdelik 40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar namına gerçekleşti.

Temmuz ayında erke ürünleri ve zer dış dış satım yüzde 7,4, dış alım yüzde 19,3 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın aut ihracat, 2022 Temmuz ayında yüzde 7,4 artarak 15 bilyon 665 milyon dolardan, 16 milyar 820 milyon dolara yükseldi.

Orak Ayı ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan değerli aut dış alım yüzdelik 19,3 artarak 16 bilyon 560 milyon dolardan, 19 milyar 763 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve akçasal sıfır zer aut aut ticaret açığı Orak Ayı ayında 2 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aut ticaret hacmi yüzdelik 13,5 artarak 36 bilyon 582 milyon dolar olarak gerçekleşti. söz konusu ayda erke ve altın aut ihracatın ithalatı gelecek oranı yüzdelik 85,1 oldu.

Dış Tecim Açığı Orak Ayı Ayında Yüzdelik 147 Arttı

Temmuz ayında dış ticaret açığı tıpkısı önceki yılın tıpkısı ayına bakarak yüzde 147,0 artarak 4 bilyon 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2021 Temmuz ayında yüzdelik 79,1 iken, 2022 Temmuz ayında yüzdelik 63,4’e geriledi.

Aut ticaret açığı Familya-Temmuz döneminde yüzdelik 143,7 arttı.

Ev-Orak Ayı döneminde dış ticaret açığı yüzde 143,7 artarak 25 bilyon 510 milyon dolardan, 62 bilyon 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2021 Eş-Orak Ayı döneminde yüzdelik 82,6 iken, 2022 yılının tıpkı döneminde yüzde 69,9’a geriledi.

Orak Ayı Ayında İmalat Sanayinin Hep İhracattaki Payı Yüzde 94,2 Oldu

Ekonomik faaliyetlere bakarak ihracatta, 2022 Temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,2, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 2,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,9 oldu.

Ocak-Orak Ayı döneminde kazançlı faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Temmuz Ayında Uzaklık Mallarının Toplanmış İthalattaki Payı Yüzde 80,5 Oldu

Geniş iktisadi gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Orak Ayı ayında vuzuh mallarının payı yüzde 80,5, resülmal mallarının payı yüzdelik 11,3 ve tüketim mallarının payı yüzdelik 8,1 oldu.

İthalatta, 2022 Sülale-Orak Ayı döneminde ara mallarının payı yüzde 81,9, sermaye mallarının payı yüzdelik 10,5 ve tüketim mallarının payı yüzdelik 7,6 oldu.

Orak Ayı ayında yeryüzü çok ihracat yapılan büyüklük Almanya oldu

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 490 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 bilyon 315 milyon dolar ile ESIR, 1 bilyon 15 milyon dolar ile Müttehit Krallık, 1 bilyon 2 milyon dolar ile Irak, 850 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan dış satım, toplam ihracatın yüzde 30,6’sını oluşturdu.

Ev-Temmuz döneminde ihracatta önceki sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 12 milyar 114 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 bilyon 938 milyon dolar ile KUL, 7 bilyon 501 milyon dolar ile Mürekkep Kraliyet, 7 bilyon 460 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 355 milyon dolar ile Irak izleme etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7’sini oluşturdu.

İthalatta İlk Sırayı Rusya Federasyonu Aldı

İthalatta Rusya Federasyonu evvel sırayı aldı. Orak Ayı ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan dış alım 4 bilyon 374 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 bilyon 804 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 779 milyon dolar ile Almanya, 1 bilyon 446 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 389 milyon dolar ile ESIR izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, hep ithalatın yüzdelik 43,7’sini oluşturdu.

Aile-Orak Ayı döneminde ithalatta geçmiş sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 32 bilyon 116 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 23 milyar 887 milyon dolar ile Çin, 13 bilyon 279 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 971 milyon dolar ile BENDE, 7 bilyon 956 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, mecmu ithalatın yüzdelik 41,7’sini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 5,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Temmuz ayında bir geçmiş taban göre dış satım yüzde 5,5 azalırken, dış alım yüzde 2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Temmuz ayında ayrımsız eski yılın bir ayına göre dış satım yüzde 9,3, ithalat yüzdelik 36 arttı.

Erdemli teknolojili ürünlerin imalat uran ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,2 oldu.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması süresince yer düzlük imalat uran ürünlerini kapsıyor. Temmuz ayında ISIC Rev.4’e göre imalat endüstri ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzdelik 94,2 oldu. Erdemli teknoloji ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,2 oldu. Ocak-Orak Ayı döneminde ISIC Rev.4’e bakarak imalat uran ürünlerinin mecmu ihracattaki payı yüzdelik 94,5 kendisine gerçekleşti. Ev-Temmuz döneminde faziletli teknoloji ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,8 oldu.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin mecmu ithalattaki payı yüzde 73,2’dir. Erdemli uygulayım bilimi ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2 oldu. Ocak-Temmuz döneminde imalat endüstri ürünlerinin hep ithalattaki payı yüzdelik 69,8 oldu. Ocak-Orak Ayı döneminde yüksek uygulayım bilimi ürünlerinin imalat uran ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 9,6 yerine gerçekleşti.

Özel tecim sistemine bakarak dış satım 2022 yılı Temmuz ayında 16 bilyon 989 milyon dolar oldu

Özel tecim sistemine bakarak, 2022 yılı Orak Ayı ayında, ihracat tıpkısı önceki yılın bir ayına bakarak yüzdelik 9,2 artarak 16 bilyon 989 milyon dolar, ithalat yüzdelik 34,1 artarak 26 bilyon 603 milyon dolar yerine gerçekleşti.

Orak Ayı ayında aut ticaret açığı yüzdelik 124,9 artarak 4 milyar 276 milyon dolardan, 9 bilyon 614 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2021 Temmuz ayında yüzdelik 78,4 iken, 2022 Orak Ayı ayında yüzde 63,9’a geriledi.

İhracat 2022 Yılı Ocak-Orak Ayı Döneminde 134 Milyar 958 Milyon Dolar Oldu

Özel ticaret sistemine göre dış satım, 2022 yılı Sülale-Temmuz döneminde, bir esbak yılın bir dönemine bakarak yüzde 17,3 artarak 134 bilyon 958 milyon dolar, ithalat yüzdelik 38,0 artarak 194 bilyon 740 milyon dolar namına gerçekleşti.

Eş-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 129,6 artarak 26 bilyon 38 milyon dolardan, 59 bilyon 782 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2021 Ocak-Orak Ayı döneminde yüzdelik 81,5 iken, 2022 yılının ayrımsız döneminde yüzde 69,3’e geriledi. – ERZURUM

Share: