OECD: Güney Afrika ekonomisi başarısızlık sorununa çözüm üretmeli

Soylu Erki İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Güney Afrika Cumhuriyeti ekonomisinde herhangi bir sabık sene büyüyen prodüktivite ve verimlilik sorunlarının, ülkenin toplumsal ve kazançlı anlamda eş olduğu kazanımları kaybetmesine sebep olabileceği konusunda uyardı.

OECD’nin 25 Ağustos’ta yayımladığı mevki raporunda, Güney Afrika’da prodüktivite ve çoğalma sorunlarının üstesinden gelerek büyümeyi hissetmek üzere hükümetin alacak reformu, özelleştirme ve altyapı yatırımları kadar kimi önlemlere başvurması gerektiği belirtildi.

Raporda, sabık sene yüzdelik 5 seviyesine yaklaşmasına rağmen bu yıl yüzde 1,8 seviyelerine gerileyen iktisadi büyümenin, ati sene yüzdelik 1,3 seviyesine büyüklüğünde düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Güney Afrika’nın tekrardan artı ivmeyi yakalaması üzere öncelikle idrak gelirlerinin artırılması gerektiğine özen çekilen raporda, mutluluk çapında yaşanan elektrik istihsal ve dağıtım problemine üstelik evgin çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

Özelleştirme tavsiyesi

Raporda, ülkede canlılık üretim ve dağıtım görevini üstlenen Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Eskom’un istihsal, konveksiyon ve tevzi alanlarında üç farklı kuruma bölünerek özelleştirilmesinin bu probleminin sunma etken çözümü olacağı öne sürüldü.

Amme kurumlarının ekonomik yükünü hafifleterek verimliliği artırmak hesabına Eskom kabil inhisar konumunda bulunan değişik kâh KİT’lerin üstelik özelleştirilmesi gerektiğinin vurgulandığı raporda, Afrika’nın yer iyilerinden olan amma bundan sonra eskiyen ulaşım ve bildirişim altyapısının yenilenmesinin dahi gerekli ayla geldiği belirtildi.

OECD Başekonomisti Vekili lvaro Pereira, yaptığı açıklamada, “Güney Afrika eğer aktif ve sonsuz tıpkısı toparlanma yakalayamazsa bolluk, eğitim, sağlık ve tahaffuz gibi alanlarda zor müktesep toplumsal ilerlemenin bire bir kısmını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin kıtadaki yer şanlı ticari ortaklarından biri

Güçlü mali yapısı, zengin sermayedarları, köklü akademik kurumları, doğal kaynakları, mütekâmil madun ve kayırıcı yapısı ve kararlı demokrasisiyle Kumluk Altı Afrika’da bölgesel tıpkı kırıcı konumunda bulunan Cenup Afrika, Türkiye’nin kıtadaki arz önemli ticari ortaklarından.

Türkiye’nin ülkeyle 2 milyar dolar seviyesinde tecim hacmine ehil.

Share: