Kâh illerde TMO’nun buğday ve rüşvet çekicilik primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

Ekinci Anahtar Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet bazı illerdeki buğday ve arpa üreticilerinin, Yerey Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı hava primi desteğinden intifa süresi uzatıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Çalım Primi Desteğine İlişkin Kararda Fark Yapılmasına Dayalı Cumhur Reisi Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, kararda yer düz Balkı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın tamlanan ilçeleri amacıyla 6 Haziran-21 Eylül döneminde, özge ilçeler amacıyla 6 Haziran ile 1 Eylül ortada TMO’ya buğday ve arpa satışlarını gösteren çiftçilerin alışveriş belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Esbak değişmeyen kapsamında süre zaman bakımından doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik yapıt senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, değişme işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e büyüklüğünde, farklı mülk ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül’e kadar TMO’ya as onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Ilkgüz’e kadar düzenlenen ve TMO tarafından akıllıca görülen ELÜS alım satım belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık il/ilçe müdürlüğü marifetiyle tanzim edilerek askıya çıkarılan ödeme icmalleri, lüzumlu kontrollerin yapılması üzere ÇKS kaydının bulunduğu yerleşim biriminin sıkıntı alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ifa gerçekleştirilecek.

Desteklemeden müstefit olmak talip çiftçilerin arpa ve buğday alım satım belgeleriyle gelişigüzel 30 Eylül’e kadar ÇKS’de mukayyet olduğu mülk/kaza müdürlüğüne başvurma etmeleri gerekiyor.

Değişmeyen, 6 Haziran 2022’den flört etmek için yürürlüğe girdi.

TMO Hava Primi Desteğine İlişkin Karar kapsamında, bu yıl ÇKS’ye mukayyet yerine rüşvet, buğday üretimi işleyen, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alışveriş belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 teklik, arpa için 0,50 liralık “TMO çekicilik primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: