Manisa’da akarsu kayıp-kaçakları 8 yılda yüzde 54’ten yüzde 34’e indirildi

MASKİ Umumi Müdürlüğünün 2022 yılı Son Teşrin ayı 2’nci Dümdüz Umumi Müesses 2’nci oturumu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Başkanlığında gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da MASKİ adına su kaybolma-kaçaklarını ortadan temizlemek için yönetim namına korkulu faaliyet harcadıklarını ve 8 yılda yüzdelik 54’lük oranı yüzdelik 34’e çektiklerini rapor etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Umumi Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı 2’nci Çarpık Çurpuk Umumi Yerleşmiş 2’nci Oturumu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Reisi Cengiz Ergün’ün Başkanlığında gerçekleştirilen Umumi Kurulda, 6 siyasi parti temsilcisinin akarsu kayıp-kaçaklarıyla ilişkin iddialarına yönelik MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay üstelik bir yemek yaptı. Sunumunda su kaybolma-kaçakları ile ilgilendiren yaptıkları yatırımları anlatan Aslay, 6360 Mahdut Büyükşehir Yasası sonrasında 2014 yılında kurulan MASKİ Umumi Müdürlüğünün bakım sahasında düz düz yatırımlarla Türkiye’da kat sayı Akarsu ve Şebeke İdareleri ortada kayran aldığını söyledi. Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde yürüttükleri altyapı çalışmalarında 750 rustik mahallenin 254’ünde çalışmaların tamamlandığını belirtti. Aslay, MASKİ kendisine bugüne kadar 5.000 bin kilometre altyapı çalışması yaptıklarını vurgulayarak, bunun 3.500 kilometresinin su zayi ve kaçaklarını gölge etmek üzere içme suyu hattı mefruşat çalışması olduğunun altını çizdi. Büyükşehir Belediye Reisi Cengiz Ergün’ün göreve başladığı önceki dönme verdiği talimat olan içmece suyu deposu bakım-onarımlarında bugüne büyüklüğünde 1.364 depoda çalışmalarını tamamladıklarını rapor eden Aslay, 115 sayı birlikte sıfırdan içmece suyu deposu inşa edildiğini söyledi.

“Kurulduğumuz günden bu yana su kaçakları ile savaşım ediyoruz”

Aslay, yaptığı sunumun başında akarsu kaybolma-kaçakları ile ait talimatname ve maharet usuller yönetmeliği karşı bilgelik verdi. Kül aksiyon ve işlemleri ilişik yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürüttüklerini belirten Aslay, “İdaremiz; İçme Suyu Temin ve Tevzi Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ile Maharet Usuller Tebliğine göre cereyan etmektedir. Akarsu zayi ve kaçakları ile ilgili yapılan çalışmalar ve izleme süreci ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akarsu Yönetimi Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütülmekte ve arama edilmektedir. Akarsu Yönetimi Umumi Müdürlüğüne ilde yapılan icraat ile ilişik veriler ilişik su ve şebeke idareleri aracılığıyla verilmektedir. Akarsu kayıp ve kaçakları ile ilgili 2020 yılı raporundaki tüm veriler, tarafımızca iletilmiş olup; fen, bilgelik göndermeyen hem dahi verilerinde vebal olduğu için değerlendirmeye alınmayan İdareler mevcuttur. Söz Gelişi; Aydın Su ve Lağım Döşemi İdaresi Genel Müdürlüğü ile Trabzon Akarsu ve Lağım Döşemi İdaresi Umumi Müdürlüğü marifetiyle gönderilen veriler kavisli olduğu amacıyla değerlendirmeye birlikte alınmamıştır. Aynı zamanda; Artvin, Bilecik, Iğdır ve Zonguldak kabilinden yer belediyeleri dahi ilişkin raporda verileri hatalı olduğu üzere istimara dışında tutulmuştur” ifadelerini kullandı.

“Hareketli adına SCADA sistemine bağlanıldı”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, açıklamalarının devamında Manisa’nın teknolojik gözü olan ve seçme sabık dönme genişlettiklerini belirttiği SCADA sistemini anlattı. Bütün üzerinden hem devlet merkezinin hem da kırsal mahallelerin içme suyunun elbette strateji edildiğini yargılama kendisine SCADA sistemine bağlanarak gösteren Aslay, suyun çıkış noktasından tüketim aşamasının sonuna kadar izlem edildiğini belirtti.

“Zayi kaçak oranı Yüzdelik 54’den yüzde 34’e indirildi”

Konuşmasına akarsu kayıp kaçaklarına yönelik bilgilendirmeleri ile devam eden Umum Müdür Burak Aslay, “İçme Suyu Gerçekleştirme ve Tevzi Sistemlerindeki Akarsu Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve Beceri Usuller Tebliğine bakarak bilcümle Su ve Lağım Döşemi İdarelerinin 2023 yılı sonuna büyüklüğünde akarsu zayi ve kaçaklarını yüzde 30’a indirmesi gerekiyor. Kurulduğumuz yıllarda 17 ilçenin sorumluluğunu düzlük MASKİ Umumi Müdürlüğünün elinde zayi-gizlice suyla ilgili herhangi bir haber da bulunmuyordu. Sahada tekmil verilerin ölçülmesi neticesinde kayıp-çaktırmadan oranı yüzde 54 kendisine hesaplandı. Kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız icraat ile bu oranı 2020 yılında yüzde 35,40’a, 2021 yılında üstelik yüzde 34,52’ye indirdik. Bilcümle büyükşehirlerin ortalaması şu dakika yüzdelik 34,57 iken tığ MASKİ kendisine bu oranın bile altına indik. Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün Yönetmelikte istediği orana 2 sene ilkin yaklaştık” dedi.

MASKİ’nin 2020 yılı ham su geliri 200 milyon TL

Umum Müdür Burak Aslay, “MASKİ Umumi Müdürlüğünün 2020 yılı tor akarsu gelirinin hepsi 200 milyon TL’dir. İdarenin son 3 yıldaki tor su geliri toplansa bile 476 milyon TL’lik rakama ulaşılamadığını belirten Aslay, bu hesaplamanın şüphesiz yapıldığını anlamanın mümkün olmadığını söyledi.

“1 metreküp suyun maliyeti 14 liralık iken vatandaşa 11,70 liradan akarsu temin ediliyor”

Suyun 1 metreküplük bedeli belirlenirken hareketlilik giderleri, personel giderleri, akaryakıt harcamaları, altyapıların yenilenmesi, depo tadilatları, çevirgeç bakım-onarımları, pompa, altyapı malzemesi, dönüştürücü vb. mülk ve bakım alımları kabil giderlerin baz alındığını belirten Aslay, “Manisa ilinin içmece suyunun yüzdelik 99’unun saha altından karşılandığı düşünüldüğünde 1 metreküp suyun maliyeti 14 lira iken vatandaşa 11,70 liradan akarsu temin edildiği görülmektedir. Arada oluşan fark Büyükşehir Belediyemizce desteklenmiş edilmektedir yani karşılanmaktadır. Biz, dümen adına 5 yılda bire bir hazırladığımız ciddi planlarda ve lüzum Takat Sınırı Raporlarımız gerekse da Hareketlilik Raporlarımızda tez edilenin tersine akarsu kaynaklarının korunması, artırılması, sayısallaştırılması ve kayıp-kaçağın önüne tevdi etmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları belirtmekteyiz. 1.088 mahalleye tam su temin etmek için yaptığımız yatırımlar ortada” dedi.

“Azimli Mahallesi örneği yapılan yatırımların önemini ortaya koydu”

Akarsu zayi kaçakları ile ilgilendiren Saruhanlı ilçesine mecbur Kararlı mahallesinden yaşıt veren Genel Müdür Aslay, “Akarsu zayi ve kaçakları ile ait namına anlattığımız bu hizmetlerin yapıldığı Saruhanlı ilçemize kapalı Kararlı Mahallesinde gelinen yasakçı şudur: ‘2021 Mart döneminde sayaçlar başlık önüne çıkartılmıştır. Ölçüm gayeli Azimli Camii ve mezarlığına takılan sayaçlarda, 2021 Nisan tarihinden günümüze kadar mecmu 1.396 m3 harcama ölçülmüştür. Sayaçların kapı önüne çıkarılması projesinden sonraları, almanak tahakkukun 3.866 metreküp arttığı tayin edildi. Kararlı mahallemizde kaybolma uğrun su oranını sıfıra düşürdük’ dedi. – MANİSA

Share: