Temas Marifet Sen, Ulus PTT Önünde Sorunlarını Anlattı: “Değer İşe Kıymet Ecir Verilmesini İstiyoruz”

Marifet: GÜRKAN DEMİRTAŞ – Müşteri: AZİZ METİN TURAN

Bağlanak Enformasyon ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Marifet Sen) üyeleri Ankara Ulus’ta PTT şubesi uğrunda yaşadıkları sorunlarını dile getirdi. Sendika üyeleri, “Eşit işe Fiyat Sevap verilmesini istiyoruz. PTT’ de İHS’li personele uygulanmakta olan ve çalışanı balaban sıkıntıya sokan Performans uygulamasında yapılan uymazlık ile 60 sayı günlük 1200 nüsha maaş teslim zorunluluğu getirilmiştir. Şalter personelinin performans puanlarında kısıtlamalara gidilmiş öyle kim bir nice personel imdi performans ücreti alamayacak arkaç gelmiştir” açıklamasını yaptı.

Temas Vukuf Sen, Ankara Ulus’ta PTT binası önünde PTT A.Ş. personelinin sorunlarına ilgilendiren basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Ilişki Olgun Sen Umumi Başkanı Ömer Budak, şunları söyledi:

“Sendikamız ve yöneticileri aleyhine oluşturulan bu suratsız iklime karşın tığ adalet taharri mücadelemizden yaz geçmiyoruz. Bu minvalde buradan PTT Genel Müdürlüğü yetkililerine bile sesleniyoruz.

EŞİT İŞE EŞİT ECIR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

PTT’ birlikte statü farklılıklarının kaldırılmasını İHS’li personelin ve hatta tam personelin kadroya alınması üzere Çalışma Bakanlığı nezdinde yürüttüğümüz çalışmalara destek verilmesini istiyoruz. Ayrımsız işi eden çalışanların maaşları arasındaki uçuruma varan aylık farklılıklarının hele İHS’li Şalter Departman Görevlisi, Çapar ve Teknikerlerin aldıkları ücretlerin tıpkısı işi yaptıkları 399’lu personelle kıymet kuzuluk getirilmesini istiyoruz. Karşılık işe Kıymet Ücret verilmesini istiyoruz. PTT’ bile İHS’li personele uygulanmakta olan ve çalışanı balaban sıkıntıya sokan Başarım uygulamasında yapılan uymazlık ile 60 adet günlük 1200 sayı mahiye teyit zorunluluğu getirilmiştir. Gişe personelinin performans puanlarında kısıtlamalara gidilmiş öyle ki bir nice personel daha çok performans ücreti alamayacak ağıl gelmiştir. Bu nitelik elhak düşük ücretlerle etkin İHS’li personele nazik benzeri maddesel güçlük oluşturmuştur. Buradan yetkililere sesleniyoruz Performans uygulamasına getirdiğiniz kısıtlamaların aynı an ilk kaldırılmasını istiyoruz. Hatta başarım uygulamasının ağız ağıza kaldırılmasını istiyoruz. Sonuç zamanlarda yekpare PTT Başmüdürlüklerince distribütör personele günlük tevzi adet limitleri verilerek bu limitlerin günlük teslimi istenilmektedir. Bu limitleri karşılamakta çalışanlar üstün ceht göstermelerine rağmen kendileri dışında oluşan nedenlerden çevre matlup adetleri karşılamakta zorlanmaktadırlar. Personel elbette işini yapacak ve ekmeği uğruna bilcümle arı veriyi gösterecektir ancak bu limitleri karşılamakta zorlanmasının bir nice Personel elbet işini yapacak ve ekmeği nedeni bulunmaktadır. Şöyle ki; PTT ayrımlı statülerde personel ve ayrımlı bir nice mevzuata dayalı aynı dağıtım sisteminde çalıştığından gönderilerin tasdik süreleri uzamakta istenilen limitler karşılanamamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi belirlenen limitlerin karşılanabilir olması amacıyla rüçhan yerine yontu farklılıklarının ortadan kalkması, kuruma gerekiyorsa şayet personel alımı yapılması ve mevzuat yönünden değişikliğe gidilmesi gerekmektedir.

“GÖREVDE YÜKSELME VE TITR DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARININ AÇILMASINI İSTİYORUZ”

PTT’ de ince süredir görevde yükselme ve titr değişikliği sınavı yapılmamaktadır. Bu genişlik personelin kurum aidiyetini aksi etkilemekte, geleceğe dair beklentilerini düşürmektedir kim sonucunda personelin verimliliğini pahal etkilemektedir. Bu nedenlerle benzeri dakika geçmiş personelin özlük statüsünde yükselmesini sağlayacak Görevde Yükselme ve ün değişikliği sınavlarının açılmasını istiyoruz.

“MAHIYE ÖZENDIRME ANLAŞMALARINDA PARA ŞIŞKINLIĞI ORANINDA ARANJMAN YAPILMASINI GEREKMEKTEDİR”

PTT, Çıkışlı Sendika ve Bankalar beyninde yapılan Aylik Özendirme ihalesi sonucunda ense seviyede ayrımsız uyuşma yapılmış ve değme PTT Personeli 15.250 TL Aylik promosyonu almıştır. Ancak aradan sabık zaman içerisinde enflasyonun artması Aylik Promosyon anlaşmalarında Enflasyon oranında düzenleme yapılmasını gerekmektedir. Bu yönde PTT Genel Müdürlüğünün gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

“POSTA YARDIMI ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASINI VE PROSEDÜRDEKİ KISITLAMALARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ”

Toplu Sözleşmede elde ettiğimiz bire bir yarar olan kez yardımından Hele Büyükşehirlerde görev fail personel erişim maliyetlerinin artması dolayısıyla ceplerinden harcadıkları kat ücretini kurumdan alamaz arkaç gelmiştir. Bu nedenle öğün yardım prosedüründe muktezi düzenlemelerin yapılarak kez yardımı ücretlerinin artırılmasını ve prosedürdeki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz.

“YEKPARE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞTIKLARI SAAT KADAR MESAİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ”

İHS’li Şalter Sektör Görevlisi, Postacı ve Tevzi Müdürlerinin mesai ücretlerinde kısıtlamalara gidilmiştir. Bu konuda muktezi düzenlemelerin yapılarak mecmu çalışanların çalıştıkları saat büyüklüğünde iş ücretlerinin ödenmesini istiyoruz.

“PERSONELİN SU İSTİHKAKININ AKSATILMADAN VERİLMESİNİ DILEK EDİYORUZ”

Başka kurumlarda örneğini görmediğimiz sahada ve masada çalışan parçalanmamış PTT personeline sunulan akarsu yardımının dağıtımında serencam zamanlarda aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu aksaklığın giderilerek personelin akarsu istihkakının aksatılmadan verilmesini rica ediyoruz.”Share: