Çankırı ve Niğde’de altyapı ve neşelilik şebekesi imal işi ihale edilecek

Çankırı ve Niğde’üstelik enfrastrüktür ve efdal gerginlik (YG)-dokunaklı gerilim (AG) neşelilik şebekesi imal işi amacıyla ihaleye çıkılacak.

Resmi Gazete’dahi yayımlanan ilanlara bakarak, Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanlığının kredi desteğiyle Müteşebbis Astronomi Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak Çankırı Ilımlı Kombinasyon Sanayi Bölgesi (97 hektar) alanına ilişkin altyapı kat ve YG-AG cıvıltı şebekesi yapım işi, vahit bedel esası ve birim fiyatların temas biri amacıyla laflamak amacıyla işin tümüne iskonto gelmek yoluyla, “bağlı belirteç teklif ahiz” usulüyle eksiltme edilecek.

Sadece domestik isteklilerin katılabileceği münakasa, 6 Aralık saat 10.00’da Endüstri ve Teknoloji Bakanlığının yıpranmamış bakım binasında yapılacak.

Ayrıca, Endüstri ve Uygulayım Bilimi Bakanlığının yüreklilik desteğiyle Girişimci Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak Niğde II. Kombinasyon Endüstri Bölgesi (501 hektar) alanına ilişik altyapı ve YG-AG cümbüş şebekesi imal işi bile vahit denk esası ve ünite fiyatların temas biri amacıyla geçerli olmak üzere işin tümüne indirim uğratmak suretiyle “sınırlı belirteç öneri alma usulü” ile ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği münakasa, 1 Mabeyin saat 10.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bakir bakım binasında yapılacak.

Share: