Mehmet Bekaroğlu: “Denetlenmeyen Hür Akarsu Depoları Ahali Sağlığını Gözdağı Ediyor”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, belediyelerin denetimi dışında kalan mutlak akarsu depolarının umum sağlığını yıldırma ettiğini belirterek, Belde Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Hedef Hava’a ” Türkiye’de mutlak akarsu depolarının sayısı kaçtır? Bunlara ilişik iletim hatlarının uzunluğu hangi kadardır? Bu konuda devletin elinde rastgele envanter çalışması var mıdır? Bu depoların agreman denetimi yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa hangi gelgel bu denetimleri ne sıklıkta yapmaktadır? Bu denetimlerden hangi kamu kurumları sorumludur” diye sordu.

CHP İstanbul Saylav Mehmet Bekaroğlu, belediyelerin denetimindeki akarsu depolarının dışında mütezayit özgür akarsu depolarının tek şekilde denetlenmediğini, temizliğinin ve su analizlerinin yapılmadığını, bunun üstelik halk sağlığını kırıcı şekilde zılgıt ettiğini belirtti. Konuyla ilişkin Belde ve Kentçilik Bakanı Misyon Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na istifham önergesi veren Hava, şu değerlendirmeleri yaptı:

“MÜSTAKİL AKARSU DEPOLARININ TAHARRI VE DENETİMİ İÇİN UMUMI BİR MEVZUAT EKSİLİĞİ BAHIS KONUSU”

“17 Küçük Ay 2005 güneş ve 25730 dar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, İnsani Tüketim Gayeli Sular Hakkındaki Yönetmelik’le içme-kullanma suyunun; depoda ve iletim hatlarında fiziki, kimyevi ve mikrobiyolojik değişime uğramadan sağlıklı ve bozulmamış haliyle tüketiminin sağlanmasının amaçlandı. Ne var kim, günce 10 metreküpten birkaç akarsu sağlayan yahut 50’den bir iki hayat vasıtasıyla kullanılabilecek hür su kaynağından temin edilen sular bu talimatname kapsamı dışında tutulmuştur. Ara Sıra belediyeler, çıkardıkları yönetmelikle yapı içi akarsu depolarını taharri ve denetim altına almış olsalar birlikte günlük 10 metreküpten birkaç akarsu sağlayıcı veya 50’den bir iki emanet eliyle geçer not sular amacıyla; su depolarının bakımı, temizliği, dezenfeksiyonu ile ısı yayımı hatlarının kontrol ve denetimi amacıyla umumi bire bir mevzuat eksikliği kortej konusudur.

“DAĞINIK YERLEŞİM NEDENİYLE RİZE’DE HADDINDEN FAZLA SAYIDA MÜSTAKİL DEPO VAR”

Karadeniz Bölgesi ve alelhusus dağınık yerleşimin olduğu Rize el ve ilçelerinde birçok kademe, içmece-kullanma suyu ihtiyacını, evlerine andıran yerlerde yaptıkları özgür akarsu depoları aracılığı ile karşılamaktadır. Bu antrepo ve ısı yayımı hatlarında kullanılan malzemeler millî ve uluslararası standartlara uygun değildir. Onlarca sene tek bakım, arılık, dezenfeksiyon, su analizi, kontroller yapılmamıştır ve bu kapsam el sağlığını gözdağı etmektedir.”

“MÜSTAKİL AKARSU DEPOLARI DENETLENİYOR MU”

Bekaroğlu, Mekân ve Kentçilik Bakanı Hedef Hava’a şu soruları yöneltti:

“Türkiye’de bağımsız milletvekili su depolarının sayısı kaçtır? Bunlara ilgilendiren iletim hatlarının uzunluğu ne kadardır? Bu konuda devletin elinde değme envanter çalışması var mıdır? Bu depoların agreman denetimi yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa ne çalım bu denetimleri ne sıklıkta yapmaktadır? Bu denetimlerden hangi amme kurumları sorumludur? Belediyelerin, Afiyet Bakanlığı’nın ve Çap Su İşleri Umumi Müdürlüğü’nün bu konuda tıpkısı sorumluluğu var mıdır? Denetimler sonucu akıllıca olmadığı belirleme edilen antrepo ve iletim hatları makul ayla getirilmekte midir? Akıbet 5 sene zarfında makul sıfır birçok nüsha akarsu deposu makul arkaç getirilmiş, hangi büyüklüğünde uzunlukta ısı yayımı hattı iyileştirilmiştir? Rize yer genelinde özgür akarsu deposu sayısı kaçtır, bunlara ilişkin iletim hatlarının bütün uzunluğu hangi kadardır? Rize il merkezi ile ilçelerdeki köy ve mahallelerde kullanılmakta olan mutlak akarsu depoları ile bunlara ilgilendiren konveksiyon hatlarının denetimi yapılmakta mıdır? Evlerde sulardan alınan numuneler incelenmekte midir? Özgür su depolarının denetlenmesi ile ilgilendiren mevzuatta ayıp olduğunu ve bunun giderilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?”

Share: