Hdp’li İmir, Bakan Bozdağ’a 10 Teşrinievvel Katliamıyla İlgili Ddk Raporunu Sordu: “Hep Aynı Toplumu İlgilendiren Dosyada Gizlenen Nedir?”

HDP Şırnak Saylav Nuran İmir, 10 Ilk Teşrin katliamına ilişkin Büyüklük Denetim Kurulu raporunun “bilinmedik” olduğu gerekçesiyle enstantane dosyasına gönderilmediğini belirterek, Türe Bakanı Bekir Bozdağ’a “Cesamet Denetleme Kurulu’ndan bilgi isteme talebinde bulunacak mısınız? Bilcümle toplumu ilgili tıpkı dosyada gizlenen nedir?” diye niteleyerek sordu.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Cumhurbaşkanlığı Heybet Denetim Kurulu’nun 10 Teşrinievvel katliamına ait raporuyla ilgilendiren olarak Hak Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. İmir, önergesinde şunları kaydetti:

“Üzerinden güzeşte 7 yıla rağmen halen değişik bahanelerle yargılamalar transparan bire bir şekilde yapılmamaktadır. 10 Teşrinievvel 2015 tarihinde Ankara Garı saldırısında oğlunu kaybeden Erdoğan Tedik hesabına avukatı vukuf ve vesika edinme üzere Cesamet Bakı Kuruluna başvuru yapılmaktadır. Sormaca dosyasında saha düz hikmet gereği Devlet Denetleme Kurulu eliyle tetkik-araştırma çalışması başladığı bildirilmiş ve ilgili evrak Savcılıktan 72419889-663-05-211 çevrilmiş alfabe ile istenmiştir. Müddeiumumilik eliyle Kurula sormaca evrakının gönderildiği anlaşılmış olsa birlikte son hakkında dosyada tıpkı hikmet mevcut değildir. Bu sebeple Avukatın ilgilendiren belgeyi yeniden talep etmesine karşın Fehamet Denetleme Kurulu cevaben adsız sansız olduğunu ve hikmet veremeyeceklerini aktarmıştır.”

İmir, Vekil Bozdağ’dan şu sorulara cevap vermesini istedi:

“Bakanlığınız ilgili dosyadan malumattar mı? Azamet Denetleme Kurulu bilinmeyen dediği bilgiyi Bakanlığınız yahut ilgili duruşma heyeti ile paylaşmış mıdır?

Şevket Denetleme Kurulu’ndan bilgi rıza talebinde bulunacak mısınız? Bütün toplumu ilişik bir dosyada gizlenen nedir?

İlgili Duruşma Celal Fal Kurulunun başlatmış olduğu araştırma-düşünmeden haberli mı vacip bilgileri almış mıdır?

Dosyaya ilgilendiren bilgilerin davanın avukatları ile paylaşılmamasındaki amaç nedir?”

Share: