Aydemir: ‘Yatırımların sahibi cumhurbaşkanımızdır’

SELIM Öğür Erzurum Saylav İbrahim Aydemir, DOĞRU Öğür iktidarları döneminde gerçekleştirilen yatırımlarla Erzurum’un çehresinin değiştiğini söyledi. Mebus Aydemir, TBMM’bile düzenlediği matbuat toplantısında, Erzurum ve ilçelerine yapılan yatırım ve hizmetleri anlattı.

Erzurum’un lüzumlu tarihi, gerek konumu itibarıyla hususi ayrımsız diyar olduğu, Anadolu Coğrafyasına ilham veren mecmu destani başlangıçların Erzurum’dan kaydedildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Şehri Mübarek Erzurum üzere durmak namevcut, yatırımlarla yola devam diyoruz.’ kaydını düştü.

Eser siyaseti

Erzurum’a Eriştirme, Afiyet, Sulama ve Enerji, Tarım, Turizm, Eğitim Bilimi, Endüstri ve Ticaret, İletişim, Hars ve Laf, Kentçilik, Belediyecilik ilkin doğmak üzere devasa yatırımlar gerçekleştirildiğini, tamam yayın ve yatırımlarla ilin çehresinin değiştiğini belirten Saylav Aydemir, ‘Tabii ki bu yatırımların gerçekleşmesine açkı olan arz zirvedeki isim Sayın Reisicumhur’mızdır.” dedi.

Halka hizmette berdevam olacağız Allah’ın izniyle

Milletvekili Aydemir, ‘DOĞRU Fırka adına hangi yapmışsak bugüne büyüklüğünde, hep ulus amacıyla yapmışız. Bilcümle güzelce şeyler yapmışız. Gençlerimiz için yapmışız, geleceğimiz üzere yapmışız, dahasını yapacağız. Yöntem kurumu illet var? Toplumu henüz gönençli arkaç ifade etmek için, refahını çoğaltmak amacıyla var. Ülkeyi elan bakımlı ayla beyan etmek amacıyla var. Tığ DOĞRU Ülkü kaydında, 20 yıldır bu hal üzere çalışıyoruz. daha çok birlikte inşallah milletimiz müsaade verecek, diploma verecek, 2023’ten sonraları bile gene gençlerimiz amacıyla, tekrar ulus amacıyla hizmete berdevam olacağız. Tanrı’ın izniyle. ‘diye konuştu.

Tabii kim bu yatırımların sahibi, sayın cumhurbaşkanımızdır

TBMM’deki Matbuat toplantısında Erzurum’de hayata geçirilen yatırımlardan örnekler veren Saylav Aydemir, ‘ Bakın eşi emsali sıfır bire bir şifahane yapmışız, Erzurum Şehir Hastanesini yapmışız. Bin 600 yataklı benzeri şifahane ve bütün ilçelerimizde şehir hastaneleri kıvamında hastaneler inşa etmişiz. Bunların hepsinde YANLIŞSIZ Kadroların, Topluluk ittifakının emeği var, Sayın Cumhurbaşkanımızın mührü var.. Bittabi ki bu yatırımların sahibi, sayın cumhurbaşkanımızdır. ‘ dedi

Iblağ

Basın toplantısında ulaştırma alanında gerçekleştirilen yatırımları gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Bakın hiç akla hayale gelmeyecek ulaştırma yatırımları yapmışız. Erzurum’dahi Havalimanı’nda şita aylarında tayyare inip kalkması haddinden fazla maslahat olurdu. Nedeni çekicilik şartlarıydı. Tıpkısı yatırım yaptık oraya, o günkü rakamlarla 100 milyondu ama o 100 milyonu bugün dolarla falanca madde yaptığınızda haddinden fazla sakil bir rakama ulaşan aynı envestisman oldu. Demincek seçme soy albeni şartında uçakların inip kalkabileceği tıpkı hava meydanı haline geldi. Türkiye’deki üçüncü havalimanını yaptık. Erzurum’a. ‘ kaydını düştü.

Devasa Tüneller

Mebus Aydemir, ‘Erzurum’birlikte şu anda 8 pare tünel çalışması gerçekleşiyor ki tıpkı kısmı bitti. Ovit’e benzeri tünel yaptık. 14 kilometre çift tüplü aynı tünel. ve dünyada dördüncü tünel. Böylesine hak bire bir molekül yapmışız tığ. Daha önceki bizden önce yani AK Öğür hükümetlerinden geçmiş bu tüneli tek akla getiremezlerdi. Şita olduğunda o defa kapanırdı. İspir’le Rize ortada. O yolda ne sıkıntıların yaşandığını biliyoruz evvelce. Gazetecilik yaptığım için hangi duyum yapmışız Biz. Ovit Tünelini yaptık. Deminden Fay Tüneli bitmek üzere, Dallıkavak bayılmak üzere. Pirinkayalar diyerek tıpkı tünelimiz var. Uzundere ilçemizden Artvin’e doğru revan kere üzerinde. Daha önce orada çok sinerji tıpkısı nakız vardı. Neydi O hal? Yola dağdan sakıt taşlardan çevre araçlar ezildiği için haddinden fazla sayıda insan yaşamını yitirdi. Birey kaybı oldu, Şimdi biz Prinkayalar tünelini hizmete açtık. Haddinden Fazla nazik bir bakım oldu, Yöredeki insanlarımızdan dua yakarış bize yöneltmeler var elhamdülillah. ‘ dedi

Mukassem Yollar

Milletvekili Aydemir, ‘Ne yapmışız? Mukassem yollar yapmışız kim, bu bölünmüş yollar otoyol kıvamında yollar. Az Daha 1000 kilometreye varan bölünmüş kez yapmışız Erzurum’a. Bunlar dile kolay. ve insanlarımız bundan yağlık bize çevrik şükranlarını anlatım ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorlar. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

2. OSB

Mebus Aydemir, ‘Erzurum’de hangi yapmışız? Tığ bakın bu dönemlerde yapmışız bizim dönemimizde yapılanları. Organize sanayide onlarca hususi envestisman yapılmış, fabrikalar açılmış. ve binlerce, on binlerce istihdama imkan sağlanmış. Şimdi çağrı merkezleri oluşturmuşuz Erzurum’bile. Haddinden Fazla sayıda iş, ATLATMAK imkanı geliştirilmiş. ‘ dedi.

Ak Davada Evleviyet: Tevazu ve Tanrı Rızası

Saylav Aydemir, muvasala, turizm, üretim ve istihdam alanlarındaki yatırımlarla Erzurum’un geliştiğine, büyüdüğüne dikkati çekerek, “Akla hayale gelmeyecek paralar harcanıyor ve oralarda değiş, transformasyon yaşanıyor ve şehirlerimiz büyük tıpkısı arkaç dönüşüyor. Erzurum çehresi değişmiş tıpkı diyar haline geldi. Kiminle geldi, bizimle, Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkuyla.. Biz bu hizmetleri budun namına yapıyoruz ve ‘çokça anlatmayalım, abartmayalım’ diyoruz. O yüzden Erzurum’daki yatırımları ilk kez anlatıyoruz. Biz mütevazı bire bir kadroyuz. Ulus hesabına yapıyoruz, ‘ulus bilsin, yeter’ diyoruz.’ vurgusunu paylaştı.

Evleviyet

YANLIŞSIZ davada önceliğin gösterişsizlik ve Tanrı rızası olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Tığ yapıyoruz hizmetlerimizi ama anlatırken, ‘bunu ulus yerine yapıyoruz. Çok birlikte fazla abartmayalım, anlatmayalım’ diyoruz. Yani sahih vechesiyle de çoğu antlaşma anlatmıyoruz. Bakın ego burada yıllardır matbuat toplantısı yapıyorum, ilk defa bugün anlatıyorum. Buraya gelen bilcümle kardeşlerim şahittir ilk kez Erzurum’daki yatırımları bu merhale tafsilata girerek anlatıyoruz. Tığ mütevazi tıpkı kadroyuz, diyoruz kim millet yerine yapıyoruz, ulus faydalansın diyerek yapıyoruz. Tığ yapalım Cenabıhak agâh zaten yapılanları ve onun karşılığını üstelik Cenab ı Hakkın inayetiyle dua yakarış alıyoruz. ‘ diye niteleyerek konuştu.

Barajlar ve Göletler

Milletvekili Aydemir, ‘Neler yapmışız? Barajlar yapmışız, göletler yapmışız. Yüzlerce akmaz yapmışız. Envai türden barajlar yapmışız Erzurum’a bu dönemde. Erke santralleri yapmışız haddinden fazla sayıda. Bunların hepsini DOĞRU Grup olarak alay malay yapıyoruz. Eşi emsali olmayan tıpkı Efsanevi Borsası yapmışız. Avrupa’de dahi tıpkısı yok. Zaman aynı milyara vasıl bire bir rakamı ifade ediyor bu envestisman. Gerçeklik bu. Büyükşehir belediyemiz tarafından yaptık. Tıpkısı gayretimiz var orta yerde. ‘ dedi

Sosyal yatırımlar

Sunumunda hayata geçirilen içtimai yatırımlara üstelik değinen Mebus Aydemir, şunları kaydetti; ‘Başka ne yapmışız? Fuar merkezi yapmışız. Bugün 500 milyona yapılabilecek benzeri yatırım. Aynı dinlenmelik alanı var. Erzurum dışında Türkiye’dahi tek fuar merkezinde bulunmayan bu düz. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde hayata yansıtmışız. Tıpkısı miting alanı yapmışız. Devasa bir miting alanı. Geldiğinizde gördüğünüzde hayran kalacağınız kıvamda nitelikte. Eş tıpkı miting alanı yapmışız Elhamdülillah Cenabı Hakk fırsat veriyor. Tığ da milletimizi düşündüğümüz üzere milletimiz sevdiğimiz öz yapıyoruz. ‘

Reisicumhur Erdoğan’ın Çizdiği Anlayış

Reisicumhur Erdoğan’ın çizdiği telakki ve hayata geçirdiği dev yatırımlarla Erzurum’un küresel çapta şita turizm ve Spor merkezi haline geldiğini, Erzurumlunun Reisicumhur Erdoğan’a minnettar olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Öylesine yatırımlar yaptık ki turizme çevrik. Deminden kışın Rusya’dan dünyanın değişik yerlerinden çok sayıda gezgin Palandöken’e, Kandilli’ye atak ediyor. Oradaki otellerde saha namevcut. Erzurum’daki otellerde meydan kalmıyor. Böylesine özel icraat yapmışız. ‘ hatırlatmasında bulundu.

Spor Yatırımları

Erzurum’de hayata geçirilen spor yatırımlarına bile değinen Saylav Aydemir ‘Faziletli yükseklik merkezi’ yatırımını emsal gösterdi. Mebus Aydemir, ‘ Erzurum’a Efdal yükseklik merkezi yapmışız. Yaz aylarında Erzurum’da otellerde kayran bulunmuyor. Çünkü kulüpler ayak topu başta yerine spor kulüpleri Erzurum’a geliyor, kamp yapıyor, sezona hazırlanıyorlar. Kulüplerimiz sıraya giriyorlar vadi bulabilmek amacıyla. Erzurum bu yatırımla kulüplerimizin övgüsünü topluyor. ‘ dedi.

Ekin Yatırımları

Sunumunda hars yatırımlarını de dile getiren Saylav Aydemir şunları kaydetti: ’21 pasaj ‘Bilgi Evi’ yapmışız Erzurum’a. 21 vukuf evi, dile macerasız. Alelhusus gençler gelsin görsünler. O bilgelik evleri hangi kıvamda hangi kalitede ne nitelikte. Samimi söylüyorum ki yüreğinizde aynı nazik ferahlama olacak. Dokunaklı nukut harcıyoruz. Ufuk açtık Erzurum’bile bu alanda. Müthiş bire bir izan açtık. ‘ diye konuştu.

‘Gelin Erzurum belediyelerinden kat sayı alın’

Saylav Aydemir, ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na buradan tavsiyem var; Erzurum’a bittabi kim gelsin, mebde üzerine amma geldiğinde belediyemizin hizmetlerine bir baksın, bakım lacerem yapılıyor öğrensin. Benzeri şeyi Ankara için birlikte söylüyorum. Alelhusus özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Reisi, insanlara orada işkence çektiren tıpkısı herif, gelsin hizmeti Erzurum Büyükşehir Belediyesinden görsün. En epey ilçemizde birlikte oralardan elan mebzul hizmet sunuluyor belediyelerde.”‘ dedi.

‘Gelin Erzurum’dan belediyeciliği öğrenin’

İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Şehremaneti Başkanlarına seslenen Mebus Aydemir, ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına buradan tavsiyem var Tanrı aşkına kayak için tabiatıyla kim gelsin Erzurum’a, mebde üstüne eyvallah amma geldiğinde Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerine bile ayrımsız baksın. Hizmet nasıl yapılır öğrensin. Aynı şeyi Ankara Büyükşehir Belediye Reisi üzere dahi söylüyorum, özellikle İzmir Büyükşehir uray başkanına. İzmir’bile insanlara hizmetsizlik eziyeti çektiren başkana. Gelsin hizmeti Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden görsün. Gelsin hizmeti Palandöken Belediyesinden, Yakutiye Belediyesinden, Aziziye Belediyesinden görsün. Genişlik epey ilçemizde dahi oralardan daha çok hizmet sunuyor belediyelerimiz. Bilfarz Üç Kümbetler diyerek bizim ayrımsız tarihi alanımız var, orada tıpkısı Budun Bahçesi oluşturduk. Gördüğünüzde yürekten söylüyorum kim, Sayın Cumhurbaşkanımıza, katkısı olanlara katiyetle siz bile teşekkürname edersiniz. O görsel kaynak ve çevreye olan duyarlılığımızın ifadesi eke.’ dedi.

Doğalgaz

Milletvekili Aydemir, ‘Başka hangi yapmışız? Bu dönemde bütün ilçelere doğalgaz projesi yapmışız. Erzurum’da 20 kaza var, üçü gestalt kaza görünmek amacıyla 20 sunum ilçemiz var. Hepsi için projeler işlenmiş ve mail zamanda inşallah tamamında bilcümle hanelerde doğalgaz kullanılır ağıl gelecek. ‘ diye konuştu.

Şehircilik Yatırımları

Matbuat toplantısında kentçilik yatırımlarına atıfta bulunan Saylav Aydemir, ‘Daha ilk yıllarca çalışıp ancak yegâne açılabilen caddeler olurdu. Demincek biz bu dönemde alelhusus şu geçtiğimiz 7-8 sene içerisinde 10 devam devasa ana yol açmışız Erzurum’dahi. Vaktiyle anca tarifi yapılırdı ya Avrupai yollar filan, onlardan henüz iyisini yapmışız. Yakın zamanda Fransa’daydım. Oralardakilerden çok daha güzel yapmışız. ‘ dedi.

Kent Ulaşımında Yıpranmamış Alternatifler

Erzurum’un yılın 8 ayında kış şartlarına maruz kaldığı, bu durumun kentiçi ulaşımını da evvelden olumsuz etkilediğini belirten Milletvekili Aydemir, olumsuzluğu kaldırmak hesabına 3 milyon avroluk tıpkısı proje gerçekleştirildiğini belirterek, ‘Fransa’dan asfalt makineleri getirdik. 3 milyon avro’luk bire bir proje Demincek araçlarla kendiliğinden namına asfaltlama çalışması yapacağız. 3 milyon avroluk yatırımı niçin yapıyoruz? İnsana hizmet amacıyla yapıyoruz. Hizmet henüz er gelsin diyerek yapıyoruz. ‘ dedi.

Kentsel Dönüşüm

Erzurum’birlikte 13 Alanda ayrımsız anda kentsel tahavvül başlatıldığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bu dönemde yapmışız bunları. Erzurum’de, tarihle bugünü buluşturan çerçevede, çok nazik aynı kentsel dönüşüm gerçekleşiyor. Erzurum gerçekten baktığınızda çehresi değişmiş bir devlet haline geldi. Kiminle bizimle geldi bizimle, YANLIŞSIZ kadrolarla geldi Elhamdülillah. Bizi bu alanda istihdam eden Cenabı Hakk’a şükrediyoruz ve İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bu hizmetlere berdevam olacak.’ değerlendirmesini yaptı.

Sanayiye Yönelik Yatırımlar

Erzurum’bile gerçekleştirilen uran yatırımlarına dahi değinen Milletvekili Aydemir 2’inci Organize Sanayi Bölgesi kaydında değerlendirmede bulundu. Aydemir, ‘Birleştirme Uran Bölgesinde ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi yaptık. Amma tıpkısı şanssızlığımız oldu. Sonradan baktık ki istinatgâh kayıyor orada haddinden fazla sayıda üretimlik yapmamıza rağmen binlerce herif istihdama başlamasına karşın dayanç kaymasından ufuk iş bundan sonra. Ama müstacelen anında hal ürettik. Demin Erzurum’un çabucacık girişinde batıya açılan kapıda Ilıca hinterlandında haddinden fazla devasa aynı düz aldık. Mümasil zamanda orada fabrikalar kuruyoruz, fabrikalar mensur ediyoruz. Binlerce, on binlerce insana istihdam imkanı sağlayacağız. Fazlası dahası, dahası var. ‘ dedi.

‘Durmakyok, Yola Devam’ Kararlılığı

Mebus Aydemir, ‘Biz hizmet erbabı benzeri kadroyuz. Tamam, dünyada kapalı bir nakız var. Kazançlı açıdan aynı inkiraz yaşandı. Bizden kaynaklanmadığını burada yüz kere söyledim. Bizimle ilgisi bulunmayan. Pandemi şartlarından geldi, bize üstelik sirayet etti amma şükür biz başkalarından henüz iyiyiz. Bakın şu anda Almanya’bile görüntüler yansıyor, videolar yansıyor. Almanya’birlikte etkili insanlarımız gönderiyorlar. Izlem ediyorsanız televizyonlarda var. Ne yapıyorlar insanlar? Almanya’da haris bilaç birçoğu ve tren istasyonlarında yatan iyesiz insanlar var. BENDE hakeza öyle, İngiltere anca. İtalya anca. Nedeniyle biz bu şartlarda üstelik çokça hususi hizmetler yaptık, hususi hizmetler yapmaya devam edeceğiz inşallah cenabı türe yolumuzu meydanda etsin. ‘ dedi

Söylemez Barajı

Basın toplantısında aynı gazetecinin, ‘Bir Erzurum sevdalısı Mebus olarak bu devasa yatırımları tam görmüyor, dahasını istediğinizi söylüyorsunuz. Bitmeme eden projelerden de bahseder misiniz?’ sualine yanıt veren Saylav Aydemir, Söylemez Barajı’na değindi. Aydemir, ‘Vira besmele dedik. O düzlük kısaca Erzurum’un doğu kısmı yani Ağrı’ya akıllıcasına, Kars’a akıllıcasına olan kısmında tarım ve hayvancılık bu yatırımın tamamlanmasıyla gelişigüzel haddinden fazla hususi benzeri noktalara taşınacak. Söylemez Barajı hayalimizdeki bire bir projedir. Tamamlandığında Erzurum, Şanlıurfa’daki kabil DAP kaydında besiciliğin çokça duruluk aldığı, tarımın çokça vuzuh aldığı benzeri iklim haline ati. Şu anda lüzum yapım ve gerekse proje aşamasında olan başka barajlarımız birlikte var. Onların bile bitmesiyle bu arada Erzurum daha da kalkınmış, ümranlı özel bir diyar olacak. ‘ diye konuştu. Milletvekili Aydemir Erzurum’birlikte kaydedilen ayrıksı yatırımları dahi tıpkısı apayrı matbuat toplantısında paylaşacağını bildirdi.

Erzurum Özel Benzeri İl

Erzurum’un lüzum tarihi, lüzum konumu bakımından hususi aynı devlet olduğu, Rum Coğrafyasına ilham veren kül destani başlangıçların Erzurum’dan kaydedildiğini tamlayan Milletvekili Aydemir, 1048 Pasinler Zaferini hatırlatarak, ‘Biz bir 1048 bile yani Malazgirt’ten 23 yıl önceki Erzurum’birlikte Bizans’a önceki mağlubiyeti yaşatmışız. İbrahim Yinal ile beraber onun ordusuyla beraber Bizans’ı ast etmişiz Pasinler’bile. Nedeniyle 1071 den geçmiş Anadolu’daydık. Acun durdukça Cenabıhak’ın izniyle bu bol Coğrafyada olacağız. ‘ dedi

Tebrik

Mebus Aydemir, matbuat toplantısının sonuç bölümünde, ‘İla’yı Kelimetullah için ululuk ebed süre kararlılığını zaferlerle tezhip fail, Hakkın Rızası kaydında vatanın birliği, milletin bütünlüğü ve devletin dirliği üzere birey adama şerefine nail bire bir nazik milletin mensubu namına, Mevlid Kandili’ni kutlama ile Hayırlara vasıta olmasını yalvarma ediyoruz. ‘ dedi.

Asırlarca İslam Dininin sancaktarlığını eden Türk Milletinin mukaddesata sevgi ve vefa ile asırlara yürüdüğü, Milli Tefekkürünün Hazreti Elçi Sevgisiyle şekillendiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Rabbim milletimizi ve İslam alemini Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberin ufkunda ve muhabbetinde daima kılsın. Mefret Milletimizin Mevlid coşkusunu paylaşıyoruz. ‘ ifadesine düz verdi. – ERZURUM

Share: