Eskimemiş teşri yılı başladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Mütebeddil şartlar ne olursa olsun, ara sıra devletlerin riyakâr tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse de Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürmeye bitmeme edecektir.” dedi.

Şentop, TBMM’nin 27. Periyot 6. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada, yapılacak çalışmaların, alınacak kararların ve çıkarılacak kanunların millete, devlete, kalbi Türkiye’den yana olan soydaş ve akraba topluluklarla bütün insanlığa hayırlar getirmesini; Şişman Türkiye davasının başarısına katkı sağlamasını Allah’tan niyaz etti.

27. Devir’in 6. ve akıbet teşri yılına girerken bu dönemin tarihe şehadet ettiğini dile getiren Şentop, bu dönemin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geçmiş yasama dönemi olduğunu, etkisi tahminî 2,5 yıl hissedilen global Kovid-19 salgınını muammer ve kısık salgın şartlarına karşın çalışmalarını fedakarca sürdürmüş milletvekillerinin gayretlerine şahitlik fail bir çevrim olduğunu vurguladı. Şentop, 27. Ahit’birlikte antrparantez, millet ve çap üzere dirimlik öneme topluluk hadiselerin 100’üncü sene dönümlerinin rüşvet edildiğini anımsatarak, “İşgal ve bürüme tehdidi karşısında kurtuluşun evvel adımını teşekkül eden Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Milli Savaş’nin karargahı ergin mefret ve gazi Meclisimizin Ankara’birlikte açılışı, İstiklal Marşı’nın kabulü ve serencam namına Iri Hücum, bu teşri döneminde 100’üncü yılını rüşvet ettiğimiz tarihi ve milli hadisat arasındadır. İnşallah tıpkı ahir yasama döneminde, 29 Ekim 2023’te birlikte Cumhuriyetin ilanının 100’üncü yılını milletçe, çalkantı ve gururla kutlayacağız.” şeklinde konuştu.

Mustafa Şentop, başta oylumlu Meclisin önceki reisi, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk kalkışmak için, hep uğraş arkadaşlarını, Bir Numara Meclisin onurlu milletvekillerini, bağımsızlık şairi ve Bir Numara Sedir Mebusu Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal Harbi’ndekiler özellikle almak üzere gaziler ve şüheda ile 15 Orak Ayı 2016 gecesinde milletin istikbaline hücumcu alçaklara geçit kötülemek amacıyla şehadete yükselen vatan evlatlarını minnetle, şükranla ve rahmetle andı. Şentop, “100’üncü yılını andığımız bu tarihi hadiselerin merkezinde elbette namına Milli Uğraş düz almaktadır. Çünkü Milli Savaşım, Anadolu’yu vatan kılan makro gayenin ve imanın özeti, sonrasında gösterilecek kahramanlıkların ön sözü ve ilhamıdır.” dedi.

“Karnının doymasına anahtar olduğumuz bir çocuğun tebessümünden daha zer değil”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tıpkı devletin tarihinin benzeri ant, aynı bilcümle olarak ele alınıp değerlendirildiğini, olumsuz yaklaşımın, ilmi ve akla yatkın olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu, kudretimizi sağlamlaştırma fail, üçkâğıt-ı ayça mefkuremizi hayata nâkil, devamı olmaktan övünme ettiğimiz bire bir cihan devletidir. Bin yıl önceki, Davet Bey’in sezinleme seferleriyle başlayan, 1071 Malazgirt Zaferi ile hızlanan ve bugüne kadar gelen Türkiye tarihini, hoşumuza giden veya gitmeyen yönleriyle tıpkısı bütün olarak ele almaya mecburuz. Bizi bu topraklarda var kılan, bu toprakları bize vatan eden bu bin almanak tarihin dağ ve tatlı olaylarıdır. Bu yüzden, Türkiye’nin coğrafi birliğini bozmak hangi kadar hatalı ve kabul edilemezse, değişik devletlerin, yapıların ve yöneticilerin devamlılık süresince inşa ettiği Türkiye tarihini fasletmek de o ölçüde aheste, yanlış ve gayrimilli bir tavırdır. Türkiye’yi bu eren millete vatan geçirmek üzere gayret sarfiyat eden beylikleri, devletleri, komutanları, ihtişam adamlarını, tarihin seyri lacerem müterakki olursa olsun, birbirlerinin düşmanları veya rakipleri değil, tamamlayıcıları yerine görmeliyiz. Bu toprakları vatan, milletimizi abat geçirmek; milli şerefimizi, önemli bayrağımızı, iri ve güçlü Türkiye davasını arttırmak için mücahede gider fail seçme kim varsa bizimdir, elzem milli değerimizdir. Bu cümleden koyulmak için Selçuki üstelik bizimdir, Osmanlı de bizimdir, bittabi ve mutlak, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir.”

Mustafa Şentop, toptan ölçekte balaban belirsizliklerin yaşandığı, uluslararası örgütlerin, konvansiyonel ilişkilerin ve kamplaşmaların etkisizleştiği, çatışma ve kavga ikliminin siyasal ve kazançlı anlamda zorlayıcı, sarsıcı ve başkaca tahripkâr sonuçlar doğurduğu tıpkısı dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Tarihin hızlandığı, çarkıt anlaşma ve dengelerin bozulduğu, yıpranmamış dengelerin kurulduğu hakeza bir dönemde arsıulusal ilişkilerde ilgiyle ve insicamlı tıpkısı şekilde barışı, adaleti ve hakkaniyeti önceleyen tutumların, bu tutumlara eş yöntem ve izzet adamlarının, ülkelerin öneminin arttığını rapor eden Şentop, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede Türkiye’nin arsıulusal alanda emin ve saygın ayrımsız oyuncu adına gün geçtikçe henüz fazla dolay plana çıktığını memnuniyetle görmekteyiz. Mail zaman önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Mürekkep Uluslar Genel Sekreteri Sayın Guterres’in katılımıyla Rusya – Ukrayna Savaşı’ndan kaynaklanan ve bütün dünyayı etkileyebilecek potansiyele cemaat tahıl krizinin çözümlenmesi, Türkiye’nin dünya ölçeğinde oynadığı müspet rolü göstermesi açısından adamakıllı bir örnektir. Sizlerin dahi bildiği için Türkiye’nin liderlik ettiği bu sav çözücü yaklaşıma, başta BM olmak için birçok arsıulusal kuruluştan ve farklı ülke liderlerinden bindi ve teşekkürname mesajları gelmiştir. Tabii bu teşekkürlerin hiçbiri, Türkiye için, besin kıtlığı ve fakirlik zihayat ülkelerde karnının doymasına çevirgeç olduğumuz tıpkı çocuğun tebessümünden henüz değerli değildir.”

Şentop, Rusya ile Ukrayna ortada iki ülkenin haddinden fazla önem verdiği hava takasının gerçekleştirilmesine bile Reisicumhur Erdoğan arabuluculuğuyla Türkiye’nin öncülük ettiğini hatırlatarak, “Bu görüngü dahi bölgemizde yaşanan iri krizin çözüme bağlanması üstüne Türkiye’nin tutumunun ve hamlelerinin hangi kadar eşsiz olduğunu somut namına göstermektedir. Mütebeddil koşullar ne olursa olsun, bazı devletlerin mürai tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse üstelik Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürmeye bitmeme edecektir. Yalnız bu sebeple birlikte Türkiye, temas zaman daha aktif, hikmet ve defans teknolojileri özellikle kalkışmak üzere herhangi bir alanda henüz donanımlı oluşmak mecburiyetindedir.” diyerek konuştu.

“Türkiye, KKTC Cumhur Reisi Tatar’ın yaklaşımını desteklemektedir”

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye fikrinin Türkiye sınırlarından çok henüz nazik benzeri muhtevaya eş olduğunu; özellikle soydaş ve akraba topluluklar ile eş ruz ve medeniyetin çocukları gelmek üzere bigünah ve mazlum milletlerin geleceğe dayalı duydukları umudun adı olduğunu söyledi.

Dünyanın bütün güçlerinin, özellikle de bölgesindeki devletlerin, Türkiye’nin uluslararası hukuka, tarihi ve coğrafi haklarına müstenit taleplerine kayıtsızca kalma hatasına düşmemesi gerektiğini vurgulayan Şentop, “Aziz milletimizin toprağının bir tane bir karışından, Mavi Vatan’ın bir tane aynı damlasından vazgeçebileceğini ummak, hakeza düşünenler için ölümsek ve yıkıcı ayrımsız haksızlık olacaktır. Dostluğu, diplomasiyi ve barışı önceleyen hassasiyetlerimiz elbette bundan sonra birlikte bitmeme edecektir. Fakat bu duygunluk, iyiyi şefkatsiz, kötüyü cezasız bırakmayan milli karakterimizin, Türkiye’ye düşmanlık fail hadsizlere mesabe bildirmekten izansız durmayacağı gerçeğini değiştirmemektedir.” dedi.

Türkiye’nin, cömert Azerbaycan’ın Ermenistan marifetiyle obstrüksiyon edilen topraklarının kurtuluşu ve azat kılınması üzere balaban çaba gösterdiğini dile getiren Şentop, “Bu çabanın, duygusal bir destek olmaktan çıkıp aktif benzeri aksiyon birliğine yönelmesiyle gelişigüzel Karabağ’ın azat kılınması olanaklı ergin; Azerbaycan, 44 günce destani bire bir yurt muharebesi ile birlikte yaklaşık 30 yıldır bitmeme fail ayrımsız hukuksuzluğa sonuç vermiştir. Azerbaycan ile bu tarihi kuma iş birliği zarfında tutmak, ifasından kaçınılamayacak milli tıpkısı namus borcu ve mecburiyettir.” değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şentop, Şark Akdeniz ve Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ait gelişmelerde de çokça mefret tıpkı döneme girildiğini belirterek, Türkiye’nin, uluslararası ünsiyet çerçevesinde erbap olduğu hep doğruluk ve menfaatlerini her ahit ve gelişigüzel yolla yüklenmek ve gözetmek konusunda kararlı olduğunu kaydetti. Şentop, “Kıbrıs adasında, iki değişik halk ve iki ayrımlı kerem bulunduğu gerçeğinden cereyan fail bir yaklaşımla Türkiye, KKTC Cumhur Reisi Sayın Ersin Tatar’ın yaklaşımını desteklemektedir. Ada’üstelik Türk toplumunun varlığını ve haklarını inkar fail Küçük Asya yaklaşımının, çözümün önündeki sunma şişman bariyer olduğunu biliyoruz. TBMM, her ant Kıbrıs davasında siyasal düşünüm farklılıklarını tıpkı kenara bırakarak ortak formalist belirlemiştir. bundan sonra dahi KKTC’nin beraberinde durmaya ve sahih davasını desteklemeye bitmeme edecektir.” diyerek konuştu.

“Meclisimiz milletimizin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir”

TBMM Başkanı Şentop, 100 sene önceki, kati tıpkı inanmışlıkla milletin nesilden nesile aktardığı milli şerefi siper ve bilcümle bağımsızlık arzusunu tahakkuk ettirmek üzere Milli Savaşım mevziine koşan o günkü kadronun ruhunun, bugün çatısı altında bulunulan Gazi Meclisin varlığında vücut bulduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Gazi Meclisin bugünkü üyeleri adına, Milli Mücadeleyi sevk ve dalavere fail Birinci Meclisten alacağımız ibret, yemeden içmeden o avangart kadronun cesareti değildir. Gizli celselerde sunu sert düşünüm tartışmaları yaşansa, fikir ayrılıkları hararetli tıpkı üslupla ortaya konulsa dahi, yalınlık oturumlarda ve milletin istiklali bahis konusu olduğunda yekvücut debi etme ve kırıtma şuuru, Birinci Meclisten bize artan genişlik önemli mirastır. Bu çerçevede milletimizin biz milletvekillerinden beklentileri, uluslararası alanda Türkiye’nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda iç siyasetteki ağız tatsızlığı noktalarını aynı kenara bırakarak, bahis konusu milli şuur doğrultusunda kuma debi sergilememizdir.”

Türkiye’nin, bu yasama yılının sonunda cumhurbaşkanı ve mebus umumi seçimlerine gideceğini hatırlatan Şentop, milletin ayrımsız yıldan kısa beş altı dilimi süresince benzeri kat henüz iradesini hile edecek milletvekilleri ile cumhurbaşkanını tercihleriyle belirleyeceğini anlatım etti. Şentop, “Bu süreç, seçime katılacak tekmil politik partilerimiz açısından, ‘barış ve geçim ortamında, cıvıl cıvıl ve bütün özgür Türkiye’ idealinin gerçekleşmesinde gösteriş alabilmek yerine gerçekleştirilecek demokratik bire bir yarışı desise etmektedir. Türkiye’nin önümüzdeki bu seçim dönemini da bugüne kadar geçirdiği gayrı seçimlerde olduğu kadar iri benzeri demokratik olgunlukla hitama erdireceği üstüne inancım tamdır. Bu vesileyle 6’ncı yasama yılının böylelikle gerçekleştirilecek seçimlerin şimdiden ülkemize, milletimize ve devletimize filinta olmasını irade ediyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasını, Gazi Meclisin geçmiş başkanı Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ün 1923’te TBMM’üstelik sarfiyat ettiği “Meclisimiz, milletimizin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” sözleriyle tamamladı.

Share: