İSO, ‘Türkiye’nin İkinci 500 Iri Uran Kuruluşu-2021’in sonuçlarını açıkladı

İstanbul Endüstri Odası’nın (İSO), “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Şişman Sanayi Kuruluşu-2021” araştırmasına bakarak, İkinci 500’nam üretimden net satışları, yüzdelik 77.5… 19.07.2022, Sputnik Türkiye İSO, mayıs ayında açıkladığı “İSO Türkiye’nin 500 Şişman Endüstri Kuruluşu-2021” araştırmasının arkası sıra çıktı KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Iri Uran Kuruluşu-2021” araştırmasının sonuçlarını birlikte açıkladı.Buna bakarak, İSO İkinci 500’ad 2021 yılındaki üretimden kemiksiz satışları yüzdelik 77,5 artarak 191,1 milyar TL’den 339,2 milyar TL’ye yükseldi.Üretimden net satışlar temel alınarak yapılan İSO İkinci 500’ad 2021 yılı sıralamasına bakıldığında; Ege Seramik 980,1 milyon TL ile evvel sırayı aldı. Ege Seramik’i, kıytırık tıpkı farkla 979,8 milyon TL ile Kozlu Gıda strateji ederken, Kangal Termik Santral 979,7 milyon TL ile üçüncü oldu.İSO İkinci 500’ad bu yılki listesine 137 bakir uran kuruluşu girdi. Bunlardan 57 tanesi İSO 500’den İSO İkinci 500’e sakıt şirketlerden oluştu. Listeye güzeşte yılki İSO 1000 dışından giren yeni firma sayısı 80 olurken, 2020 yılının İSO İkinci 500 listesinden İSO 500’e sâdır firma sayısı ise 39 kendisine gerçekleşti.Açıklamada görüşlerine düz sunulan İSO Umumi Heyet Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO İkinci 500’ün 2021 yılı sonuçlarının acun ekonomisinin müstevli krizinden çıkış sancılarıyla geçirdiği enerjik ayrımsız yılın sanayiye yansıyan fotoğrafı niteliğinde olduğunu belirtti.Öncelikle 2021 yılındaki telkih uygulamalarıyla dünyada hızla temas sektöre dönük talebin beklenenden er toparlandığına şahitlik edildiğini nâkil Bahçıvan, “Bu, yanında tedarik krizini getirdi. Camit dünyalık ve maliye politikalarının sağladığı rekor akçasal genişlemenin arz tahripkâr canip etkisi ise sonuçlarını zaman üstelik yaşamakta olduğumuz toptan para şişkinliği oldu.” ifadelerini kullandı.Bahçıvan, 2021 yılını çift haneli ayrımsız büyümeyle kapatan Türkiye’da sanayi kuruluşlarının alelhusus dış pazarlardaki performanslarıyla güçlenen küresel talepten payını aldığını belirterek, şunları kaydetti:”İSO 500’e göre elan âdeta ölçekli ve KOBİ niteliğinde şirketlerden oluşan İSO İkinci 500’nam ihracatı yüzde 35’lik ayrımsız büyümeyle 2021’birlikte Türkiye genelinden ve İSO 500’den daha kalburüstü tıpkısı manzara sunuyor. Fakat İSO İkinci 500’ad verilerine baktığımızda, istikraz yapısında belirgin bir engebe dikkatimizi çekmektedir. söz konusu veriler İSO İkinci 500’bile pres faaliyetlerinin her an henüz fazla istikraz ağırlıklı olarak finanse edildiğini ortaya koyuyor. Ana önemlisi ise borcun mehil yapısında üstelik gözle görülür bire bir kısalmanın olması.Baktığımızda, finansal borçların mecmu borçlar içindeki payı yüzdelik 57,6’dan yüzdelik 54,2’ye inerken, farklı borçların payı yüzdelik 42,4’ten yüzde 45,8’e yükselmiş görünüyor. Bunun anlamı şu; İSO İkinci 500 şirketleri; faaliyetlerin finansmanında ve mütezayit işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ticari borçları çokça elan çok kullanmışlar. Bire Bir başka deyişle 2021’bile sanayiciler, bankalara olan borçlarından çok elan büyük tıpkı derakap başka firmalara borçlanmışlar. Bu, İSO İkinci 500 araştırmalarında karşımıza sâdır yıpranmamış bire bir genişlik adına dikkati çekiyor.”‘Şirketler, hareketlilik giderlerini ve döviz arık dalgalanmalarını başarıyla yönetti’Erdal Bahçıvan, ilkin dış satımcı sanayiciler doğmak amacıyla, şirketlerin sonuç yıllarda kalifiye ve nitelikli finansmana erişimde muhtelif güçlükler yaşadığını ifade ederek, “Bu tabloya göre şunu söyleyebiliriz; finansman koşullarının sıkılaştığı ve emniyet imkanlarının daraldığı son dönemlerde sanayicilerimizin içinde bulunduğu bu format, müteselsil aksülamel halinde gelişebilecek ifa risklerine bel etmesi itibarıyla akıbet aşama keder vericidir.” değerlendirmesinde bulundu.KOBİ’lerin eğri izam etmek, rekabetçiliği bırakmak ve pazarını bollatmak üzere nazik yetenekli yatırımlara henüz aşkın ihtiyaç duyduğunu aktaran Bahçıvan, buradan hareketle kurlardaki yükseliş ve finansman koşullarındaki sıkılaşmanın dev şirketlere kıyasla KOBİ’ler için daha zorba aynı ortam oluşturduğuna ikircik olmadığını belirtti.Bahçıvan, İSO İkinci 500 şirketlerinin temel tekebbür kriteri olan üretimden satışlarının, 2021 yılında yüzde 77,5 artarak 191,1 milyar TL’den 339,2 bilyon TL’ye yükselmesinin büyük bire bir muvaffakiyet olduğunu vurguladı.İkinci 500 şirketlerinin, 2021’de İSO 500’ü aratmayacak şekilde hem elektrik giderlerini hem birlikte sene içerisindeki döviz sıska dalgalanmalarını başarıyla yönettiklerini belirten Bahçıvan, zira hem EBITDA hem birlikte algı öncesi aktarılma karlılığında dikkati cazip iyileşmelerin olduğunu kaydetti.Bahçıvan, finansman giderlerinin, nazik kuruluşlarda olduğu üzere İkinci 500’da birlikte karlılığın temel belirleyicilerden biri olmayı sürdürdüğünü rapor ederek, “Türk lirasındaki değer kaybı, enflasyondaki çoğalma ve getiri oranlarındaki yükselişin etkisiyle İSO İkinci 500’nam finansman giderlerinin 2021 yılında yüzdelik 114,4 oranında artarak 20,1 bilyon TL’ye yükselmiş olması bunun açık bire bir göstergesi. Ülkemiz sanayisinin teknolojiye dayalı, kalifiye ve melfuf ayar yaratıcı benzeri üretim yapısına kavuşması, acun ile rekabetimiz açısından zorunlu. Ne var kim, 2021’dahi İSO İkinci 500’bile halen yüzdelik 70’in üstünde düşük ve ölçülü-düşük uygulayım bilimi ağırlıklı benzeri yapının aşılamadığı görülüyor. Bu boyut, katetmemiz müstelzim uzun benzeri defa olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, AR-GE harcamalarında ciddi ayrımsız sıçramaya gerekseme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:”Harbiden İSO İkinci 500 sonuçları, sanayi kuruluşlarının AR-GE’ye ayırdıkları kaynakların üretimden satışlara göre binde 5’mağara altında sıkışıp artmış olduğunun altını çiziyor. Sanayimiz, her an dijitalleşen global rakiplik ortamında bundan çokça elan fazlasına gerekseme duyuyor. 2021 yılında İSO İkinci 500’nam istihdamı yüzdelik 5 artarak 261 bin kişiye çıkarken benzeri yılda ödenen maaş ve ücretlerdeki artım ise yüzdelik 39 oldu. Sanayinin istihdamı sürükleyici özelliği burada da karşımıza çıktı.2022 bakımından dünyada enflasyon ve tahaccüm açısından beklentilerin olumsuzlaştığı, 1970’lere zaman ve stagflasyon endişelerinin arttığı tıpkısı dönemden geçiyoruz. Sanayimizin bile bu çekicilik değişiminden etkilenmemesi hangi yazık kim kip dahi cins görünmüyor. Bu bağlamda İSO İkinci 500’nam 2021 yılı sonuçları, ayrımsız yandan sanayicilerimizin mütebeddil koşullara harmoni sağlama yeteneğine belen ederken diğer yandan bile ağırlık bire bir döneme mücehhez doğmak için çıkarılması gereken dersleri ortaya koyuyor.”

Share: