Saylav İshak Gazel: “CHP’nin başörtüsü kanunu teklifini gür niyetli bulmuyorum”

– Milletvekili İshak Gazel: “CHP’nin başörtüsü kanunu teklifini bereketli niyetli bulmuyorum”

“Başörtüsünün çıktı bağımsız milletvekili olacağı ve hiçbir şekilde gündeme gelemeyeceği tıpkı değişiklikle inşallah CHP ve başka partilerde destek verir ve sedir tarihinde yer faziletkâr görüş oranıyla Esas değişikliğini geçiririz diye yakarış ediyorum”

KÜTAHYA – Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaset Divanı Katip üyesi ve SELIM Tümen Kütahya Milletvekili İshak Gazel, “İnşallah önümüzdeki günlerde DOĞRU Öğür gurubu adına Anayasa taslağı hazırlıyoruz. Başörtüsünün imdi özgür olacağı ve tek şekilde gündeme gelemeyeceği aynı değişiklikle inşallah CHP ve gayrı partilerde bindi verir ve divan tarihinde en faziletkâr rey oranıyla Temel değişikliğini geçiririz diyerek yakarış ediyorum” dedi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Ayrımsız-Sen) Kütahya 1 No’lu Şube’nin 7. Süssüz Genel Kurulu’nda konuşan Gazel, CHP’nin başörtüsü kanununu teklifini eleştirdi.

Başörtüsünün insanın kayırıcı olmasından kaynaklı tabiatıyla benzeri doğruluk olduğunu kaydeden Mebus Gazel, “28 Küçük Ay sürecinde Türkiye’üstelik şişman bire bir deprem yaşandı. Yeryüzü yetişkin problemden birisi olan başörtüsü problemi vardı. Ben bu konuda dahi biraz hususa değineceğim. Biliyorsunuz 2 hafta önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu benzeri kanun teklifiyle imdi dedi kim, ‘Biz dedi başörtüsünü azade bırakacak bire bir kanun teklifi sunuyoruz’. Demin 28 Küçük Ay döneminde süfli Terbiye-Tıpkı-Sen Sendikası bu işin çilesini çekmiş, bizler DOĞRU Fırka camiası o antlaşma milli vakfe hareketinin içerisinde arkadaşlarımız, Bol Bolamat Partisi, Fazilet Partisi eskiden rahmetli, mekanı behişt olsun Erbakan Başbakan iken İmam Hatipliler, İmam Hatip Lisesi mezunu yerine bunu İstanbul Ünsiyet Fakültesinde bizzat gördüm. Çünkü tığ üniversiteye başladığımızda yıl 1997 idi. Biz sabahleyin kahvaltı yapmadan başörtüsü eylemlerine masraf, akşam ezanı olduğunda dönerdik. Tıpkı kortej oluşurdu, o kortejin bir ucu Çapa Tababet Fakültesi’hangi vardığında, diğer ucu Beyazıt Kampüsü’nden yeni çıkıyordu. Yani bu işin çilesini çekmiş, başörtüsü davasını namına öge edinmiş, ihtimal 20 yıl süresince bu davanın mücadelesini vermiş Cumhurbaşkanımızın karşına çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ‘Ego başörtüsü problemini fasletmek için aynı yasa teklifi vereceğim’ diyor. Filhakika şu anda ortada hiçbir sıkıntı kalmamış, yani öğretmenlerimiz başörtülü aynı şekilde, üniversite öğrencilerimiz yetişek, tedrisat hayatına başörtülü bire bir şekilde bitmeme edebiliyor. Başörtülü hakimlerimiz, savcılarımız, valilerimiz var. Yani çözme hakeza iken, geliyor CHP Umumi Başkanı diyor ki, ‘Ego aynı kanun çıkartacağım ve bu kanunla başörtüsü problemini çözeceğim’. Yani ortada olmayan sorun bir tarafa, bu işin kanunla çözülme niyetini birlikte ego dolgunca niyetli tıpkı yaklaşım olarak görmüyorum. Çünkü başörtüsü insanın herif olmasından kaynaklı tabii bire bir haktır. Kendi üzerinde bulundurduğu bir haktır. Bu özgürlüğü kanunla verirseniz şayet, bu ne demektir? Bunun neticesinde bu özgürlük bir devir dirimlik kanunla mankafa alınabilir demektir. Bu yaklaşımı ferah niyetli bir şekilde bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız dahi tamlık bu noktada dedi ki, ‘İyi niyetliysen, şayet samimiysen gel bunu Anayasada düzenleyelim, bundan sonrada hakeza bir gündemi hangi sen, ne birlikte yabancılar ortaya koysun’ dedi. İnşallah önümüzdeki günlerde DOĞRU Öğür gurubu adına Kanunuesasi taslağı hazırlıyoruz. Başörtüsünün daha çok müstakil olacağı ve tek şekilde gündeme gelemeyeceği bir değişiklikle inşallah CHP ve ayrıksı partilerde bindi verir ve meclis tarihinde sunu efdal görüş oranıyla Temel değişikliğini inşallah geçiririz diye niteleyerek dua ediyorum. Bu mücadelelerde Yetişek-Ayrımsız-Sen Sendikasının, Memur-Sen Konfederasyonu’nun desteklerini da tek ant unutmuyoruz. O dönemlerde amelî bir şekilde öğretmenlerimizin yapmış olduğu bindi bizi alelade çokça büyük bire bir oranda rahatlatmıştı siyaseten” ifadelerini kullandı.

Gazel, Kütahya 1 No’lu Şube’nin 7. Dümdüz Genel Kurulu’nda baştan başkanlığa seçilen Fatih Köse ve umumi heyet üyelerine başarılar diledi.

Share: