Burhanettin Endişe: Fahrettin Âdem, Hekimlerin Köle Olarak Görüldüğü Bu Sistemle Övünür Kuzuluk Gelmiştir

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Eş Hekimliği Antant ve Ifa Yönetmeliği’ndeki “günce muayene sayısı” uygulamasına tepki gösterdi. Endişe, “Esenlik Bakanı Fahrettin Kayırıcı sağlık çalışanlarının lehine yasalı tensikat çıkarılıyormuş kabilinden toplumsal medya üzerinden reklam yaparak; hekimlerin köle yerine görüldüğü bu sistemle övünür ağıl gelmiştir. Ortaya çıkan bu buut hem keyif hizmetlerinin niteliğini düşürecek hem de boyunduruk koşullarında çalışmayı arttıracaktır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ocak Hekimliği Itilaf ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan ve yürürlüğe giren ‘günlük etüt sayısına dayalı heveslendirme ödemesi’ değişikliğine aksülamel gösterdi. Endişe, çıkarılan beher yönetmelikle esenlik hizmetlerinin içinin boşaltıldığını, hekimlerin meslekten biraz daha uzaklaştırıldığını kaydetti. Keder, konuyla ait bugün yaptığı yazılmış açıklamada şunları rapor etti:

“Geçtiğimiz sene çıkartılan Ev Hekimliği Ukubet Yönetmeliği ile Sülale Sağlığı Merkezi (ASM) hekimlerine anne altından payanda gösterildiği yetmezmiş kabil deminden ayrımsız üstelik munzam ödeme üzere ‘taharri sayısı’ şartı belirleniyor. Pandemi döneminde canı pahasına etkin hekimlerimize yapılan bu alım satım akseptans edilemez; bu yanlıştan hızla dönülmeli.

“DEĞİŞİKLİKLER HEKİMLER İÇİN BALABAN BİR MANZARA KIRIKLIĞI”

Keyif Bakanı Fahrettin Âdem’nın, “balaban benzeri beşaret” adına duyurduğu değişikliğin hekimler üzere “büyük bire bir tayf kırıklığı” olduğunu tamlayan Keder, aile hekimliği birimince yapılan günce tetkik sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10’u, 51-60 ortada olması halinde tavan ücretin yüzde 21’i, 61-75 ortada olması halinde tavan ücretin yüzde 31’i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzdelik 42’si oranında teşvik ödemesi yapılacak olmasının, toplumun kalifiye keyif hizmeti kabul etme hakkını ve hekimlik değerlerini yok sayan aynı ufuk olduğuna bel etti.

Keder, performansa dayalı sözleşmeyle çalışmaya zorlanan, hisse senedi güvencesinden mahrum aile hekimlerine “istihkak” şeklinde ödeme yapılmasının hekimleri köle, hastaları üstelik kamera namına gören zihniyetin göstergesi olduğunu vurguladı. Endişe, şunları kaydetti:

“FAHRETTİN KOCA, HEKİMLERİN KÖLE KENDISINE GÖRÜLDÜĞÜ BU SİSTEMLE ÖVÜNÜR KUZULUK GELMİŞTİR”

“Heveslendirme ödemesi kapsamında elden etüt sayısı değil, seçkin uyarı puanı almamış olma şartı dahi koyulmuş. Karı sağlığı çalışanlarına rastgele uyartı puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3’ü oranında ödeme yapılacak. Eş hekimliği birimince yapılan günlük etüt sayısının 40-60 ortada olması halinde tavan ücretin yüzdelik 1,5’i, 61 ve vücut beyninde olması halinde tavan ücretin yüzdelik 3’ü oranında isteklendirme ödemesi verilecek. Hekimin uyarı puanı olması halinde ise 1-10 arası uyarma puanı alanlara benzeri kamer, 11-20 arası uyarı puanı alanlara iki kamer, 21 ve üzeri uyarı puanı alanlara ise üç ay süreyle ifa yapılmayacak. Yalınlık keyif çalışanlarımıza seslerini çıkarmamaları üzere esasen valide altından destek gösterilmektedir. Esenlik Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarının lehine kanuncu düzenlemeler çıkarılıyormuş üzere içtimai iletişim araçları üzerinden reklam yaparak; hekimlerin kul olarak görüldüğü bu sistemle övünür arkaç gelmiştir. Ortaya çıkan bu genişlik hem keyif hizmetlerinin niteliğini düşürecek hem bile kölelik koşullarında çalışmayı arttıracaktır.”

Share: