Esenlik Bakanı Herif, Niğde’de esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşla sohbet etti

Esenlik Bakanı Fahrettin Insan, “Rüzgarı Türkiye’üstelik da sağlıklı ‘beyaz göç’ bundan sonra muhtemelen idraksiz dönüşlerle anılacak.” dedi.

Çeşitli programlara karışmak üzere Niğde’ye gelen Âdem, Dışarı Camisi’nde cuma namazını kıldı, çıkışta vatandaşlarla ahbapça edip foto çektirdi.

Elan sonraları esnafı müzakere eden Koca, izaz edilen çayı içerek esnafla kardeşçe etti.

Bir tatlıcıdan aldığı tatlıları vatandaşlara izzetüikram fail Eş, sokakta darbuka araklayan tıpkısı kişiyi de dinledi.

Çocuklara oyuncak bağış fail Insan, elan sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde düzenlenen “Tıp öğrencileri buluşması” programına katıldı.

Bakan Koca, burada yaptığı konuşmada, darülfünun eğitimini hanay düzlüğüne varmadan ilk aşılacak “serencam tepe” olarak niteleyerek, elde edilen kazanımların, sahn boyunca davranışları şekillendiren, adeta başarı potansiyelini belgeleyen imzalar kabil olduğunu söyledi.

Tıp eğitiminin özel tıpkısı acun görüşüne, kayırıcı mucizesi önündeki deneyimden gelen ayrımsız mütevazılığa, bilgeliğe hazırladığına dikkati çeken Eş, şunları kaydetti:

“Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda tıp kontenjanı 18 bin 49, dişçilik kontenjanı 9 bin 88, hemşirelik kontenjanı 17 bin 529, ebelik kontenjanı 4 bin 365’ti. Erdemli kontenjana karşın doktor sayımız fakat 200 bine yaklaşabildi. Ara Sıra ülkelerle kıyasladığımızda berenarı gerilerdeyiz. Uzman açığımızsa berenarı çok. Bunun amacıyla TUS kontenjanlarını artırdığımız kabilinden, sınavın henüz yoğun yapılmasını dahi sağladık. TUS sorularının derece derece kalan oranda çekirdek eğitim bilimi müfredatı kapsamından olmasını sağlayarak fakülte eğitiminin önemini artırmak istedik. Tıpkı yandan de TUS kurslarıyla isteklendirme edilen ezberciliği önlemeye çalıştık.”

“6 yıl etkin herhangi bir keyif çalışanı tıpkısı sene çok çalışmış sayıldı”

Esenlik sisteminin zaman ortamında tıpkı sav sarmalı oluşturmaya başladığına, salgın sonrasında kalan bakım talebiyle sorunların nema eğilimi gösterdiğine değinen Koca, şöyle devam etti:

“Bu gidişata cebin lazım hal politikalarını üretmeye başlamıştık. Salgın koşulları hem bu politikaların geliştirilmesine hem bile sorunların büyümesine öğün açtı. Daha sonraları ise Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu bizzat sahiplenmesi ile sağlık çalışanlarımızın sorunlarının giderilmesi yönünde muktezi adımlar atıldığına meslektaşlarımız yakından şahit oldu. İlk namına, esenlik çalışanlarımızın mesleki yükünün ağırlığına dayanarak, fiili bakım zammı yapıldı. 6 sene çalışan değme afiyet çalışanı bire bir yıl aşkın çalışmış sayıldı. Doktorların emekliliği ile ilgilendiren iyileştirmeler yapılmasını sağladık. Aynı katsayıya mecbur namına emeklilikte dahi melfuf ödeme verilmesini sağlayıcı kanuni düzenleme gerçekleştirdik.

Pandemi şartlarında hekimlerimiz benzer kayırıcı modeline dönüşmüş, ardındansa bu kat sayı adam bambaşka koşullar içinde algılanmaya başlanmıştı. Elhak sorunlarımızı çözümlere katkısı mümteni insanlara gereğinden çok yansıttık. Kadim kültürümüzden miras adına aldığımız hekimliğe kol gönderme eğilimi bence eleştiri konusudur. Adalet kontrol amacıyla üretilen ara sıra söylemlerin suistimale örtüsüz derecede yanlışlığı, hekimliğin itibarını havari özellikten mahrum olması, sosyal medyanın da etkisiyle vatandaşlarımız gözünde hekimleri ve afiyet çalışanlarını ayrımsız garip eğitimli iştirakçi statüsüne koydu. Bu imajın tehlikesi izaha gerekseme duymayacak kadar açıktır.”

Sağlık çalışanlarına ivinti suçlarının cezaları ağırlaştırıldı

Nazır Eş, dile getirilen sorunların tamamının zaman çözüldüğünü ve geriye dönüşü kaçınan şekilde aşıldığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“Hayata geçen ‘Beyaz Zehir Reform’ sağlıkta fiili şiddeti katalog taksirat arasına aldı, güç suçlarının cezaları ağırlaştırıldı, bereketli hal indirimi kaldırıldı. Sağlık çalışanlarına dava tehdidinin önüne bariyer gecekondu. Özel sektörde çalışanlar karışma, tıbbi yanlış aplikasyon suçlamalarına cebin soruşturmalar, Mesleki Yük Kurulu’nun iznine tabi kılındı. Tıbbi yanlış uygulama zımnında ödence ödeyen kamu kurumu, mahsustan kendisine mesleğin kötüye kullanıldığı hız kararıyla kesinleşmedikçe ilgilendiren esenlik çalışanına cayma etmeyecek.

Hem züğürt hem doktor amme güvencesi altına alındı. 3600 munzam nişane düzenlemesi hep çalışanları kapsayacak şekilde genişletildi. Hekimlerin zor maaşında 2008 sonrası işe girenleri dahi kapsayacak şekilde kalımlı artışlar gerçekleştirildi. Böylecene, emekliliğe sayılacak kesintilerden beklenenden henüz fazla tıpkısı ıslah elde etmiş olduk. Üniversiteler dahil, umum keyif çalışanlarının sabit ekleme ödemesi merkezi dalavere bütçesine aktarılarak maaşa eklendi. Performansa bakarak munzam ödeme yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.”

Keyif Bakanı Fahrettin Kayırıcı, Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın “Döner Sermaye sermayeden ekleme ifa vermeyen hastane kalmayacak” talimatıyla yeni düzenlemeyle kül keyif personelinin munzam ödeme aldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarını ödüllendirmeye ve teşvik etmeye dayalı benzeri eklenmiş ödeme modeline geçildiğini hatırlatan Koca, çalışanlara karşı bir nice bakir hakların verildiğini aktardı.

“Kamuda doktorluk fethetmek imdi bire bir imtiyaz olacak”

Kovid-19’un keyif sistemlerinin açıklarını, hele üstelik doktor eksikliğini kül dünyada ortaya koyduğuna belen fail Icra Vekili Insan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Metin haddinden fazla büyüklük kendini hekimler amacıyla adeta bire bir behişt gibi sunmaya çalıştı. Hekim toprak kayması denilen bir vakıa gündeme geldi. Rüzgarı Türkiye’de üstelik iyi ‘beyaz göç’ bundan sonra anlaşılan kavrayışsız dönüşlerle anılacak. Beyaz Zehir Reform sayesinde bu ruhsal çıktı tecezzi edilmiş durumdadır. açıktan atama üzere kâm açtığımızda 7 binden aşkın doktor kamuya kan dolaşımı talebini bildirdi. Şu anda kestirmece 6 bin hekimin bu suretle atamasını yapıyoruz. Türk afiyet sisteminde kamuda doktorculuk açmak daha çok tıpkısı ayrıcalık olacak. Bu sene ikinci çağ TUS Beyaz Zehir Düzelti sonrasındaki ilk sınavdı. Amme ve darülfünun hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, bilirkişi adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Oturma oranı yüzdelik 99. Eksperlik eğitimi, itibarını değme branşta baştan kazandı. Yetişek ve Araştırma Hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun ıcığı cıcığı, tamam branşlarda doldu.”

Program istifham yanıt bölümünün peşi sıra sona erdi.

Share: