TBMM Başkanı Şentop: “2017 Anayasa değişikliği sayesinde ‘temsilde adalet’ ve ‘yönetimde istikrar’ ilkeleri tıpkısı anda ve şişman ölçüde hayata…

TBMM Başkanı Şentop: “2017 Kanunuesasi değişikliği sayesinde ‘temsilde adalet’ ve ‘yönetimde istikrar’ ilkeleri benzeri anda ve iri ölçüde hayata geçirilebilmiştir”

“27’nci dönemin tamamında el işi aldığımız teşrii masuniyet tezkerelerinin sayısı maalesef bin 700’ü geçmiştir”

“2023 yılı bütçe teklifi, 5 milyar 480 milyon 588 bin Türk lirası adına Cazibe ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuştur”

ANKARA – Türkiye Şişman Budun Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Ihtimal üstelik 1982 Anayasası’nın kabulünden sonra ilk kez hükümet sistemini değiştirdiğimiz 2017 Kanunuesasi değişikliği yardımıyla Temel’nın 67’nci maddesinde saha sunulan ‘temsilde adalet’ ve ‘yönetimde balans’ ilkeleri ayrımsız anda ve büyük ölçüde hayata geçirilebilmiştir” dedi.

2023 Merkezi Idare Bütçe Yasa ve 2021 Değişmez Adisyon Yasa Teklifi görüşmeleri, TBMM Cazibe ve Bütçe Komisyonu’nda devam ediyor. Alt Kurul toplantısında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasra’daki maden kazasına değinerek, “Ancak 6. yasama yılının ikinci haftasında maalesef Amasra’da meydana gelen elim eroin kazasını yaşamış kalkmak hepimizi dip üzüntüye boğdu. Bu vesileyle bahis konusu kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kat elan Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar yakarma ediyorum. Milletimizin başı sıhhatli olsun. bahis konusu kazayı ardı sıra Türkiye Balaban Budun Meclisi’nde grubu bulunan bütün siyasal partilerin eş girişimiyle tıpkısı Araştırı Komisyonu’nun kurulmasını ve uzuv seçiminin tamamlanarak söz konusu komisyonun çalışmalarına başlayacak olmasını haddinden fazla koca buluyorum. Beklenti ediyorum ki bu Araştırı Komisyonu bahis üzerine şümullü icraat yürütecek, yasama dönemi bitmeden çalışmalarını tamamlayarak analog acıların yaşanmaması için alınması müstelzim kanuni ve yönetimsel tekmil tedbirleri belirleme edecek ve Meclisimiz birlikte yeniden teşri dönemi tamamlanmadan önceki bu konuda vacip görülen kanuncu düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecektir” ifadelerini kullandı.

Şentop şöyle konuştu:

“2017 yılında bu bina altında hayata geçirdiğimiz başkanlık sistemi, sistemin doğası gereği er seçime mahsus ihtiyacı iri ölçüde ortadan kaldırmış ve Meclisin 6 teşri yılına sari olacak şekilde ince tıpkısı müddet faaliyetlerini sürdürmesine imkân tanımıştır. 2018 yılından 2023 yılına kadar uzanan bu antlaşma diliminde Türkiye, hem yürütmenin hem dahi parlamentonun devamlılığı açısından istikrarı yakalamıştır. Sair taraftan tekrar reislik sistemi sayesinde yakalanan bu istikrar için kavim iradesinin Mecliste efdal oranda temsili feda edilmemiş; 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde düşünce kullanan seçmenlerin yüzdelik 95’inden fazlasının oylarının külah edildiği Meclisimiz 5 yıl boyunca çalışmalarını sakır sakır sürdürerek Türk parlamento tarihinin çalışma rekorlarına imza atabilmiştir. Böylecene ihtimal dahi 1982 Anayasası’nın kabulünden bilahare ilk kez hükümet sistemini değiştirdiğimiz 2017 Temel değişikliği sebebiyle Temel’nın 67’nci maddesinde vadi sunulan ‘temsilde adalet’ ve ‘yönetimde denge’ ilkeleri benzeri anda ve balaban ölçüde hayata geçirilebilmiştir.”

Şentop, yazılı istifham önergelerinin cevaplandırılmasına müteveccih eleştirilere üstelik şöyle yanıt verdi:

“Sahiden içinde bulunduğumuz ve reislik sisteminin makbul olduğu 27’nci yasama dönemi ile bu dönemin hemen öncesinde saylav hükümet sisteminin geçerli olduğu 24. ve 26. yasama dönemlerindeki mukayyet istifham önergelerinin yanıtlandırılma oranları kıyaslandığında, istifham önergelerinin söz konusu iki dönemdeki yanıtlandırılma oranlarının içre bulunduğumuz teşri döneminin oranından daha düşük olduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede 24’üncü yasama döneminde yüzdelik 60,3, 26’ncı yasama döneminde ise yüzdelik 45,4 olan bağlanmış soru önergelerinin bütün cevaplandırılma oranı, 27’nci teşri döneminde, 5’inci teşri yılının sonu bakımından yüzde 63,97’ye istikbal etmektedir.”

“27’nci dönemin tamamında işleme aldığımız teşrii masuniyet tezkerelerinin sayısı maatteessüf bin 700’ü geçmiştir”

teşrii masuniyet tezkerelerine ait adına Şentop, “Gazi Meclisimizin itibarını temel anlamda zedeleyen bu tezkereler vesilesiyle yasama dokunulmazlığının suç el işi özgürlüğü anlamına gelmediğinin ve milletvekillerine şahıslarından hür yerine hoppadak yürüttükleri teşri görevi cihetiyle bazı eğreti imkanlar tanıdığının bire bir defa daha altını çizmek istiyorum. yasama dokunulmazlığı müessesesi kapsamında 5’inci yasama yılı içerisinde Türkiye Iri Ulus Meclisi Başkanlığı’na verilen 317 dosya ile birlikte 27’nci dönemin tamamında el işi aldığımız yasama dokunulmazlığı tezkerelerinin sayısı maalesef bin 700’ü geçmiştir. Cümlesi Anayasa ve Türe Komisyonları üyelerinden oturmuş Katışık Komisyon’a devretme edilmiş bulunan bu dosyalardan 2 milletvekiline ilgili 7 ayrıcalık tezkeresi için, mezkûr encümen yoluyla 5’inci yasama yılı içerisinde muamele mamul bulunmaktadır” dedi.

“2023 yılı bütçe teklifi, 5 milyar 480 milyon 588 bin Türk lirası namına Tasrif ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuştur”

2023 Merkezi Hile bütçesine ilgili namına Şentop, “2024 ve 2025 yılları bütçe ödenekleri ise envestisman programı dikkate alınarak bire bir geçmiş yılın ödeneklerine bakarak yüzde 20 artırımlı kendisine teklif edilmiştir. 2023 yılı bütçe teklifimiz hazırlanırken kestirmece ayrımsız yıldır hazırlık çalışmalarını sürdürdüğümüz, henüz taslak aşamasında olmakla gelişigüzel şişman ölçüde tamamlanan ve 1 Eş 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türkiye Iri Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı 2023-2027 Dönemi Stratejik Planı’ndaki murat ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler maliyetlendirilerek cevap teklifinde bulunulmuştur. Bu çerçevede Türkiye Balaban Millet Meclisi’nin 2023 yılı bütçe teklifi, 5 milyar 480 milyon 588 bin Türk lirası kendisine Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuştur. 2023 yılı bütçe teklifinin yüzde 71,5’i yasama, 24,3’ü yönetim ve bindi ve 4,2’si ise program dışı giderlerden oluşmaktadır. Antrparantez 2023 yılı bütçe teklifinin yüzde 96,9’u cari giderlerden, yüzde 3,1’i ise envestisman giderlerinden oluşmaktadır” diye niteleyerek konuştu.

Sayıştay Başkanı Metin Yener üstelik Sayıştay’ın görevlerini ve bütçesi hakkında bilgi verdi.

“Referans kararına yönetim olarak uyma oranımız yüzde 79’a çıkmıştır”

Amme Denetçiliği Kurumu Haysiyet Malkoç ise, 2021 yılında 13 bin 708 müracaat yapıldığını ve 14 bin 16 değişmeyen verildiğini anlatım etti. Malkoç, “Esastan incelemeye aldığımız dosyalardan 496’sında kısmen tavsiye, 848’inde referans kararı, bin 993’ünde dostane çözüm kararı verilmiştir. Referans kararına dalavere kendisine inkıyat oranımız yüzdelik 79’a çıkmıştır. 2022 yılı 15 Teşrinievvel tarihine büyüklüğünde Amme Denetçiliği Kurumu’na 97 bin 357 sevimli da telefonla, yakın eliyle veya karşı karşıya gelerek destek istemiş, bunlara hukuki destek verilmiş, bilgilendirilmiş yahut yapacağı icraat karşısında kendilerine posta gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

Share: