YANLIŞSIZ Tümen iktidarı, 13 yıllık Alevi açılımı sürecinde kullanılmamış bir konu açıyor

Alevilerin sorunlarının çözümüne yönelik en kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü DÜRÜST Öğür iktidarları döneminde 2009 yılında başlatılan Alevi açılımı sürecinin yeryüzü yüce aşamasına, Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın ferda yapacağı izah ile geçilecek.

DÜRÜST Tümen iktidarının Alevi açılımı kapsamında 2009 ve 2010 yıllarında planlı çalıştaylarda, Alevi vatandaşların sorun ve talepleri ele alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere bakarak, 7 etaptan oluşan çalıştayların ilki 3-4 Haziran 2009’üstelik, sonuncusu 28-30 Ev 2010’de gerçekleştirildi.

Çalıştaylarda Alevi sivil cemiyet kuruluşlarının temsilcileri, selen adamları, sendika, çığır odası, üniversite, medya, siyasal parti temsilcileri, ilahiyatçılar ve Kült İşleri Başkanlığı görevlileri düşün ve önerilerini dile getirdi.

Tamamı Alevilerden oluşan erdemli katılımın sağlandığı Ankara’daki önceki çalıştayda, o periyot itibarıyla yaşanan sıkıntılar ve kökenlerine odaklanıldı. Ana teması “Aleviliğe içeriden göz” olan çalıştayda, söylem çeşitliliğindeki yekpare Alevi grupların mevcut durumlarının tespiti, karışık bitmeme eden ilişkilerinin makul boyutlarının açığa çıkarılması ve çözüm için kez haritası oluşturulması amaçlandı.

8 Orak Ayı 2009’dahi İstanbul’bile gerçekleştirilen ikinci çalıştayın ana teması “Alevilere akademik göz” oldu. Alevilere ilişkin algıların ilmî kamuoyunda pekâlâ şekillendiğini sorgulamayı amaçlayan çalıştayda, “Bulunan akademik literatürde Aleviler zahir değerlendirilmektedir”, “Alevi sorununun muayyen yönleri için akademik ilgi topluma ne çeşit imkanlar sunabilir” kadar sorulara cevap arandı.

Üçüncü çalıştay, ilahiyat çevrelerinden akademisyenlerin katılımıyla 19 Ağustos 2009’de Ankara’üstelik düzenlendi. Bu çalıştayda, Aleviler arasında görece bandaj gören ara sıra esas kaygıların ilahiyatçılar gözetiminde lacerem değerlendirildiği sorularına ağırlık verildi.

Dördüncü çalıştay, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle 30 Ilkgüz 2009’dahi Ankara’bile gerçekleştirilirken, STK’lar, insan hakları ve el erki söylemi etrafında Alevilerin karşı karşıya bulunduğu sorunları ele aldı.

İstanbul’da medya mensuplarının katılımıyla 11 Teşrinisani 2009’üstelik yapılan beşinci çalıştayda, Alevilerin medyadaki temsili görüşüldü.

Altıncı çalıştay, 17 Antrakt 2009’bile Ankara’üstelik bir vakitler evet de siyasette etkin tumturak kayran politikacılarla gerçekleştirildi.

Çalışma 28-30 Eş 2010’dahi Ankara Kızılcahamam’birlikte düzenlenen yedinci çalıştayla tamamlandı. Geçmiş toplantılarda kayran kayran mahsus sayıda katılımcıyla yapılan toplantıda, cemi çalıştayların sonuçları baştan ele makbuz. Mevcut nitelik, katılımcıların çeşitliliği süresince tıpkı yol henüz istişare edildi.

Çalıştaylar sonunda nihai anlatım hazırlandı

Çalıştaylar sonunda alınan kararlar, hazırlanan nihai raporla kamuoyuna duyuruldu. Alevi Çalıştayları Sonuncu Raporu, “bağ ve telakki”, “başvuru ve sabiteler”, “kimlik sorunları” ile “kıymetlendirme ve öneriler” atılmak üzere 4 bölümden oluştu.

Sonuncu raporda, “Alevilerin düzensiz ve içine fakat korkulu benzeri mağduriyetin yerleştirilebildiği güneş bilgisinin, degaje Alevi söyleminin makul sınırlarını gösterdiği” görüşüne düzlük verildi. Raporda, ister Alevilerin icap Sünnilerin geçmişe elbette bakılması gerektiği konusunda aklıselimle akıntı etmesi gerektiği tabir edildi.

Devletin seçme inanç alanının içeriğine müdahale edemeyeceği ve onu düzenleyemeyeceği vurgulanan raporda, ancak bu alanların garanti altına alınması için yardımcı roller üstlenebileceği belirtildi.

Bu kapsamda Alevilerin bile kişi yükümlülüklerini yerine getirerek, inanç alanlarını bilcümle netlik süresince ortaya koymaları gerekliliği üzerinde duruldu.

Toplumsal kontak ve beraberliğin, tamlık inanç gruplarının eşitlikçi şekilde yaşadığı hususiyet devletinde sağlanabileceği vurgulanan raporda, “Alevi sorunu, hususiyet devleti normlarıyla hiçbir şekilde çelişmeyen bir laiklik anlayışıyla ele alınmalı ve çözülmelidir” ifadelerine vadi verildi.

Raporda, Sünni ve Alevilerin birbirine özenli davranmasının, aykırı empati ve yakınlaşmanın süreci olumlu etkileyeceği böylece günlük hayatta var olan pazar bozukluklarının üstelik aşılabileceği belirtildi.

Din İşleri Başkanlığının konumu

Diyanetin farklı mezheplere şüphesiz bakım götüreceği, devletin elbet bir yapılanmaya gideceği üstüne hukuki çerçevede çalışmalar yapılması gerekliliğine meni edilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Sorunun Diyanetten haddinden fazla devletin aynı sorunu olduğu göz ardı edilmemelidir. Ilmek hangi Mevlevi ne Nakşibendiler kabilinden tarikatlar ne dahi Alevilik, Nusayrilik gibi değişik inanç grupları amacıyla tasarlanmıştır. Zaman çokları ilişkin kanun ve mevzuatlar gereği kanuncu statüye ehil sıfır bu yapılanmaların önündeki engellerin anayasal sistemin gereklilikleri süresince kaldırılması toplumda inhilal sağlayacaktır.”

İnanç hizmetleri üzerine Din İşleri Başkanlığıyla tek bağlantı yapmak istemeyen Alevilerin taleplerinin da dikkate alınmasının önemi vurgulanan raporda, bu Alevilerin durumlarına makul tıpkısı yapılanmaya, laik ihtişam ilkesi korunarak vesile verilebileceği belirtildi.

Madımak Oteli

Madımak olayının kül boyutlarıyla aydınlatılmasının önemi vurgulanan raporda, vatandaşlar arasındaki kin, tiksinti ve düşmanlığı körükleyen unsurların arıtma edilmesi gerektiği belirtildi.

Kamulaştırılan Madımak Oteli’nin tıpkısı bölümünün, hayatını kaybedenlerin anısını hatırlatacak şekilde düzenlenmesi önerilen raporda, bu düzenlemenin geçiştirmeyi değil yüzleşmeyi öncelemesinin önemine değinildi.

Raporda, otelin girişine, olayı telin eden, kurbanların isimlerinin bile sıralandığı, “Kuma acı hatırası, sağduyu ve bağlılaşım yoksunluğunun çok biberli donör olaylarından birisi 2 Temmuz 1993’te burada yer kayran Madımak Oteli’nde yaşanmıştır. Bu dokunaklı olayın kurbanlarının adlarını, diğer bilcümle sevgisizlik kurbanlarıyla birlikte, eş ve koyu benzeri acıyla ve rahmetle anıyoruz” ifadelerinin bulunduğu pano asılması tavsiye edildi.

-Madımak Oteli, Veri ve Kültür Merkezi oldu

Çalıştaylar sonrasında Sivas’taki Madımak Oteli, kamulaştırılıp yenilendi ve Bilim ve Kültür Merkezi namına düzenlendi.

İç dizaynı ağız ağıza değiştirilen binanın andaç köşesinde, memat edenlerin isimlerinin bulunduğu bölümler oluşturuldu. İsimler abecesel sıraya bakarak yazıldı.

Ölenlerin adlarının kayran aldığı bölümün ayrımsız yanında Aşıramento Veysel, Pir Sultan Abdal, Ihtilas Ruhsati, değişik beraberinde Hacı Bektaşı Iye, Mevlana Celaleddini Rumi, Yunus Emre’nin özlü sözleri bile düzlük aldı.

Daha geçmiş otelden özgür et lokantası adına beğenilen kısım ise binayla birleştirilerek 10 bin bibliyotek çocuk kütüphanesi haline getirildi.

Nevşehir Üniversitesinin ismi Hacı Bektaş Iye Üniversitesi olarak değiştirildi.

8 bin 740 talep belirlendi

Devam fail süreçte İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının koordinasyonunda ülkedeki 1585 cemevinin topu musahabe edilerek, Alevi-Bektaşi vatandaşların bütün 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600’ü karşılandı.

Diğer taleplerle ilgili İçişleri, Kültür ve Turizm ile Adalet bakanlıklarının yürüttüğü icraat hızlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklama yapacak

Cumhur Reisi Erdoğan, yarın İstanbul’de Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’ni musahabe edecek. Dergah içre kullanılmamış nesir edilen kompleksin açılışını yapacak Erdoğan, ara sıra cemevlerinin şişko açılışını da gerçekleştirecek. Burada Alevi vatandaşların sorunlarının çözümüne dönük bakir kararları açıklaması muhtemel Erdoğan, partisinin salı haset yapılan TBMM Ekip Toplantısı’nda, “İnşallah önümüzdeki cuma haset bakir benzeri adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden feshetme projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz.” diye niteleyerek konuşmuştu.

Share: