Ömer Fethi Gürer: “Serencam İki Ayda 80 Bin Tonun Üstünde Şeker Sadece Sazak Limanından Ülkemize Giriş Yaptı.

CHP Niğde Saylav Ömer Fethi Gürer; Hindistan, Tayland ve Fas’tan gemilerle bekâr Mersin limanı üzerinden şeker hastalığı ithal edildiğini açıkladı. Gürer, “Mersin limanına Fas’tan 10 bin 550 ton elan şeker geldi. Sonuç iki ayda 80 bin tonun üzerinde şeker hastalığı yalnızca Mersin limanından ülkemize antre yaptı. Hindistan’dan Tayland’dan ve son yerine bile Fas’tan şeker ithal ettik. Türkiye’da yer açığı mevcut 21 işaret ortamında şeker hastalığı yoktu” dedi.

CHP Niğde Mebus Ömer Fethi Gürer, Türkiye’üstelik sunu açığı kâin ürünlerin arasında ‘şeker hastalığı’ olmamasına karşın Hindistan, Tayland ve Fas’tan şeker ithal edildiğini bildirdi. Gürer, konuya ilgilendiren şöyle konuştu:

“MERSİN LİMANINA FAS’TAN10 BİN 550 TITREM ELAN ŞEKER GELDİ”

“Ülkemizde şeker pancarında kampanya dönemi başladı. Ara ayına kadar kampanya bitmeme edecek. Sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz üstelik uyuşma yaptıkları fabrikalara şeker pancarını konfirmasyon edecekler. Şeker pancarı amacıyla ton fiyatı 1400 lira, alım fiyatı kendisine açıklandı. Ayrıca çükündür istihsal kotasını bütünleyen üreticiye de ton başına 50 liralık tıpkısı prim desteği vereceği duyuruldu. Çiftçilerimizin beklentisi 1700 lira civarında aynı ayak tabanı fiyatıydı. Bu gerçekleşmedi, maraba bu açıdan bahtiyar değil. beraber ithalatta şekerde durmuyor. Akıbet yerine Mersin Ağacı limanına Fas’tan 10 bin 550 ton daha şeker hastalığı geldi. Serencam iki ayda 80 bin tonun üzerinde şeker hastalığı yalnızca Mersin limanından ülkemize methal yaptı. Hindistan’dan Tayland’dan ve akıbet yerine birlikte Fas’tan şeker ithal ettik. Türkiye’bile arz açığı bulunan 21 eser zarfında şeker hastalığı yoktu, ithal edilmesini gerektirecek rakamlara baktığımız ahit görünmüyor. Çünkü, ülkemizde sabık yıl 2 milyon 500 bin  titrem şeker elde edildi. Tıpkısı yıl öncesinden dahi 400 bin ton zaman vardı. Böylecene 2 milyon 900 bin ton ile 2022 yılına ülkemizde şeker stoklara girmiş oldu. Bu süreçte Türkiye’nin tüketimi yıllık 2 milyon 700 bin ton düşünüldüğünde 200 bin titrem da fazlamız vardı. Ancak özelleştirilen fabrikaların fiyatlarının müdahale etme yetkisi ile yapılan anlaşmaların bile iktidarın elinden alınmış olduğu için şeker hastalığı fabrikalarının özelleşenlerinin fiyat artışı karşısında nüfuz, tedarik adına ithalatı gündeme aldı. 400 bin titrem şeker hastalığı ithal edilebileceğini açıkladı. Böylece şeker fiyatlarının düşeceğini varsaydı. Türkiye’nin 200 bin ton ilavesi olmasına karşın ithalatın kapısı aralandı.

“OLMASI MÜSTELZIM ÖZELLEŞTİRİLEN FABRİKALARIN FİYATLARINA BIRLIKTE SİYASİ İKTİDARIN MÜDAHALE EDECEĞİ DÜZENLEMELERİ SAĞLAMALARI VE BU FABRİKALAR PROSES İÇİNDE YENIDEN KAMULAŞTIRILMALIDIR”

Ülkemizde serencam bir yılda maraba sayısı yalnızca şeker hastalığı pancarında 20 bin civarında sakıt bulunuyor. Çiftçinin şeker pancarı ekmede istekliliği giderek düşüyor. Zira servet kazanamıyor. Bunun yanında bitiren de fiyatlı eser alıyor, tıpkısı yıl öncesi 1 teklik 70 kuruş olan türap şeker hastalığı, kamuda 17 liralık 50 kuruşa kilosu çıkarken; hür teşebbüs fabrikaları kilosunu 30 liraya büyüklüğünde şekerin çıkardılar. Bu süreçteki şeker fiyatlarındaki artışları bitmeme edecek görünüyor. Satışta sanayici malul kitap üretenler bu nedenle dokunaklı külfet içindeler. Fiyatlarına bindirim yapsalar birlikte bu el tüketicinin çekicilik olanağı sınırlı olduğu amacıyla satışları düşüyor. Çözüm ithal şekerde aranıyor. İthal şekerde dahi bu proses, önlenemez. Olması müstelzim özelleştirilen fabrikaların fiyatlarına üstelik siyasal iktidarın müdahale edeceği düzenlemeleri sağlamaları ve bu fabrikalar proses içinde esasen kamulaştırılmalıdır. 21 eser üstelik arz açığı olan ürünlerimiz şeker bile ülkü yaşamazken şekerde de dış alımcı bir konuma getirildi. Fas’tan, Taylan’dan, Hindistan’dan şeker hastalığı aldığı aynı duruma düşürüldü. Bu sürdürülebilir bire bir ebat değil; şeker hastalığı pancarı çiftçisini desteklenir ve üretimimiz dahi ehliyetli olduğu için eğer hür teşebbüs fiyatları taharri altına aldırılabilirse mikro dışından ithal şekere gerekseme kalmaz. aksi hâlde önümüzdeki süreçte şeker hastalığı fiyatlarındaki çoğalma devam fehamet, yetiştirici kazanmaz, tüketici henüz pahalı yapıt alır.”Share: