Hdp Muş Milletvekillerinden Icra Vekili Özer’e: “Muş Suret ve İlçelerine Ataması Yapılan Sarıklı Sayısı ve Var Olan Hoca Açığı Sayısı Kaçtır”

HDP Muş milletvekilleri Gülüstan Koçyiğit ve Şevin Coşkun, Muş’ta yaşanan öğretmen açığıyla ilgilendiren kendisine Milli Yetişek Bakanı Mahmut Özer’e “2022-2023 eğitim bilimi-tedris yılı başlangıcından itibaren Muş suret ve ilçelerine ataması yapılan hoca sayısı ve var olan sarıklı açığı sayısı kaçtır? Muş’ta serencam 10 yılda mektepli, okul, sınıf ve hoca sayısının ilçelere ve yıllara göre dağılımı nedir? Bu sayıların hususi ve resmi eğitim kurumlarına göre dağılımı nedir” diye niteleyerek sordu.

HDP Muş milletvekilleri Gülüstan Koçyiğit ve Şevin Ateşin, Muş’ta yaşanan sarıklı açığını TBMM gündemine taşıdı. Milli Yetişek Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na istifham önergesi veren HDP milletvekilleri, şu değerlendirmeyi yaptı:

“2022-2023 terbiye -tedris yılına 12 Eylül tarihi itibariyle başlanmıştır. Çok boyutlu eğitim bilimi sorunlarına mihman çözümler bulunmadan başlanan ve başta öğrenciler olmak amacıyla terbiye emekçileri ve ebeveynler üzere mütehammil bire bir dönme olacağına meni fail birçok yaşıt yaşanmaktadır. Tarafımıza gıcırı bükme bilgiye göre, Muş’un Tütsülü ilçesine tutkun Elmakaya beldesinde mevcut Elmakaya İlkokul ve Ortaokulu’nda yaşanan hoca eksikliğinden kaynaklı yetişek-tedrisat döneminin sorunlarla başladığı belirtilmiştir.

“KENTTE BİRÇOK EKOL, HOCA EKSİĞİ İLE EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA BAŞLAMIŞTIR”

Elmakaya İlkokul ve Ortaokulu’nda hoca açığı olmasına karşın tam düzeyde atamanın yapılmadığı aktarılmıştır. 600 öğrencisi kâin Elmakaya İlkokulu’nda derslik öğretmeni, branş öğretmenleri ve okulun müdür muavini kademesinde nekais bulunmaktadır. Eş şekilde kentte birçok ekol, hoca eksiği ile yetişek tedrisat yılına başlamıştır. Antrparantez Elmakaya İlkokul ve Ortaokulu için İŞKUR tarafından görevlendirilen personel sayısında birlikte kırıcı benzeri ayıp yaşandığı belirtilmiştir. Okulun yüksek sayıdaki mevcuduna rağmen vakit kaybetmeden benzeri personel görevlendirilmiştir. Bu buut okulun temizliği ve öğrencilerin sağlığı açısından korkulu sorunlara sebep olacaktır.”

“MUŞ GESTALT VE İLÇELERİNE ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMEN SAYISI VE VAR OLAN SARIKLI AÇIĞI SAYISI KAÇTIR”

Koçyiğit ve Ateşli, Milli Eğitim Bilimi Bakanı Mahmut Özer’e şu soruları yönetti:

“Muş’un Bulanık İlçesine vabeste Elmakaya beldesinde kâin Elmakaya İlkokulu’ndaki öğrencilerin, okulun evvel gününde okulda öğretmen olmadığı gerekçesiyle eğitim-öğretime başlayamadığından yetik mısınız? Muş’un Dumanlı ilçesindeki Elmakaya İlkokulu’nda İŞKUR’a bağlı hizmetli personel itibarıyla yaşanan ağır eksiklikler için bakanlığınızca aynı hamle atılacak mıdır? Muş format ve ilçelerinde mevcut tamam okullarda İŞKUR ile bağlantılı biçimde çalışan personel sayısı kaçtır? Bu nüsha ihtiyacı karşılamakta mıdır? 2022-2023 terbiye-talim yılı başlangıcından itibaren Muş tarz ve ilçelerine ataması yapılan öğretmen sayısı ve var olan hoca açığı sayısı kaçtır?

“MUŞ’TA AKIBET 10 YILDA OKULLAŞMA ORANLARININ YILLARA VE CİNSİYETE BAKARAK DAĞILIMI NASILDIR”

Muş’ta akıbet 10 yılda mektepli, okul, derslik ve öğretmen sayısının ilçelere ve yıllara bakarak dağılımı nedir? Bu sayıların özel ve resmi eğitim bilimi kurumlarına bakarak dağılımı nedir? Muş’ta akıbet 10 yılda meslek, derslik ve hoca başına sakıt mektepli sayısının ilçelere ve yıllara bakarak dağılımı nedir? Bu sayıların hususi ve resmi yetişek kurumlarına bakarak dağılımı nedir? Muş’ta son 10 yılda okullaşma oranlarının yıllara ve cinsiyete göre dağılımı nasıldır? Bu sayıların ilçelere bakarak dağılımı nedir? Bakanlığınızca, mecmu okullara 3 milyar 750 milyonluk bütçe gönderildiğine dayalı yapılan açıklamadan hareketle Muş’un merkezinde ve ilçelerinde kâin okullara bu bütçeden ayrılan hisse miktarı hangi kadardır?

“700 BİN ÖĞRETMENİN ATAMALARININ YAPILMAMASININ GEREKÇELERİ NELERDİR?”

Türkiye genelindeki terbiye fakültelerinden çıkışlı olan 700 bin öğretmenin atamalarının yapılmamasının gerekçeleri nelerdir?  Kamu Personeli Latif Sınavlarına dayalı elan aydınlatılmamış şüphelerin varlığı ortadayken, Bakanlığınızca sarıklı atamalarında mülakat sınavı ile kontratlı sarıklı alımında yaşanan haksızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla hangi gibi adımlar atılacaktır?”

Share: