Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten Icra Vekili Özer’e: “Başta Özürlü Öğrenciler Doğmak Için Yetişek Hizmetlerinin Ücretsiz Sağlanmamasının Nedenleri Nelerdir?”

HDP Muş Saylav Gülistan Kılıç Koçyiğit, engelli öğrencilerin eğitimde yaşadıkları sorunlarla ait adına Milli Eğitim Bilimi Bakanı Mahmut Özer’e; “Özellikle özürlü öğrenciler tevessül etmek için yekpare öğrencilere birlik terbiye hizmetlerinin oran aracılığıyla ücretsiz sağlanmamasının nedenleri nelerdir? Sağlanması açısından bire bir kadem atılacak mıdır? Otistik, Down sendromlu çocukların ailelerinin ‘Çocuğumu okula almadılar’ şeklinde yaptıkları şikayetlerden bilge mısınız? Bakanlığınızca bu şikayetler hakkında bittabi bire bir yaptırım öngörülmektedir” diye sordu.

HDP Muş Saylav Gülistan Tığ Koçyiğit; zihinsel, sem, rüyet, ortopedik ve öğrenme güçlüğü çeken farklı nöro-tipik engellilerin eğitimde yaşadıklarını sorunları TBMM gündemine getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na istifham önergesi veren Tığ, şu değerlendirmeyi yaptı:

“TÜRKİYE’NİN YÜZDE 60 ORANI İLE AKARSU ÜLKELERİ ARASINDA İLKOKULDAN SONRA ENGELLİ BİREYLERİN OKULU BIRAKMA KONUSUNDA GENIŞLIK FAZILETLI BÜYÜKLÜK KONUMUNDA OLDUĞU DAHI BELİRTİLMİŞTİR”

“Zihnî, sema, rüyet, ortopedik ve öğrenme güçlüğü çeken başka nöro-tipik engellilerin yetişek haklarının sistematik tıpkısı şekilde ihlal edildiğine dayalı Türkiye Engelliler Konfederasyonu 2022-23 eğitim öğretim yılına başlarken bire bir yazılı izah yapmış ve engellilerin eğitim haklarından faydalanmaları konusunda mutluluk sağlanmadığını, aksine sorunların henüz dahi arttığı tıpkısı tabloyla karşı karşıya olduklarını belirtmişlerdir.  Türkiye’nin yüzde 60 oranı ile SUTAŞ ülkeleri beyninde ilkokuldan bilahare engelli bireylerin okulu bırakma üzerine en faziletli büyüklük konumunda olduğu dahi belirtilmiştir.

Basına yansıyan tıpkısı bambaşka olgun ise, otistik, Down sendromlu çocukların eğitim bilimi gördüğü Martir Hüseyin Tunç Hususi Terbiye Aplikasyon Okulu’nda servis ve yemek hizmetinin verilemeyeceğine dayalı yapılan duyurudur. Dahi otistik, Down sendromlu ve ayrımlı nörolojik ve sistemik; bedenî ve zihnî engellere ehil lise çağında çocukların yetişek gördüğü Martir Üsteğmen Mehabetli Büyükdicle Özel Terbiye Uygulama Okulu, aynı sene önceki binasının prefabrik olması, bina arazisinin mülkiyetinde yaşanan mesail zımnında fiilen kapatılmışken arkası sıra öğrencilerin başladığı ve yukarda adı anılan okulda birlikte sorunların olması aileleri ve tabii öğrencileri zorlamıştır.”

Gülistan Tığ Koçyiğit, Vekil Özer’e şu soruları yöneltti:

“Özellikle sakat öğrenciler görünmek amacıyla tüm öğrencilere umum yetişek hizmetlerinin cesamet marifetiyle ücretsiz sağlanmamasının nedenleri nelerdir? Sağlanması açısından bir hamle atılacak mıdır?

-Pandemi sürecinde sakat öğrencilerin akranlarına bakarak elan fazla geride kaldığı gerçeğine müteveccih Bakanlığınızca ne cins önlemler alınmıştır?

-Birlik engellilerin eğitimi amacıyla kalifiye, anadilinde, erişilebilir, yaşadıkları çevre ile bütünleştirici yetişek imkanları sağlanmakta mıdır?

-Engellilere özgü aynı talimhane mensur edilmesi hususunda neler yapılmıştır?

-Engellilerin eğitiminin önündeki toplumsal önyargıların ortadan kaldırılması üzere hangi çeşit çalışmalar yapılmıştır?

-Özürlü öğretmenlerin erişilebilir okul, sınıf, laboratuvar vb. ortamlarda ve branşlarında çalışmalarını kolaylaştırmak üstüne şimdiye çatışma neler yapılmıştır?

-Otistik, Down sendromlu ve farklı nörolojik ve sistemik; bedenî ve zihnî engellere topluluk ortaöğretim çağında çocukların terbiye gördüğü Şehit Üsteğmen Yüksek Büyükdicle Hususi Yetişek Uygulama Okulunun tıpkı yıl evvel çalışarak kapatılmasının peşi sıra kullanılmamış ve ulaşılması korkulu sıfır tıpkısı yerde açılması planlanmakta mıdır?

-Otistik, Down sendromlu çocukların eğitim gördüğü Şehit Hüseyin Bronz Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda servis ve yemek hizmetinin verilemeyeceğinin okulun açılmasına bire bir ahit kalan duyurulduğundan danişment mısınız?

-Otistik, Down sendromlu çocukların ailelerinin ‘Çocuğumu okula almadılar’ şeklinde yaptıkları şikayetlerden danişment mısınız? Bakanlığınızca bu şikayetler karşı nasıl benzeri yaptırım öngörülmektedir?

-Bakanlığınızın verilerine göre, Türkiye’de okullaşan otizmli yavru sayısı kaçtır ve cinsiyet, gözyaşı bağlamında istatistikleri nelerdir?

-Otizmli herhangi bir çocuğun terbiye hakkından bedel tıpkı şekilde yararlanması amacıyla hak kâmilen yaklaşım ve ayrıntılı eğitim bilimi uygulanması üzerine neler yapılmaktadır?”

Share: