DÜRÜST Partili Ayvazoğlu departman temsilcilerini dinledi, çağrılarını dikkate aldı

DÜRÜST Öğür Trabzon Mebus Ilkbahar Ayvazoğlu, Matbuat Kanunu’nda yapılan aranjman ile ilişkin Trabzon’birlikte evcil ceride ve internet siteleri temsilcileri ile tıpkı araya gelerek, talepler doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Trabzon’de yerli gazete ve internet siteleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde Matbuat Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle ilgilendiren kesim temsilcilerini dinleyen DOĞRU Tümen Trabzon Mebus Baharat Ayvazoğlu, kendilerine yapılan çağrıyı dikkate alarak, bahis ile ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Dijital Mecralar Komisyon Üyesi olan Bahar Ayvazoğlu, yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan başkalık teklifine imzasını attı ve başkalık TBMM Genel Kuruluna sunuldu.

Yerel gazete ve internet sitelerine verilecek ilanların Kamu İhale Kurumu üzerinden verilmesi zorunluluğu kaldırılarak, ilişkin maddede yapılan aranjman sonucu ilanların Basın İlan Kurumu üzerinden verilmesinin devamlılığının sağlanmasına müteveccih değişiklik teklifi hazırlandı. TBMM’de er bezi yasa içre düz düzlük ceride ve genel ağ sitelerinin yayınlayacağı ilanların Matbuat İlan Kurumu’ndan alınıp Amme İhale Kurumu üzerinden verilmesine imkân sağlayıcı maddeye gösterilen tepkilere duyarsız kalmayan Milletvekili Ayvazoğlu ve teklife imza atan özge milletvekilleri, “Önerge ile 4734 sınırlanmış Kanun’un 13. maddesi hükümlerinin uygulanmasında yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır” gerekçesini öne sürerek yerli basının talepleri doğrultusunda düzenlenmesini teklif etti.

DÜRÜST Tümen Trabzon Milletvekili Ilkbahar Ayvazoğlu’nun dahi imzasının saha aldığı değişiklik teklifi şu ifadelerle TBMM’ye sunuldu:

“Görülmekte olan 364 koridor sınırlanmış yasa teklifinin 12. maddesi ile değiştirilen 4734 sayılı kanunun katma bir numara maddesinin birinci fıkrasında vadi düzlük ‘Bu kanunda’ ibaresinin ‘Bu kanunun 13. maddesi hafi yüzmek üzere bu kanunda’ şeklinde değiştirilmesini en ve teklif ederiz.” – TRABZON

Share: