Erzurum birikimli şirket verileri açıklandı

TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Familya- Ilkgüz ayları ortada 268 şeriklik kurulumu gerçekleşti. 9 maaş kayıtta kurulan müşareket sayısı yüksekliği bakımından Şark Rum Bölgesi illeri zarfında Van, Malatya ve Elazığ’ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

Erzurum Sülale – Ilkgüz Dönemi

Erzurum’da bu yılın 9 ayında 268 şeriklik, 15 kooperatif ve 75 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 37 iştirak ve 8 kooperatif tasfiye edildi, 33 şirket, 6 kooperatif ve 41 hakiki şahıs ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 9 ayında kurulan ortaklık sayısı 2021 yılı Ev – Eylül dönemine göre yüzdelik 40,31 oranında arttı.

Erzurum Karı – Eylül 2021

Erzurum’da 2021 yılının Eş – Eylül döneminde 191 ortaklık, 23 kooperatif ve 85 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 26 şeriklik ve 5 kooperatif arıtma edilirken, 17 şeriklik, 4 kooperatif ve 37 hakiki şahıs ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Lehçe Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırı Merkezince yapılan analizlere göre 2022 Karı – Eylül döneminde Erzurum’da 268, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 369, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 619, Şark Küçük Asya Bölgesi illerinde 2 bin 248 müşareket kuruldu.

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD marifetiyle kaydedilen analizlere göre, bu yılın Ocak – Eylül kocaoğlan diliminde kurulan iştirak sayısı aynı geçmiş yılın tıpkısı dönemine bakarak Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Şark Rum Bölgesinde arttı. Erzurum almanak artış oranı kaydında bölge ve devlet ortalamalarını esasen geçti.

Çoğalma Oranları

DOSİAD aracılığıyla veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Ev – Ilkgüz 2022 döneminde, Kurulan müşareket aynı artışı Erzurum’da yüzde 40,31, KUDAKA sayım bilimi Bölgesi illerinde yüzde 23,98, Kuzeydoğu Anadolu sayımlama Bölgesi illerinde yüzdelik 19,96, Doğu Rum Bölgesinde yüzde 18,94, oranında kaydedildi.

Erzurum’un Lehçe Payları

DOSİAD vasıtasıyla TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan şeriklik sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 72,62, Kuzeydoğu Küçük Asya sayım bilimi Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,29, Şarki Küçük Asya Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 11,92 oranında nasip gösterdi

Erzurum Bölgede 4’üncü

Aile – Ilkgüz 2022 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortamında en çok sayıda şeriklik kurulumunun gerçekleştirildiği diyar 530 şirketle Van oldu. Bu ili 403 şirketle Malatya, 292 şirketle Elazığ, 268 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 125, Erzincan’da 90, Bitlis’te 142, Muş’ta 99, Iğdır’da 72, Bingöl’de 76, Hakkari’de 66, Kars’ta 43, Tunceli’de 32 ve Ardahan’da 10 şirket kuruldu.

Erzurum 39’uncu Sırada

Erzurum şirket kurulum sayısı yüksekliği kaydında büyüklük illeri zarfında 39’uncu sıraya indi. Şirket kurulum sayısının efdal olduğu 40 toprak; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin Ağacı, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Ş.Urfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Okumuş, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, K. Maraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Düzce, Şırnak, Erzurum, Isparta yerine bildirildi.

TOBB Verileri

Familya-Eylül döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 23,9 arttı. 2022 yılının Eş-Eylül döneminde kurulan şeriklik sayısı, güzeşte yılın ayrımsız dönemine bakarak yüzde 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Ilkgüz kocaoğlan kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 9 ayında kurulan müşareket sayısı, sabık yılın ayrımsız dönemine göre yüzdelik 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 ortaklık kuruldu.

Tıpkısı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 kalık olup kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 5,2 azaldı. Yılın evvel 9 ayında, 2021’in evvel 9 ayına bakarak kapanan şirket sayısında yüzde 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzdelik 24,9 kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısında yüzdelik 4,6 artım oldu.

Kurulan Iştirak Sayısında Güzeşte Yılın Bir Ayına Göre Yüzdelik 27,9 Çoğalma Oldu

Ilkgüz 2022’de, Ilkgüz 2021’e bakarak kurulan ortaklık sayısı yüzde 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 27,5 kurulan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzdelik 12,3 arttı. Eylül 2022’de, kapanan iştirak sayısı 2021 yılının aynı ayına bakarak yüzde 25,8 kalık olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzdelik 26,2 azalış oldu.

Ilkgüz 2022’de Kurulan Şirketlerin Sayısında Bire Bir Önceki Aya Göre Yüzdelik 6,8 Artış Oldu

Bir eski taban göre kurulan ortaklık sayısı yüzdelik 6,8 kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 18,4 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 11,6 azaldı.

Ayrımsız eski taban göre kapanan şeriklik sayısında yüzdelik 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,3 artım olup kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısında yüzdelik 0,6 azalış gerçekleşti.

Eylül 2022’de kamu illerde şeriklik kuruluşu gerçekleşti

Ilkgüz 2022’de kurulan hep 13 bin 190 iştirak ve kooperatifin yüzde 86,4’ü limited iştirak, yüzde 12,3’ü anonim ortaklık, yüzde 1,3’ü ise kooperatif oldu. Şeriklik ve kooperatiflerin yüzdelik 41,1’i İstanbul, yüzde 8,8’i Ankara, yüzdelik 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu kamer bilcümle illerde müşareket kuruluşu gerçekleşti.

Eylül 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, benzeri eski taban bakarak yüzde 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında toplam 100 bin 945 iştirak ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan mecmu 87 bin 67 limited müşareket, hep sermayenin yüzdelik 70,2’sini, 12 bin 502 anonim ortaklık ise yüzde 29,4’ünü oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzdelik 27,8 oranında azaldı. – ERZURUM

Share: