Ömer Fethi Gürer, Özelleştirilen Kamu Fabrikalarının Mevcut Durumlarının Araştırılması İçin Takrir Hazırladı

CHP Niğde Mebus Ömer Fethi Gürer, özelleştirilen amme fabrikalarının bulunan durumunun belirlenmesi, kaçının yabancılara devredildiğinin saptanması ve özelleştirmeler sonucu ilkin tarımsal üretim oluşmak için oluşan sorunların ortaya çıkarılması üzere araştırma önergesi hazırladı. Gürer, “Özelleştirmelerde, kamu varlıklarının satılmasından öte vatandaşa yansıyan ayrımsız yarar birlikte oluşmamıştır. Ayrıca binlerce iştirakçi işini kaybederken balaban hisse senedi alanları iştirakçi almaz duruma düşürüldüğü üzere üstelik başıboşluk birlikte artmıştır” dedi.

Ömer Fethi Gürer, sonuç yıllarda özelleştirilen kamu fabrikalarını Divan gündemine taşıdı. Gürer tarafından hazırlanan ve CHP’li milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan önergede, özelleştirilen fabrikaların bulunan durumlarının belirlenmesi, kaçının yabancılara devredildiği saptanması ve ilkin zirai üretim kalkışmak amacıyla özelleştirmelerle oluşan sorunların incelenmesi üzere TBMM’dahi araştırı komisyonu kurulması istendi.

“KAPANAN İŞ YERLERİ İŞSİZLİĞİ TETİKLERKEN YERLİ DEVASA KAMU ŞİRKETLERİNİN SONU GETİRİLMİŞTİR”

Gürer, konuyla ilişkin zaman yaptığı mukayyet açıklamada, özelleştirme uygulamalarının 1986 yılından bu yana Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yürütüldüğünü belirterek, bir nice sektörde kamuya ilişik üretimlik ve kuruluşların satıldığını evet bile kapatıldığını vurguladı. Gürer, münasebet ekonomisini işlemler kuzuluk getirileceği, güçlü çok yayın ve hizmetin sunumunda nitelik ve verimliliğin artacağı iddiası ile ve sosyete refahının yükselmesine katkıda bulunulacağı gerekçesi ile yapılan özelleştirmeler sonucunda özellikle kağıt sektörü görünmek amacıyla çok sayıda fabrikanın kapatıldığını anımsattı. Gürer, “İthalata dayalı ve bağımlı icraat oluşturmuş ve kapanan gelişim yerleri işsizliği tetiklerken evcil devasa amme şirketlerinin sonu getirilmiştir” dedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü icraat neticesinde 275 kuruluşta hisse satışı yahut varlık koca/devri aracılığıyla özelleştirme işlemi yapıldığını ve bu kuruluşlardan 271’inde kamu payının kalmadığının altını çizen Gürer, 1986 ile 2021 arası dönemine ilişik mir-ant uygulamaları tutarının 114,1 bilyon teklik olduğunu belirtti. Gürer, şunları kaydetti:

“ÖZELLEŞTİRMELERDE AMME VARLIKLARININ SATILMASINDAN ÖTE VATANDAŞA YANSIYAN BİR YARAR BIRLIKTE OLUŞMAMIŞTIR”

“Özelleştirme uygulamalarının merkezi dümen bütçesi üzerindeki kamu soylu erki teşebbüslerinin (KİT) finansman yükünü hafifletmesi, ekonominin rekabetçi yapısını geliştirmesi, hisse senedi etme ortamını iyileştirmesi, devletin bir nice sektörden çekilmesini sağlayarak verimliliğin, büyümenin ve envestisman artışının önünü açması ile ülkemiz ekonomisine haddinden fazla taraflı katkı sağlayacağı iddiaları ile gerçekleşen özelleştirmelerde, amme varlıklarının satılmasından mavera vatandaşa yansıyan tıpkısı yarar da oluşmamıştır. Ayrıca binlerce iştirakçi işini kaybederken oylumlu iş alanları işçi almaz duruma düşürüldüğü için birlikte aylaklık üstelik artmıştır.

“KAMU FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ SONUCU OLUŞAN MESAIL BELİRLENİP ÇÖZÜMÜ İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMALI”

Elde edilen gelirler bile değişik alanlarda tüketildiği amacıyla hem kamu varlıkları değerinin altında satılmış hem dahi sağlanan gelirinin faydası, kamuda varlıklarının sağladığı fayda kadar da olmamıştır. Özelleştirme uygulamalarıyla hususi sektöre devredilen kuruluşların kapanmasının yanı sıra, yabancı sermaye ortaklı kullanılmamış yatırımlara dönüşmesi ile yabancıların eline geçmesinin üstelik yolu açılmıştır. Bu bağlamda özelleştirilmeler ile sağlanan gelirlerin pekâlâ kullanıldığı, özelleşen fabrikaların bulunan durumları, kaçının yabancılara geçtiği ve kamunun baypas kaldığı alanlarda kalan yüksek fiyatlar ile özellikle tarım olmak için oluşan sorunların belirlenip çözümü için Divan araştırması açılmalıdır.”

Share: