Son evre kanserlerde da beklenti vadeden tedaviler

– Serencam aşama kanserlerde birlikte beklenti vadeden tedaviler

Kanserde medikal onkolojinin önemi nedir?

Kadınlarda arz haddinden fazla bicik, erkeklerde bildirme çok akciğer kanseri görülüyor

İSTANBUL – Sunma çokça korkulan çor olan kanserin tedavi yöntemleri karşı bilgilendirmelerde mevcut Prof. Dr. Celaletdin Camcı, gelişen tıp ve uygulayım bilimi sayesinde sükse oranlarının gün günden arttığını söyledi. Akıbet rütbe kanserlerde da çıktı daha fazla ümit vadeden gelişmelerin yaşandığını bile nâkil Camcı, “Önümüzdeki yıllarda tedavi sürecinde olan kanser hastalarının günlük hayatına normal tıpkısı şekilde devam edebilecek evreye gelebilir” dedi.

Ister farkındalığı arttırmak gerekse görülme sıklığı oranlarından dünya kanser imdi çarçabuk birden herhangi bir aktarılma gündemde kalmaya devam ediyor. Bu anlamda tıp dünyası da kanser tedavilerinin gelişmesi ve ahiret yolculuğu oranlarının azalması yerine araştırmalarına devam ederken, gelişen teknoloji ile gelişigüzel gelinen nokta herkes üzere ümit vadedici konuma gelmeye yaklaştı. “Kadınlarda en çokça tanıdık bicik, erkeklerde ise akciğer kanserinde hele serencam 15-20 yıldır üretilen kullanılmamış ilaçlar sebebiyle tedaviler çokça daha kalburüstü ayla gelmiştir” diyen BHT Clinic İstanbul Ana Konu Hastanesi’nden Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Celaletdin Camcı, kanserde kullanılan tedavi yöntemleri karşı teferruatlı bilgilendirmelerde bulundu.

Medikal onkoloji nedir?

Rüçhan kendisine herhangi bir amansız hastalık hastasının tedavi sürecinde enerjik olan anne branşlardan aynı tanesi olan medikal onkolojinin ne olduğunu tanımlayan Prof. Dr. Celaletdin Camevi, “Medikal onkoloji amansız hastalık tedavisi yapan branşlardan bire bir tanesidir. Kanserin özellikle ilaçla tedavisi ve serencam zamanlarda angın olan düşüncesiz ilaç evet da immünoterapi bağışıklık sistemi terapileri denilen terapileri eden tababet branşı iyileştiren onkolojidir. Kanser tanısı almış hastaların derakap hepsinin uğradığı ayrımsız asıl branştır. Erken dönemde da kansere uğramış olsa, geç dönemde dahi ya de metastaznüks üzere olaylarla kanser ümranlı olsa bu hastalar medikal onkoloji yoluyla izlem ve otama edilirler” dedi.

Kanserin durumuna bakarak tedavi seçenekleri değerlendiriliyor

Amansız Hastalık hastalığının tedavisinde multidispliner kendisine hareket edildiğini, kanserin durumuna göre alınan tedavi kararlarının çokça yetişkin olduğunun altını çizen Prof. Dr. Camcı, “Kanser tanısı düzlük hastaların hepsi için cerrahi, ışın tedavisi, kemoterapi ve özge tedaviler kabil yaklaşımlar nasıl söz konusudur. Bu hastalar genellikle hastanelerin bünyesinde mevcut konseylerde değerlendirilir ve buradan ortak görüş kapsamında hastaya eğer uygulanması gerekiyorsa cerrahi ile gerekmiyorsa kemoterapi yahut ışın tedavisi üzere tümör küçültücü etkilerin ardı sıra cerrahi ve peşinden detaylı sürekli takiplerde hormon tedavisi yahut eksantrik çeşit tedavilerle tıbbı onkoloji açısından strateji edilmesi gerekebilir. Iyileştiren onkoloji, cerrahiye almaşık değildir, cerrahiye tıpkısı üstünlüğü yoktur. Çünkü amansız hastalık tedavisi multidisiplinerdir ve bir nice branşın müdahalesini gerektirir. Kanserin yerleştiği yere ve organa göre yapılması gereken icraat, bazen durumlarda cerrahiyi dolay plana çıkartır, gâh durumlarda kemoterapiyi ve radyoterapiyi yöre plana çıkartır. Bu durumların ne olduğunun evet bile hastaya uygun tedavinin belirlenmesi gerçekleştirilen onkoloji toplantılarında belirlenir” şeklinde konuştu.

Kadınlarda yeryüzü çokça meme başı, erkeklerde ise akciğer kanseri görülüyor

“Sonuç yıllarda kadınlarda yeryüzü haddinden fazla meme başı, erkeklerde ise akciğer kanseri görülüyor” hatırlatmasında mevcut Prof. Dr. Camcı herhangi bir iki kanserin tedavisi amacıyla iyileştiren onkolojinin çok koskocaman aynı yere topluluk olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle bitmeme etti:

“Tekmil kanser türlerinde tıbbı onkolojinin pekâlâ katkısı ve otama yöntemi vardır. Alelhusus hematolojik miniteler dediğimiz lösemi, lenfoma, myeloma grubunda primer otama kemoterapi iledir. Seyrek ışın tedavisi gerekebilir, bunlarda seçme şekilde cerrahi uygulamaya haddinden fazla hususi hâller olmadıkça vacip değildir. Onu dışında solid tümörler diye bahsettiğimiz başka amansız hastalık türlerinde hep branşlarla birlikte iyileştiren onkolojinin birlikte vahim otama katkısı küçümseme konusudur. En kesif tanıdık kanser türleri şuanda günümüz itibariyle kadınlarda bicik kanseri, erkeklerde akciğer kanseridir. Son 15-20 yıl içerisinde gelişen uygulayım bilimi ve üretilen yıpranmamış ilaçlar sebebiyle hastaların tedavileri haddinden fazla henüz başarılı şekilde yapılır ayla gelmiştir ve bu iki temel kanser grubunda kolorektal kanser dediğimiz grupta tıbbı onkolojinin etkinliği yahut hastaları otama süresiyle gelişigüzel strateji süreleri çok daha etraflı olabilmektedir.”

Bicik kanserinin akıbet evresinde üstelik 10 yıl ve üst yaşam

Meme Başı kanserinin serencam evresinde bile daha çok gelinen noktada haddinden fazla daha kalburüstü sonuçların alındığını da aktaran Camcı, meme kanserinde uygulanan tedavilerle ilişkin, “Meme kanserini büyükçe 3 gruba ayırabiliriz. Erken mertebe kanserlerde alelumum cerrahi dolay plandadır. Birinci basamak adına cerrahi ile başlanır. Henüz sonraları tümörün özelliklerine bakılarak hele patolojideki sonuçlar değerlendirilerek hastalara kimyasal tedavi ve Hormonoterapi denilen tedavi yöntemleri uygulanır. Özge rütbe geçmiş kimyasal tedavi, hastanın tümörü küçültülür, ameliyat edilebilir ağıl getiririz. Cerrahiden sonraları patoloji sonuçlarına göre yeniden kimyasal tedavi ya da Hormonoterapi tedavileri planlanır. Üçüncü takım, vücudun rastgele tarafına yayılmış olan kanser hastaları grubudur. Bu hastalarda vakit kaybetmeden kemoterapi, bazı özel durumlarda radyoterapi uygulanır. Bu hastalara çokça kıymetli operasyon uygulanır. ve alelumum muteber tedavilerle şu anki elimizdeki otama seçenekleri ile metastatik hastalıkta birlikte ki genişlik gelişmemiş ömre sahip olan ekip bu gruptur, bicik kanserinde 10 yıl ve üzerinde hayat koparmak mümkün olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Saç dökmeyen, yan etkilerin minimuma indiren tedaviler kâin

Tedavilerde kanser hastalarının yaşadığı taraf etkilerin kullanılmamış ilaçlarla gelişigüzel minimuma indiğini, saç dökmeyen, sair mıhlı alanların etkilenmediği seçeneklerin arttığını ifade fail Camcı, “Gelecekte hastalar tedavilerini olurken normal hayatına birlikte bitmeme edebilecek” dedi ve sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Mevcut otama seçenekleri beyninde saç dökmeyen tedaviler de kâin. Fakat bazı ilaçlar amansız hastalık hücresini seçici namına öldürmediği üzere kıl kökünden yumurtalık hücresine, kemik iliğinden iç hücrelerine büyüklüğünde beis verebiliyor. Saç dökülmesini çelmek gayeli bire bir topluluk yöntemler uygulanıyor. ya de saç dökmeyen ilaçlar var. Sonunda son 20 yıl içerisinde gelişmiş olan beyinli deva teknolojisi, immünoterapi denilen tedaviler yan tesir adına saç dökülmesi yapmıyorlar. Bunların elhak otama hedeflediği organlar veya yerler hususi adına kanser hücresinden artma kanserin etrafındaki muafiyet hücrelerini aktif yazar vücudun öz savunma sistemini devreye sokarak kanser hücresini ortadan kaldırma prensibi ile çalışıyorlar. Dolayısıyla bu ilaçlarda bu yan etkiler asgari ama rastgele kimyasalda ve gelişigüzel ilaçta olduğu kadar bu ilaçların bile başka asıl yan etkileri görülebiliyor. Hele akciğerlerde arada sırada batar ayrımsız tablolara ya bile alerjik reaksiyonlara amil olabiliyor. Amma tıbbı onkoloji uzmanları evet bile medikal onkologlar bunları çok gür bildikleri üzere hastaları da yakından takip ederek bu zümre hadiselerin var olup olmadığının tespitini yapabiliyorlar. Önümüzdeki yıllarda, 5 ile 10 sene içerisinde bu tedaviler yaygınlaştıkça henüz kalın uygulanır kuzuluk geldikçe saç dökülmesi, bulantı, kusma kabilinden canip etkilerin profilleri da değişecektir. Elan bir iki evet da tek saç dökülmesi sıfır henüz ongun tolere eden başkaca hayatın içerisinde normal hayatını yaşayarak hayatına bitmeme eden rahatsız grubu olacaklardır.

Share: