Uzmanlar bicik kanserinde, meme başı rekonstrüksiyonuna ilgi çekti

Uzmanlar meme kanserinde, meme rekonstrüksiyonuna özen çekti

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Umumi Sekreteri Prof. Dr. Bülent Saçak:

-“Memenin bütünlüğü kadının can kuşu sağlığını direkt etkiliyor, meme rekonstrüksiyonuna (onarım) ehemmiyet veriyoruz ve toplumda bilinmesini istiyoruz”

-” Bicik onarımı yaptıran ve yaptırmayan kadınların toplumda aldıkları kondisyon, mutlulukları, hayata katılımları arasında muhteşem ayırt oluyor, meme onarımı, bicik kanseri tedavisinin ayrılmaz aynı parçasıdır”

-Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Meram Anıl Bingöl:

“Türkiye sonuç dönemde estetik ameliyatların yapıldığı merkezlerden biri haline geldi, yılda tahminî 2,5 milyar dolarlık tıpkısı piyasadan bahsediyoruz”

-” Plastik cerrahlar dışında eksantrik branşlardaki etibba, evet bile doktor olmayan eşhas bu 2,5 bilyon doların içinden behre koparabilmek üzere muhtelif işlemler yapmaya başladı”

-” Estetikte münasebetsiz sonuçların ve komplikasyonların önüne geçebilmek amacıyla hastaların merdiven şeş işlemlerden ırak durması gerekiyor”

ANTALYA – Türk Plastik Rekonstrüktif ve Bedii Cerrahi Derneği Umumi Sekreteri Prof. Dr. Bülent Saçak, bicik kanserinin toplumda 8 kadından birinde görüldüğüne dikkati çekerek, “Memenin bütünlüğü kadının can kuşu sağlığını aracısız etkiliyor, meme rekonstrüksiyonuna (tamir) önem veriyoruz ve toplumda bilinmesini istiyoruz. Meme Başı onarımı yaptıran ve yaptırmayan kadınların toplumda aldıkları mevki, mutlulukları, hayata katılımları beyninde önemli ayırt oluyor, meme onarımı, meme kanseri tedavisinin ayrılmaz ayrımsız parçasıdır” dedi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin 44. Ulusal Kurultayı Antalya’birlikte gerçekleştirildi.

Kongre bünyesinde planlı toplantıda bilgilendirmelerde bulunan Türk Plastik Rekonstrüktif ve Bedii Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Anıl Bingöl ise kayran ihlalleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Tıpta Eksperlik Sınavı ile doktorların branşlaştığını kaydeden Bingöl, serencam dönemde karşılaştıkları genişlik iri problemlerden birinin mükemmeliyet alanı dışındaki işlemlerin özge branşlar tarafından yapılması adına nitelendirdi.

Plastik Rekonstrüktif ve Beğenilen Cerrahinin kadem parmağından saç teline kadar kap ve çöz organlarla ilişik bir çokça alanda muamelat yaptıklarının altını çizen Bingöl,” Serencam zamanlarda dünyada beğenilen ameliyatlar çok dolay plana artık. Ülkemizde bu estetik ameliyatların yapıldığı merkezlerden biri haline geldi. Tahminî olarak yıllık 2,5 milyar dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz. Plastik cerrahlar dışında diğer başka branşlardaki etibba, ya de hekim olmayan eşhas bu 2,5 bilyon doların içinden bir behre koparabilmek amacıyla mütenevvi işlemler yapmaya başladı. Tığ buna merdiven şeş işlemler diyoruz. Özellikle saç ekimini yapmak plastik operatör, cildiyeci ve Afiyet Bakanlığı’nın sertifika verdiği medikal bedii hekimlerinin işleri olmasına rağmen çıktı değil doktorlar tümce bu işlemlere girip yapmaya başladı” diye niteleyerek konuştu.

“Estetikte bereketli araştırmanın önemi”

Bu yapılan işlemlerin hepsinin cerrahi, tıbbi benzeri iş olduğunun hep hastalar vasıtasıyla bilinmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bingöl, ” Bunların hepsi çok güç işlemlerdir, aç ve bu işin uzmanı aracılığıyla yapılması gerekir. Bizi yer büyük isteğimiz kişilerin muamelat yaptırmadan evvel doğru kişiye bu işi yaptırıp yaptırmadığından emin olmasıdır. Diploması, eksperlik belgesinin eş ruhsatının olması hastalarımız aracılığıyla denetlenmesi gerekir” ifadelerine meydan verdi.

Estetik alanında konuşulan miktarın çokça faziletli olması dolayısıyla herkesin buradan ayrımsız kıvılcım kabul etmek istediğini kaydeden Bingöl, bu noktada işlemlerim muhakkak eksper hekimlerce yapılmasının şanlı olduğunu çizdi.

“Basak altı estetik uyarısı”

Sosyal medyaya bakıldığı ahit yüzlerce kurs görüldüğünü ve bu kursların hiçbirinin geçerliliğinin olmadığını belen eden Bingöl, ” Bu kurslar sertifikalı olmasına karşın Esenlik Bakanlığı tarafından onaylanmamıştır. Topluluk adına, bakanlığın bu kursları, işlemleri arama etmesini denetim alması altına almasını, bakir yasa maddeleri çıkararak bunlara sınırlama getirilmesini istiyoruz. Çünkü topluluk sıfır eşhas aracılığıyla yapılan işlemlerde benzeri karışıklık, sakatlanma, ölüm ortaya çıktığı ahit hem bizim doktorlar namına imajımız zedeleniyor. Bunları bütün plastik cerrahların yaptığını zannediyor, hem de ülkemizin imajı bozuluyor. İngiltere kabil çok aşkın pestil gönderen ülkelerde damarı bozuk haberler çıkabiliyor. Bunun önüne geçebilmek amacıyla hastaların basak altı işlemlerden ırak durması gerekiyor. Teşekküllü hastanelerde eksper etibba tarafından işlemleri yapılmalıdır. Medikal bedii uzmanlığı diye niteleyerek aynı öz namevcut, medikal bedii sertifikasına ehil hekimler var. Esenlik Bakanlığı marifetiyle onaylanan hekimlerce bedii işlemlerinin yapılması gerekir” diyerek konuştu.

“Sunu balaban yanıltmalar içtimai medyada yapılabiliyor”

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Üyesi Op. Dr. Ömer Buhşem, hayatın seçkin alanına giren sosyal medyanın, esenlik alelhusus beğenilen alanındaki konularda ön plana çıktığını vurguladı.

Bu noktada halkın uyarılması gerektiğini işaret eden Buhşem, “Genişlik büyük aldatmalar ve yanıltmalar sosyal medyada yapılabiliyor. Bir Nice sevimli hekim olmadığı halde, kendini doktormuş gibi önceleme edebiliyor. Branşlarını dahi yazmadan tek ilgisiz ayrımsız branştayken kendini alelacayip tıpkı branşın mensubu kadar gösterebiliyor. gerçeğe aykırı beyanlara akıbet derece degaje ve denetimi dahi az çok bağan tıpkı alan. Bu yüzden vatandaşlarımızın artık dernekler aracılığı ile kimin hangi olduğu uzmanlığının ne olduğu yetkinliğinin hangi olduğunu araştırmasında nazik kâr var. Yasalarımıza bakarak tutkun resimlerinin paylaşılması bile yasak. Gerçekçi olmayan ve üstünde oynanmış resimler ile gerçekçi olmayan beklentilere yönlendirilmesinin engellenmesi üzere geçmişte benzeri haram konulmuş. Maatteessüf denetimi tahakküm ve denetimsiz bir yatak olduğu üzere şuanda hiçbir şekilde kontrol türlü değil”dedi.

“Bildirme adamakıllı inandırma yöntemi”

Içtimai medyada gösterilen bedii görsellerinin dolgunca araştırılması gerektiğine değinen Buhşem, ” Normalde bire bir hekim rastgele şekilde ilanlarında yahut tanıtımlarında değer bilgisi veremez. Eğer bunları içeren, kampanyalar ve ilanlar görüyorlarsa bunları tıpkı doktor olmama durumu üste bir kabzımal olma ihtimalleri haddinden fazla yüksek. Şahsen hekimin kim olduğunu bilmeniz ve o hekimin hangi branşa ilgilendiren olduğunu bilmeniz gerekir. Esenlik alanında iyicene görseller arz fena hâlde ikna yöntemidir”ifadelerini kullandı.

“Meme kanseri 8 kadından birinde görülüyor”

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Bedii Cerrahi Derneği Umumi Sekreteri Prof. Dr. Bülent Saçak, meme hastalıklarıyla ilgilendiren yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Meme kanseri toplumda 8 kadından birinde görüldüğüne dikkati calip Saçak, ” Memenin bütünlüğü kadının ruh sağlığını direkt etkiliyor. Bu anlamda bicik rekonstrüksiyonuna(tamir) ehemmiyet veriyoruz ve toplumda bilinmesini istiyoruz. Meme Başı kanseri tanısı almış, memesinde tıpkı örgen kaybı tehlikesi ile karşılaşan bilcümle kadınların plastik cerrahlara anlayış hakkı olduğunu düşünüyoruz. Plastik cerrahların, bicik hastalıklarıyla uğraşan takımlarım ayrılma benzeri parçası olması gerekiyor. Bu noktadan yola çıkarak sair branş hekimlerine hem halkımıza bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

“Kimlik yitirmiş kadar oluyorlar”

Memenin aza namına ayrıksı tek uzva benzemediğini rapor fail Saçak, “Memenin kaybı kadında kadınlık kimliğinin yitirilmesi anlamına geliyor. Meme onarımı değme uzvun onarımından imdi önem kazanıyor. Bicik onarımı yaptıran ve yaptırmayan kadınların toplumda aldıkları hâlet mutlulukları hayata katılımları beyninde kocaman ayırt oluyor. Tığ da meme onarımının, meme başı kanseri tedavisin ayrılmaz tıpkı parçası olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Bicik onarım tedavileri”

Bicik onarımının yegâne değil türlü tekniklerle yapıldığının altını çizen Saçak, “Hastaya göre, hastalığa bakarak, hastanın beklentisine göre, hastanın melfuf hastalıklarına bakarak mütenevvi teknikler var. İmplant veya silikon kullanılarak yapılan onarımlar var. Bire Bir dahi hastanın zat dokusundan meme başı oluşturulan halis doku ile onarım tekniği var. Hep bunlar ameliyata girmeden hastanın da değişmeyen vermesiyle bütün bu arada değişmeyen verilen seçimlerdir. Memesini kaybeden kadınların dirim kalitesi çokça bozuluyor. Örgen kaybetmiş değil dahi kimliklerini kaybetmiş üzere oluyorlar. Meme Başı onarımı yapılan kadınlar ise içtimai hayata birey kaliteli düşüncesiz dönüyorlar. Kaldıkları yerden hayatlarına bitmeme ediyorlar” ifadelerine meydan verdi.

Share: