TBMM Başkanı Şentop, Meclis’in bütçe sunumunu yaptı

TBMM Başkanı Şentop, Meclis’in bütçe sunumunu yaptı

TÜRKİYE Iri Kavim Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin 2023 yılı bütçe teklifinin 5 bilyon 480 milyon 588 bin Türk lirası yerine Cazibe ve Bütçe Komisyonu’na sunulduğunu aktardı.

TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonu, YANLIŞSIZ Öğür Bingöl Saylav Cevdet Yılmayan başkanlığında toplandı. ‘2023 Yılı Merkezi Dümen Bütçe Kanunu Teklifi’ ile ‘2021 Yılı Kesme Adisyon Kanunu Teklifi’ kapsamında; Meclis, Sayıştay ve Amme Denetçiliği Kurumu’nun bütçeleri konusunda görüşmeler başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sedir’in bütçesine ilişik sokum yaptı. Şentop, güzeşte yasama yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ait, “5’inci teşri yılında 762 kanun teklifi sunulmuştur. 27’nci yasama döneminin tamamında sunulan mecmu yasa teklifi sayısı, 4 bin 576’ya ulaşmıştır. 5’inci teşri yılında TBMM Başkanlığı’na 38’i arsıulusal anlaşmaların onaylanmasının makul bulunmasına ilişkin olmak amacıyla toplam 762 kanun teklifi sunulmuştur. Sonunda 27’nci teşri döneminin tamamında Başkanlık’a sunulan toplanmış kanun teklifi sayısı, 5’nci teşri yılının sonu bakımından, 4 bin 576’ya ulaşmıştır. 5’inci yasama yılı zarfında söz konusu kanun tekliflerinden 83’ü kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. Bu tekâlif ortada; Paris Anlaşması’nın onaylanması, kadınlara ve afiyet çalışanlarına yönelik hüküm eylemlerinin cezalarının artırılması, umumi seçimlerde ülke barajının yüzdelik 7’ye düşürülmesi bulunuyor” diyerek konuştu.

27’inci yasama döneminde milletvekilleri vasıtasıyla verilen istifham önergesinde rekor kırıldığını aktaran Şentop, “5’inci yasama yılında TBMM Başkanlığı’na milletvekillerimiz vasıtasıyla mecmu 19 bin 710 kayıtlı soru önergesi verilmiştir. Böylelikle 27’nci dönemde sunulan bütün istifham önergesi sayısı 73 bini esbak ve 27’nci yasama dönemi, henüz 6’ncı ve serencam teşri yılına başlamadan geçmiş TBMM tarihinin genişlik aşkın kayıtlı istifham önergesi sunulan teşri dönemi haline gelmiştir. Bu çerçevede, zarfında bulunduğumuz yasama döneminden sonradan milletvekilleri eliyle en fazla yazılı istifham önergesinin verildiği aktarılma, tahminî 71 bin istifham önergesi ile 24’üncü yasama dönemidir. 27’nci teşri döneminde bu benzer daha ahit sona ermeden aşılmış ve 6’ncı teşri yılı boyunca verilecek yazılı istifham önergelerinin sayısı dikkate alınmadan rekor düzeyine ulaşmıştır” dedi.’SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLANDIRILMA ORANI YÜZDE 63,97’Şentop, 27’nci teşri dönemi boyunca yazılı istifham önergeleriyle ilişkin milletvekillerinin eleştirilerini hatırlatarak şunları söyledi: “Sıklıkla gündeme getirilen ve eleştirilen 2 esas bahis bulunmaktadır. Bunlardan 1’incisi yazılı istifham önergelerinin Reisicumhur Yardımcısı ile bakanlar yoluyla cevaplandırılma oranları, ötekisi ise yazılmış istifham önergelerinin ve Divan araştırması önergelerinin istisna nitelikte de olsa Başkanlığımız vasıtasıyla el işi alınmayarak ilişik milletvekiline iadeli edilmesi hususudur. Ancak bu sorun, çabucak içre bulunduğumuz 27’nci teşri dönemine saf olmayıp, geçmiş yasama dönemlerinde de eş sıkıntıların ve buna dair tartışmaların yaşandığı bilinmektedir. 24’üncü ve 26’ncı teşri dönemlerindeki kayıtlı soru önergelerinin yanıtlandırılma oranları kıyaslandığında, soru önergelerinin söz konusu 2 dönemdeki cevaplandırılma oranlarının, içre bulunduğumuz yasama döneminin oranından henüz düşük olduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede 24’üncü yasama döneminde yüzde 60,3, 26’ncı teşri döneminde ise yüzdelik 45,4 olan mukayyet soru önergelerinin toplanmış yanıtlandırılma oranı, 27’nci yasama döneminde, 5’inci yasama yılının sonu itibariyle yüzde 63,97’ye mukabele etmektedir.”‘MECLİS’İN İTİBARINI ZEDELEYEN TEZKERELER’teşrii masuniyet tezkerelerine ilişkin konuşan Şentop, “Gazi Divan’imizin itibarını nesep anlamda zedeleyen bu tezkereler vesilesiyle teşri dokunulmazlığının yanlışlık el işi özgürlüğü anlamına gelmediğinin ve milletvekillerine şahıslarından bağımsız adına hemen yürüttükleri yasama görevi cihetiyle bazı arızi imkanlar tanıdığının ayrımsız misil elan altını resmetmek istiyorum. teşrii masuniyet müessesesi kapsamında 5’inci yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulan 317 dosya ile birlikte 27’nci dönemin tamamında işleme aldığımız teşrii masuniyet tezkerelerinin sayısı maalesef 1700’ü geçmiştir” dedi.’BÜTÇENİN TAHAKKUK ORANI YÜZDELIK 98,1’Şentop, 2021 ve 2022 yılı kesin adisyon sonuçları ve 2022 yılı bütçe verilerine ilgili, “2021 yılı bütçemiz, 1 milyar 894 milyon 56 bin Türk lirası yerine kanunlaşmış, sene zarfında yapılan aktarmalarla birlikte 1 bilyon 894 milyon 561 bin 721 liralık 56 kuruş olmuştu. 2021 yılı sonu itibarıyla bu rakamın 1 milyar 859 milyon 498 bin 404 lira 74 kuruşu harcanmıştır. Sonunda 2021 yılı bütçesinin yıl sonu tahakkuk oranı yüzde 98,1 olmuştur. 2022 yılı bütçe verilerine bakarak; 2022 yılı bütçemiz; 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk lirası yerine kanunlaşmış, sene içre ‘Ek Bütçe Kanunu’yla personel ödemeleri tertiplerinde yapılan yüzdelik 41 oranında (612 milyon TL) artma, birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda Izleme ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin ‘yedek ödenek’ tertibinden eklenen 233 milyon 250 bin liralık tahsisat aktarımı ve ilaveleriyle birlikte eylül kocaoğlan sonu bakımından mecmu ödeneğimiz 3 bilyon 57 milyon 508 bin 441 Türk lirası olmuştur. Bu ödeneğin eylül ayı sonu bakımından 2 milyar 12 milyon 761 bin 57 Türk lirası, başka aynı ifadeyle yüzde 65,8’i harcanmış olup; 2022 yılı böylecene hep bütçe gerçekleşmesinin yüzdelik 95 oranında olması beklenmektedir” açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM’nin 2023 yılı bütçe teklifinin 5 bilyon 480 milyon 588 bin Türk lirası namına Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’na sunulduğunu aktardı. TBMM Başkanlığı’nın 2023-2025 dönemi bütçe teklifinin bile 2023 yılı için 5 milyar 480 milyon 588 bin teklik, 2024 yılı için 6 bilyon 766 milyon 522 bin liralık, 2025 yılı için dahi 8 bilyon 98 milyon 365 bin teklik, olarak öngörüldüğünü söyledi.

Görüntü dökümü:

– Alt Kurul üyeleri

– Şentop’un sunumu

– Genel ve detay

Haber- Müşteri:  Besti KARALAR- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Share: